VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Ragnar Frisch

f. 3.3.1895, d. 31.1.1973 | Universitetet i Oslo

Ragnar Frisch var ein norsk sosialøkonom som utførte eit banebrytande arbeid innanfor sosialøkonomi, økonometri og matematisk statistikk. Han var ein av grunnleggjarane av det internasjonale Econometric Society, og gjennom ei årrekkje redaktør av tidsskriftet Econometrica. Hans mest viktige innsats omfattar produksjonsteori, etterspurnadsteori, indeksproblem, nasjonalrekneskap, økonomisk dynamikk og økonomisk planlegging. Frisch blei dr. philos. i 1926 og var professor ved Universitetet i Oslo i 1931–1965. SNL


1961

Innholdet i skolen
Rundebordskonferanse i Oslo Arbeidersamfund om «Arbeiderbevegelsen og innholdet i skolen»
Oslo, 10. februar 1961


Les om Ragnar Frisch i Store norske leksikon