VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

«Je suis Charlie»

av Olemic Thommessen, ,
Appell ved markeringen mot terrorhandlingene i Frankrike
Appell | Terrorisme, Ytringsfrihet, Terror

«Je suis Charlie» - posteren har slått mot oss. Som en solidaritetshilsen har den feid over Europa! De grusomme terrorhandlingene i Paris rammer oss alle!

Vi deler fortvilelsen med familiene som er rammet, vi deler sorgen i det franske samfunnet og - sammen med alle demokratiske krefter - deler vi bekymringen over at terror, antisemittisme og ekstremisme igjen kaster lange skygger over det demokratiske Europa.

«Je suis Charlie» - en poster - en ytring - en ytring om at et folkets samfunn må være et samfunn der vi sier, skriver, synger og i dag ikke minst tegner hva vi vil. 

Et samfunn der satiren og latteren lever.  
Et samfunn der meningsbrytning er et gode.

Den franske revolusjonen gav oss slagordet om «Frihet, likhet og brorskap». Frankrike gav Europas folk drømmene om frihet!

 
Og - da vi fikk vår grunnlov i 1814 - var det vindene fra den franske revolusjonen som viste vei. Rettssikkerhet, forbud mot tortur - og nettopp ytringsfriheten - gav vårt folk det rommet der folkestyret ble bygget.

«Je suis Charlie» - klinger i dette øyeblikk som et slagord når pariserne igjen går til gatene - i dag for å manifestere sin vilje til å kjempe for ytringsfriheten, og for de verdiene et sant folkestyre bygger på. Vi er sammen med dem! Også i vårt land må vi være forberedt på at antidemokratiske krefter ønsker å gjøre seg gjeldene.

Angrepet i Frankrike er ikke bare et angrep på ytringsfriheten, men også et angrep på den tillit og trygghet som må være til stede i demokratiske samfunn. Vi vil ikke ha et samfunn som torpederes av vakthold og mistenksomhet. Vi vil ikke ha et samfunn der vi murer oss inne og underkaster oss fryktens snikende selvsensur. Terror og vold undergraver det frie Europa - terror og vold i Frankrike sprer også frykt hos oss.

I fjor feiret vi med begeistring vår grunnlov og vårt demokrati. I et samfunn preget av deltakelse, trygghet og tillit kunne vi med senkede skuldre glede oss over hva dette betyr for hver og en av oss.

I dag trues vi av dem som vil undergrave dette.

Europas demokratiske krefter må stå sammen.

Europas skjebne er vår skjebne!

«Je suis Charlie»

Kjelde: www.stortinget.no
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen