VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Christian N. Keyser

f. 1798, d. 1846

prest og teologi-professor

1844

Han elskede sine Folk
Universitetets sørgehøytid ved kong Carl Johans død
Christiania, 28. mars 1844