VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Peter Normann Waage

f. 26.6.1953 | Norsk Oversetterforening, Norsk Journalistlag

Peter Normann Waage er en norsk forfatter og journalist, cand. mag. med fagene russisk, idéhistorie og filosofi, har hatt flere lengre studieopphold i Russland. Han har skrevet i blant annet Dagbladet og Aftenposten og utgitt en rekke bøker om russisk filosofi, litteratur og kulturhistorie. Han har også skrevet bøker om møtet mellom islam og Vestens kultur og om Rudolf Steiners sosiale tregreningsideer. SNL


1994

Utenfor fellesskapet
Antirasistisk Senter, Oslo, 1. mai 1994


Les om Peter Normann Waage i Store norske leksikon