VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Bernhard Dunker

f. 22.5.1809, d. 28.7.1870

Bernhard Dunker var en norsk jurist og politisk forfatter. Han hørte i studietiden til Welhavens krets. Dunker ble raskt ansett som landets fremste advokat, spesielt var hans dyktighet som forsvarer i straffesaker kjent. Han hadde alle de egenskaper som kjennetegner den gode advokat: en glimrende framstillingsevne, fantasi, omfattende kunnskaper og en utpreget skarpsindighet. I 1859 ble han utnevnt til regjeringsadvokat. Han var medlem av jurykommisjonene av 1854 og 1859, og var motstander av jury-institusjonen. SNL


1863

Den Priis, som fordres
Støtteaksjon for Danmark etter det tyske angrep
Christiania, 21. desember 1863


1855

De Mænd, som ingen Stemme har
Høyesteretts behandling av saken mot thranittene
Christiania, 14. juni 1855


Les om Bernhard Dunker i Store norske leksikon