VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Honoratus Halling

f. 14.11.1819, d. 9.4.1886

Honoratus Halling var en norsk teolog. Fra 1847 var han personellkapellan i Aker, der han fattet særlig interesse for arbeiderklassens åndelige og sosiale velferd. Samtidig ville han motvirke Marcus Thranes agitasjon og organiserte i 1850 en kristen arbeiderbevegelse, Enerhaugens samfunn, som etter hvert organiserte sparebank, lånekontor, syke- og begravelseskasse, utlånsbibliotek og lesesal. Han virket som prest for arbeiderne ved jernbaneanlegget til Eidsvoll fra 1851–1855, sogneprest i Lom fra 1855 og sogneprest i Østre Aker fra 1875. SNL


1850

Samfundet paa Enerhaugen
Enerhaugen Asyl, Christiania, 27. mai 1850


Les om Honoratus Halling i Store norske leksikon