VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Samfunnet er en stor frase!

av Anders Lange, ,

Jeg satt inne en tid, men er ingen helt, og har ikke skrevet bok om meg selv. Men da jeg kom ut, så ble jeg tilbudt tre sikre partistillinger og sikkert valg i Akershus. Jeg skal ikke nevne partiene for at ikke de skal bli så sjenerte, men da sa jeg til meg selv: Jeg tør ikke. For det første hadde vi ikke da egne værelser til stortingsmennene, så de kunne gå ned og arbeide der. Den gangen var det bare å sitte i kaféen, og de som arbeidet med komiteer, de hadde sekretær til å gjøre det så alle kunne sitte i kaféen. Det er den flotteste og hyggeligste kafeteria i Norge, med den billigste kaffen, 50 øre for en stor kopp med påfyll. Middagen enkel og god for 6,50, også eksportøl, for det er lovlig der, til tross for Korvald.

    Så når jeg gikk hjemmefra og hadde sett på alle sauene mine, tenkte jeg på dere, og så tenkte jeg: Nu kommer alle disse som er blitt narret gjennom et langt liv. Og så tenkte jeg: Anders. Du er 68. Du kunne få alderstrygd - jeg blir syk bare ved tanken - og du kunne trekke deg tilbake og sitte på en benk og råtne opp. Men så tenkte jeg på hvis det skulle være snakk om å danne et parti, vet dere hva jeg ville ha gjort da? Da ville jeg ha sagt: velg meg i Oslo, så har dere i alle fall en mann som alltid har forfektet det som jeg nu kommer til å si om et øyeblikk. Hørte dere det der oppe? Og hvis det skulle startes et parti - og nu vil en masse gå - så vil jeg si jeg er ikke med på noe parti unntagen et Anders Langes Parti. Mindre skatter og avgifter. Og så sier de: Hva? Er han helt sånn at han selv overvurderer seg selv og er bare selvopptatt? Nei da! Det er bare det at når det er noe som startes, hvorfor heter det da Fred Olsens Rederi? Og derfor kaller jeg min avis for Anders Langes Avis. Og den bevegelse jeg har hatt i mange år her i landet som består av to tusen medlemmer - den heter Anders Langes Frihetsbevegelse. Vet De hvorfor? Fordi alle mennesker skal vite at det står en ledende mann bak med alle sine feil. Han kan de kontrollere. Han kan de se hva er for noe. Ikke noe anonymt styre med en liten Willoch som de putter frem ved enkelte anledninger.

    Vel, nu begynner jeg. Hvis det er en stortingsmann i salen her, så vil jeg be ham legge merke til den klappingen her før jeg får begynt. Jeg går ut fra at de som kommer her, kommer her fordi de har lest en annonse som er betalt av en komité som ikke tør stå frem, og som er kommet til meg med alle pengene, 37.000. Nu kommer avisene til å skrive det! 37.717 kroner! Det ble brukt 30.000 på Gunerius, og resten kommer jeg til å bruke på dette lokalet. Og hvis det skulle bli noe igjen, så vil det stå hos en mann som fører regnskap for det. Og det er ikke meg. Så man skal ikke flekke mitt navn til med å si at jeg tjener penger på dette. Og når de etterpå går ut, så må de betale penger. Ikke må. Kun de som er interessert i at vi skal fortsette med dette, må legge oppi de gule bøttene når de går, for utgangspenger - det er ikke belagt med skatt.

    Jeg vil begynne med noe som vi har 65 % gallup for; nemlig det skrekkelige at vi skal betale u-hjelp til stater som bruker det meste av sine budsjetter til militære rustninger. Den bok, det heftet som jeg holder her, heter, jeg håper... min engelsk var så dårlig at jeg dumpet på skolen, nu skal jeg forsøke ... «United States Arms-Control and Disarmament Agency». Hva, heter det det? War Military Expenditures 1971. I det står det oversikt over hva landene, i-landene og u-landene, bruker i forsvar. Jeg blir sjokkert da en dosent som skal ta «dosseduren» nu nede i Frankriket kom med dette til meg. Jeg ante det ikke. 38 milliarder dollars brukte de sorte stater i Afrika, pluss et par stater til, til militære rustninger. Da de tok den siste statistikk over helseutgiftene i landene, så viste det seg at siden sist, så hadde i-landenes andel på budsjettene i det som man vil kalle folkehelseutgifter i deres land gått opp til 8 %, mens u-landene hadde først 2 %, nu er den på 0,85 %. Hører dere meg godt? Dette skal vi nu yde 552 millioner til. Vi har allerede ytt 2.000 millioner.

    Det største fiaskoarrangementet vi hadde, det var nede i «Trabankore». Der hører vi ingenting mer. De karene som er så snille å ta seg av dette på idealismens vegne, de har fra 200.000 til 80.000 skattefritt på våre vegne. Jeg håper at det søkker helt inni dem og at raseriet også tar dem. I morgen begynner det her for skatteydernes regning et møte fra ti i- og u-land, som skal kritiseres av svensker og dansker - altså politikere - og norske, som skal love dem flere penger på våre vegne - 552 millioner - mens vi får høre det forferdelige at Radiumhospitalet har sin gynekologiske avdeling ubesatt i sengene fordi de ikke har penger til det. Og oppover i dalene, så sitter det en masse gamle folk som ikke tør gå fra gårdene sine fordi at hvis de går inn på gamlehjemmet, så tar gamlehjemmet gården og bruker den som betaling.

    Her i denne by fant de for to år siden 60 gamle liggende på sine rom døde. En mann av en fin klubb i Drammen som arbeider for å skaffe penger til folk som har det vondt - de reiser rundt på arbeidsplassene og sager opp forskalingsbord som de får og deler ut i sekker - denne disponenten fortalte meg følgende: «Du aner ikke, Anders, hva vi har sett av folk som har det virkelig vondt.» Og dette, mine tilhørere, dette skjer i et land som bruker 30 milliarder på statsbudsjettet og elleve på kommunebudsjettet. Og så skal vi gi til de sorte som bare tenker på en ting: å få nok generaler, nok fly, nok alt det de vet av det onde, og som ikke gjør annet enn å sloss seg imellom, og som er ettpartistat, og som hiver ut annerledes fargede når de er kommet i posisjon. De skal vi nu være verter for. Hvis De tror at den mann som står her er rasehater, så tar De skammelig feil. Jeg er en mann som kun bedømmer menneskene efter deres oppførsel, ikke efter noe annet. Og jeg har flere negervenner, og en Banthu-millionær skal besøke meg til sommeren. Jeg kan jo bare gjøre oppmerksom på det, men jeg tror ikke at - siden skilsmissestatistikken er voldsom når det gjelder fra en til fem år - så tror jeg ikke at når selv hvite og like barn ikke kan holde et ekteskap sammen, så tror jeg ikke at det er lett å få en sort og en hvit til å få et lykkelig ekteskap i det lange løp.

    Men det har ingen ting med rasehat å gjøre. Men det skal vi nu oppleve i morgen. Vi skal oppleve at hvert eneste parti, og det sosialdemokratiske Unge Høyre skal gå inn for, skal snike på rød arbeiderfront og gå inn for å dekke for de karene som kommer med våre penger. Mine damer og herrer! Jeg skal lese opp noen andre eksempler før jeg kommer til linjen i foredraget. Eksempler på hva vi må oppleve. Her skal dere få høre: «Gatepike med trygd». Hun får en hel masse penger fordi at, ja ... Dagens glade historie fra rådhusstrøket: «..en av veteranene i den lette garde er utsatt for gul misunnelse fra sine kolleger. Hun har trukket i strøket de siste fire år og har prøvd det meste: forbedringsanstalter, fengsel, alkohol og narkotika. Nu får hun plutselig 900 kroner i måneden i uførhetstrygd, pluss efterbetaling på 12.000 kroner.»

    Av og til så tenker jeg på LIB, disse frisinnede kvinnene. Jeg tenkte på at de kanskje skulle gå inn for at kvinner burde få samme lønn som menn, siden vi er interessert i samme tilfeller nede i Syd-Afrika hvor de underbetales kraftig i forhold til de hvite. Men det viser seg at Dagbladet kunne komme med en transparent fotografert under en demonstrasjon. Der sto det en pasus som står: «Nu er det vår tur til å ligge oppå!». Det synes jeg er hard kost, men det er alright hvis det er en politisk oppgave. Men jeg hadde jo ventet en ganske annen innstilling! Men disse har nu gått inn for gatepikene. Og jeg som mann vil jo si at det er hyggelig at det er gatepiker. På den annen side vil jeg si at skatteyderne skulle ikke ha noe med det å betale, mener jeg, gjennom skatten.

    I Dagbladet fredag 16. november - det er mange som er imot Dagbladet, men av og til synes jeg Dagbladet tar opp saker som ingen andre tør - «..normalt at folk jobber 200 av årets 365 dager. Flere søknader om uføretrygd enn om alderstrygd.» Vi har nu en rekke kommuner hvor alle er på trygden. Jeg kommer tilbake til det.

    Og nu kommer vi til det neste. Trygdekontoret fulgte loven, betalte 13.000 kroner til innsatt fange. Nu får de pensjon når de sitter inne, ekstra. Kanskje de får uførhetstrygd. Nu kalles det ikke en gang for fange. Det kalles for innsatt. Og dermed så er vi snart over på å kalle det for «særlig pensjonist». Uførhetstrygden - hele trygdebudsjettet, mine damer og herrer - regnes nu for seg selv, så når vi ser på skattebudsjettet for staten på statskassens siste nevnte år som vi kan bruke, er 30 milliarder ut. Kommunekassen utbetalte 20 milliarder. Trygdeverket, som nu har eget budsjett som de betaler ved siden av uten å merke at de betaler for det; de, altså, vet at de skal betale moms og alle de andre avgiftene vi vet på tobakk og brennevin og hva som helst, elektrisk strøm og sånt. Så får vi noe ved siden av som politikerne nu kan holde ved siden av statsbudsjettet, nemlig trygdebudsjettet. Vet De hvor mye det er på? 16,2 milliarder. Cirka 15 milliarder ut der også. Ut fra hvem? Ut fra cirka 1.600.000 skatteydere! Der nede, ser dere hvor vi ender hen?

    Vi vet at Olav Selvåg kan legge frem sykehus så billige at det er en drøm i forhold til de palassene som bygges, med senger til opptil 800.000 for hver seng. Vi vet at sykehussektoren er under stadig forvandling i verden, for det oppdages stadig nye behandlingsmetoder. Legene regner med at sykehusene er foreldet i løpet av i alle fall ti år. Han foreslår billige, billige brakker. Men det går ikke igjennom, det er vi som betaler. Så mine damer og herrer; når vi skal ut med 30 milliarder i statskassen, 20 milliarder i kommunekassa og 15 milliarder i trygdekassa, så er det dere og jeg som betaler. Og alt dette er skjedd på hvilket grunnlag? Fordi det oppstod menn i verden som sa følgende: «Du er født for arbeiderklassens skyld, og ditt parti er kommunistpartiet.» Siden ble det det sosialdemokratiske parti, siden ble det det nazistiske parti, siden ble det fascistpartiet, som alle fire har preget vårt århundre med å fortelle oss at vi er født for partistatens skyld og ikke for vår egen.

    De av dere i salen som mener at vi er født for statens, vi kan i alle tilfeller i våre dager si bare partistatens skyld, de må gå, for de opptar plass (applaus).

    For hvis dere mener at vi er født for samfunnets skyld... det vil si det er ikke noe som heter samfunnet. Det er staten som i lovs forstand er samfunnet. Der er lover som staten gir, men samfunnet er en stor frase. For de som mener at de er født for statens skyld, de må ikke klage, og de har sine sikre partier å gå til, og må endelig ikke svikte dem. Det er kommunistpartiet - det nye suffe-parti [dvs. AKP, tidligere SUF], Gustavsens parti, Arbeiderpartiet, Korvald-partiet, og formodentlig de to andre også. Men de som har overtalt de andre, de som har seiret sinnsmessig over de andre, det er den sosialistiske tanke at vi er født for arbeiderklassens skyld, og for partistatens skyld. Nu har partistaten overtatt. Den overtok i -35. Da overtok de med Nygaardsvold. Jeg levde og var like opptatt av politikken som nu, og jeg husker alt! Fra den tid av er vi kommet dit hen at dere, mine tilhørere, betaler over 70 % av det dere tjener og eier, som vi også skal betale av. Over 70 % i skatter, avgifter, moms!

    Og nu må vi regne med avgifter på bensin og olje. Vi må regne med alle slags avgifter som kommer utenfor moms. Vi må i det hele tatt gjøre følgende efter dette møtet, hver av dere må nu si til dere selv: Vi skal undersøke hva Lange sa på dette møtet. Vi skal nu føre nøyaktig regnskap med bilag for hver minste ting i en måned. Så skal dere se hvor meget av 100 kroner dere betaler til det offentlige. Hvorledes har sosialistene og samfunnsgutta greid dette og fått alle de andre partiene til å si: Å, så mange velgere samfunnsgutta har, vi går inn i sentrum, vi bruker de samme argumentene, vi står opp på Høyres landsmøte og sier, nu for et par uker siden: «Den offentlige andel av den private inntekt må ikke forminskes.» Her stopper vi. Vi skal ikke ta mer nu. Vet De hvem som sa det? En av de guttene som leder Høyre som aldri har vært ute i det praktiske liv; som er båret av far og mor og slekten og rikdommen inn på en båre og satt der (taktfast applaus). Platou aner ikke noe om livet! Han har aldri vært ute i det. Han har aldri en eneste dag visst hvorledes det skulle være å ikke ha fem kroner. Han har aldri sittet som i min ungdom hvor vi var mange og hvor vi mistet pengene nokså tidlig, som diskuterte søndagsmiddagen om fredagen; om vi hadde råd til stek.

    Han hadde aldri vært med på noe som han ikke har fått pengene til på forhånd. Denne mannen har vært formann i finanskomiteen og uttaler at vi måtte ha moms før vi kom inn i EEC. Moms! Da satte jeg meg opp og fikk lov til å være i kafeteriaen; nu er jeg kastet ut av stortingskafeteriaen, for min avis ansees ikke fin nok. Så SUFernes avis og Dag og Tid og Orientering og Syn og Segn og Friheten (latter), de kan sitte der så mye de vil. De får også statsbidrag. Men det gjør ikke min avis (latter og applaus). Så satt jeg der oppe når momsen endelig var kommet i gang, og hadde skrevet - bare for å fortelle hvordan livet og tiden er blitt - hadde skrevet til Høyre, for jeg har vært medlem av det partiet som har forrådt velgerne mest i min tid. Så satt guttegjengen fra Minerva, studenter med fremmedord og de begavede opptredener på TV: Norges eldste foster, Willoch (latter og applaus), og Norges eldste konfirmant, Lars Roar Langslet (latter og applaus). Ja vel, det er ikke meg som har tegnet Willoch som foster, det er Ellen i Morgenbladet i to år! Så sitter de der, mens de gravalvorlige, sindige høyremenn som har vært ute i arbeidslivet, de sitter langt unna, for de kan ikke leke studenter hele sitt liv, de må overlate det til disse gutta.

    Så gikk jeg bort. Så banket jeg på. Så sa jeg: «Jeg har sendt Dem et brev.» «Ja,» sa Stray. Han har også hatt det heldig i livet. Han har aldri vært borti det. Så sa han: «Ja, jeg har fått det brevet. De skjønner det, Lange, De skrev at De synes at folk skulle slippe å betale skatt av skatten; De mente at når man hadde betalt skatt det ene året så skulle de trekke det av på selvangivelsen det andre året.» «Akkurat,» sa jeg, «jeg synes det ville være fint om Høyre kom med det, så de kunne få noen flere velgere.» Så sa han: «Den slags agitasjonsforslag kan ikke vi komme med, dessuten så kommer danskene til å slutte med det.» «Ja, om danskene blir hel-idioter, så behøver vi jo ikke å være det hele tiden, vi,» sa jeg (latter og applaus).

    Men er det ikke råttent, dere lønnsmottagere - ikke bare lønnsmottagere, men la oss nu ta det - som aldri har sett hele lønnen sin i hånden, som bare har sett et fradrag som går til skatten. Han har aldri fått anledning til å bruke det eller misbruke det, for han har aldri hatt det i hånden. Neste år skal han regne det som inntekt! Jeg skjønner ikke at det ikke blir revolusjon bare på det, jeg. Så spurte jeg: «Hvorfor har vi fått moms, Platou. Vi er ikke kommet inn?» «Ja, men vi kommer inn,» sa han, «vi er nødt til å jenke oss nu.» Og det er flere år siden. Så sa han: «Dessuden kommer vi nu med skattelettelser.» Nu er jo ikke Willoch og jeg særlig gode venner, som dere kan forstå, fordi at jeg regner ham som gutten fra Minerva, og en begavet gutt. Jeg sitter alltid hjemme og sier: Gud, hvor god han er på skjermen. Også sier han: «De vet da vel, Lange, at det blir større skattelettelser?» Så bøyde jeg meg ned til ham, og så sa jeg: «Willoch, hvor meget?» Vet De hva han føreren selv sa? «400 millioner.» «Hva blir det på 21 milliarder,» sa jeg, «i statsbudsjett, 400 millioner?»

    Vi får alltid høre disse runde tallene. Vi er tallforvirret for lenge siden. Og mer må vi bli når Statistisk Sentralbyrå, som vi for lengst har døpt over til «Sosialistisk Statsbyrå», har forfalsket nasjonalregnskapet i mange, mange år, slik at i alle statistikker - i hele verdens statistiske årbøker - står det fullstendig gale tall fra Norge. Dette ble avslørt i fjor av statsøkonom Johan Sæland i dette forbundet. Tok det opp igjen i år og beviste det. Så kommer det endelig en innrømmelse, at de har ført opp tre milliarder for mye på inntektssiden. Og dette tallet er blitt brukt, for disse som har laget det er tallmagikere. Og regnmaker Aukrust, som alltid kommer med prognoser for hver regjering, som skal skattlegge oss kraftig på bakgrunn av et flertall i Stortinget. Og nu skal vi ta velgerne kraftig. Men vil De være så snill, Aukrust, å si oss hva er det rette tall på nasjonalinntekten, så vi vet hvor mye vi kan ta?

    Og så kommer disse med de fine uttalelsene som står først i avisene bestandig, og som blir kritisert av finansmedarbeidere på økonomisiden - frem med tall som er binne-galt. Så gikk jeg nedfør dette møtet til statistisk og sa: «Kan jeg få vite hvor mange som er ansatt i det offentlige?» Det er litt interessant. De har ikke de tallene. De har aldri hatt de tallene! Kan jeg vite om han Augen, jeg tror det er han bilmannen oppe fra Trondheim, som har trukket seg tilbake fra bilforretningen og nu sitter og skriver så det spruter. Han skriver i Morgenbladet at vi betalte ut 18 milliarder på lønninger. Så har vi altså et samlet budsjett på 42 - altså ikke med trygdekassa - på 42 milliarder. Og så betaler vi ut 18 milliarder i lønninger! Ser vi hvor mye det blir tilbake da, samtidig som vi skal opptre som en av verdens beste betalere i FN? Vi, men ikke Russland. Ikke andre land! Vi betaler kontingent med en gang. Vi er omtrent de eneste som gjør det. Og hvem er det som gjør det? Det er folk som sitter på toppen! Som innbyr oss til velgerne. Vi må jo huske at Høyre er jo ikke det verste. Men det er det at Høyre har lært alt dette av Arbeiderpartiet. Hvorledes fikk Arbeiderpartiet tak i velgere? Jo, ved å love velgerne noe uten å fortelle dem at de skulle betale det selv!

    Nu er vi kommet så langt at vi kan spise de bitre fruktene fra velferdens store tre som vi har Nordli, som uttalte at deres syn på boligformidlingsskatten, for der var det et område som vi ikke hadde kunnet presse enda. Det var noe de hadde funnet på. Det var fine greier. Og så kunne Nordli si at det fant vi på da ljuge-Per satt ved makten! Men, spør Nordli, om ikke den skatten er på Arbeiderpartiets program? Vet De på hvilken måte? På den måten som har gjort at vi har svelget alle utgiftene. På den kjemperå måten! På misunnelsens vegne har vi høre at de rike ble tatt med 80-90 %, opp til 100, og vi skal ta hva vi kan fra dem. Vi skal ta fabrikkene fra dem. Vi skal bestyre dem! Og Gustavsen, vet De: Finn, som aldri har hatt orden i papirene sine selv, han vil også bestyre rederiene!

    Hvorledes greide de det? Hvorledes greide de å komme så langt med oss? Hvorledes greide de å ta så masse av de pengene som vi i disse 70-årene skal leve med vår familie og ha det hyggelig for? Hvorledes greide de å ta så mye fra oss?

    Vet De hva de sa fra venstre-siden? - Og de ble med i det på høyre-siden, og jeg vil ikke snakke om de som bærer Jesus på brystet! - Så sa de: «Vi tar Anders Jahre, ser De ikke det? Vi tar Sigvald Bergesen, ser De ikke det? Vi tar Bjerke, ser De ikke det? Vi tar dem, vi tar dem kraftig!» «Ja!» sa publikum. «Bare ta dem kraftig!» Så, det var fint det! Men de sa ikke noe om at om vi tok alle de rike i landet, som er en håndfull mennesker - nu er vi begynt å snakke om 800 millionærer i Oslo eller hvor pokker'n det er. Og så viser det seg naturligvis at disse har så mye gjeld at det er en gru, og de kan gå konk når som helst. Og vi har jo sett hvordan det gikk med Jahre, så vi bør ikke snakke. Men han har nok penger igjen.

    Så sa de; på vegne av misunnelsen gikk de inn, arbeiderne, som jeg har arbeidet sammen med. For jeg brøt med min far på et tidlig tidspunkt, så jeg har jammen arbeidet meg frem i dette liv, og vært fagorganisert, og ikke tatt fem øre for å betale 20 øre til det elendige Arbeiderpartiet. Så fant de seg i det, fordi de tok så mye fra de andre. Men det er den store å; dannes kun av de mange. Derfor er vi nede på 35.000, gutta, i inntekt. Det er det! Og oppover derfra til 50 som betaler gildet, som betaler hele statsbudsjettet! For hvis vi tok, og kommunebudsjettet, hvis vi nemlig tok de rikes eiendommer og deres inntekter en gang for alle, så ville det bli cirka fem milliarder. Hold dere fast, så fattige er vi! I utlandet, så er det ingen som snakker om andre enn muligens Sigvald Bergesen. De regner ikke rikfolk i Norge som annet enn middelklasse.

    Så De skjønner, på det lure grunnlag - på misunnelsens grunnlag - fikk vi den elendige, idiotiske progresjonsskatten, som gjorde at vi små - jeg har tjent 21.000 i mange år, men jeg har oppgitt for mye til beskatning. Efter at jeg fikk regnskapsbyrå, så fikk jeg eftergitt en masse skatt, og jeg anmoder dere alle som driver en liten familiebedrift å begynne med regnskapsbyrå! Da skal dere se åssen det går. Så er det vi små som danner den store å, og nu først begynner det! Dette møtet innvarsler at folk er begynt å si: «Det er blitt bitre frukter nu, av velferdssamfunnet.» Er det meningen at jeg som er 68 år skal få alderstrygd? Jeg blir sjuk av det! Jeg behøver det hverken i sengen eller utenfor! Hva skal det være til? Hva skal det være til å sette folk ut av det, som går triste omkring og råtner opp på benkene?

    Jeg husker jeg hadde samlet opp en del sånn skrapmetall og skulle inn på Østkanten til Møller og selge det. Og så, da jeg hadde vært inne og mens jeg ventet på å bli veid, så kom der en mann forbi meg. Han så så trist ut! Så sa jeg til ham: «Hva er det du ser så trist ut for da?» «Jo,» sa han, «jeg får ikke lov til å være hjemme av kona. Jeg har nettopp fått alderstrygd og får ikke være på jobben heller! Jeg skal gå bort på en benk, for hun sier jeg er i veien.»

    Gud hjelpe oss, de som skulle få alderstrygd før den tiden, det er de som blir legemsskadd. Det er tunnelarbeidere, det er gruvearbeidere, det er alle de som står ved de maskinene der. De kunne få det. Men vi andre: Ikke noe alderstrygd før vi blir 70!

    Hvor mange av de alderstrygdede får lov til å beholde alderstrygden? Kommunen og staten gjør alltid én ting: De gir med den ene hånden, og tar igjen på den andre. Og så tjukke i hue har dere vært, at først nu våkner dere. Først nu er det sinne i dere! Men nu, hvorfor fikk vi mot? Fordi vi fikk det fra han raringen nede i Danmark! Og hvorfor begynte Høyre å snakke om at nu skulle det bli skattelettelser? Selv Jesus-partiet begynte å snakke om det. Men ikke Bratteli. Bratteli er en ærlig mann. Han er kjempeærlig! Han er en mann som sa høylytt: «Skattelettelser - sludder! Det moderne samfunn er et dyrt samfunn, men det gir tilbake så mange goder at når folk ser det, så finner de seg i å betale stadig mer!» Det gjør vi, men en ting er sikkert - at de som fordeler pengene vi innbetaler til oss selv, noen av dem har i alle fall god gasje!

    Hvor mange rådmenn var det vi fikk i Oslo? I alle fall syv på 120.000 i gasje. Når har jeg truffet en arbeider i denne arbeiderbevegelsen - de har løyet ham helt rundt - når har jeg truffet en arbeider som har tjent 120.000? De er alle sammen arbeiderpartifolk. Når arbeiderpartistaten, partistaten, våknet i alle land, erobret land etter land - hos oss var det ikke nødvendig å erobre, de kunne erobre det med flertallet for det vi er helidioter! - ser vi følgende, vi ser en ny overklasse. Vi ser Johnsen i oljeselskapet, for nu er vi blitt statskapitalister for alvor, for våre penger! Ikke de. Han har den største gasje av dem alle som sitter i direktoratene og i monopolene. På alle de punktene, så nær som i kålmonopolet, sitter det bare arbeiderpartimenn på topp-gasje over 100.000. Var det det de var ute etter? Var det dét arbeiderklassen kjempet for å få frem. Var det partistaten som skulle belønne sine yndlinger og lage en overklasse uten like i dette landet? Med en makt som ikke andre har hatt? Bare forsøk Dem med å være uhøflig i et direktorat, eller be om å få snakke med noen. Å, vær forsiktig! (langvarig taktfast applaus)

    Het ikke Hansen! Vær forsiktig med navnene hvis De kommer inn på et offentlig kontor! Ta av Dem hatten hvis De har! Stå bak! Vær ærbødig! Så kanskje sitter sjefen og leser avisen med beina på bordet. Til en gasje på 90-100.000 kr. Vær sikker på at han er arbeiderpartimann! Det var dét som kom ut av det. Denne svindelen skal fortsette i Oslo. Der skal de gå frem nu og karre inn stemmer, etter at de har sagt ærlig og redelig - for Arbeiderpartiet er det ærligste parti som har vært i norsk politikk, for de har alltid sagt at vi skal føre all ting over på staten - vi skal nasjonalisere banker, bedrifter. Rederier, det har vi ikke begynt med enda, men da tar Gustavsen det også. Det er greit! Så de har sagt fra. Vi skal lage alt til jernverk. Men de har ikke sagt at de som skal være direktørene er Arbeiderpartiets yndlinger og medlemmer av partiet på øverste topp! Vet du hvordan det går med Rune Gerhardsen - tenk det da, Gerhardsen som har vært verdens mest begavede sosialist, som uten blodsutgydelser har tatt fra det norske folk disposisjoner og eiendom og disposisjoner og eiendom, skattet dem ihjæl og ført oss til dette møtet! Hans sønn Rune, siviløkonom - De vet disse tallmagikerne som aldri har rett når de er politiker - han skal sikkert være sjef for statens forretningsbank! Hør hva jeg sier! (applaus)

    Og vet De hvem som sitter i komiteen for statens forretningsbank? Dragland! Svindleren fra arbeidernes landsbank! (langvarig taktfast applaus) Tror De han er kastet ut derfra? Da tar De feil. Han lånte, husker jeg ikke feil, 700.000 i kassakreditt fra sin egen bank, den banken som skulle vise det norske folk fagorganisasjonens deilige syn på renter og innskytere. Så viser det seg at de har tatt åger-rente så det koster! Mer enn noen annen når folk skulle låne til boliger og til tomter. Ikke et ord! Arbeiderbladet har heldigvis gått tilbake med 6.000 abonnenter, men hva det bladet har skaffet en stakkars arbeider av ljug, det er fantastisk. De har aldri fått vite hva som foregår i den øverste klikken, blant samfunnsgutta, som sa at vi var til for samfunnet, og at de på toppen skulle vise oss et nytt samfunnsideal i praksis, på to bein. Vi fikk ikke sånne, nei. Vi fikk dem på den toppgasjen med makt. Vet De åssen det er? Vet De åssen loven er ført inn? Ikke tro at de borgerlige partiene har tenkt å gå imot dette.

    Fra barnets første bleie til graverens siste stikk betaler du avgifter og moms. På smertestillende midler tjener staten penger. På smertestillende midler! Samfunnsstaten, som startet i -35, på smertestillende midler. En slik stat tjener på alt! Når prisene går i været, så går totalsummen opp. Og på toppen blir det moms! Og den topp-prisen som da blir, den blir høyere når det blir moms av toppen. Det tjener de på. De tjener på at prisene går opp! Meget flere penger i statskassa, i den statskapitalistiske kasse.

    Det samme er den med lønningene når nu han kjempelure, maktsyke - hva heter han for noe? Han tjukke De veit i LO, jeg husker ikke hva han heter. Hva heter han? Hva? Aspengren. Ja, det er Asp det! Aspengren. Ja, ja - han sitter så visst på en råtten gren, det er helt sikkert. Men, hva gjør han så sammen med disse arbeidsgiverne som jo ikke kan tenke seg å leve uten LO? Hvis LO døde i dag, hele greia, så måtte arbeidsgiverforeningen dø de også! For da hadde de ikke noen motspillere. Hva gjør de overhodet på oss som sitter her? Jo, nu skal dere og jeg betale for det lønnsoppgjøret i form av subsidierte priser. For så spiser vi smøret med den hånden, og så betaler vi ut skatt og avgifter på den for å spise det smøret, til fordel for at arbeiderne ikke skal miste noe lønn, men få høyere lønn! Men det er vanskelig med høyere lønn siden det er vanskelige tider, så lar vi den almindelige forbruker, også han, også arbeideren, betale for maten med statssubsidier. Det er jo ham som betaler det inn, og her sitter vi. Det er derfor jeg tenkte på sauer og måtte gå ned i sauefjøset før jeg gikk hit.

    Vi lever i statskapitalismens tidsalder! Ikke lenger privatkapitalismen, den er bare en liten del. De har i dag makten i alle bedrifter. De kan utdele tomter. De kan utdele lisens, eller de kan la være å gjøre det. De kan ta investeringsavgift. Investeringsavgift på et land som ønsker å ha distriktsutbygging! Og han som setter det i gang - først må han låne penger. Så skal han selvfølgelig, som privat-kapitalistene gjør i dag, tigge om u-hjelp. Indre u-hjelp, distrikts-u-hjelp. Og så skal han betale inn 16 % i investeringsavgift til statskassa. Det blir dyre saker det, til slutt. Det blir dyre produkter. Ingen sier noe! Høyre, Senterpartiet, Kr.F, Seipepartiet, Garbopartiet [Venstre], ingen sier noe. De bare kikker bort på Arbeiderpartiet. Og Arbeiderpartiet kikker bort på Kielland [som gikk fra Ap til SF]. Åssen ser det ut? Hva er Kielland for? For nu gjelder det å snike for SF-gjengen, og suffe-gjengen, for Gud veit om ikke der er de nye velgerne! (taktfast applaus)

    Og de av dem i salen som ikke advarer deres venner mot å stemme på venstre-siden, de er økonomiske selvmordere, og sine venners uvenner, for det er jo en hel del som ikke er kommet her.

    Hva skal det være til at studenter har en masse bidrag slik at de kan gifte seg? Hvis ikke så kan de få barn på si', for da får de jo ekstra betaling av oss for den gleden der. Hva skal det være til at de har biler og kan reise til Mallorca på skatteyternes penger. Det eneste de skulle holde seg til, det var lån i Statens Lånekasse. Ikke fem øre! (applaus) Og hva skal vi med studenter som angriper dette samfunnet? Nu krever kraftig høy lønn - mye mere penger enn noen annen i det offentlige - i forhold til hva de hadde før. På skatteydernes vegne. Hva har vi med det å gjøre? Vil du studere, så grei deg sjøl. Du skal få av lånekassen hvis du tilbakebetaler det! (langvarig, taktfast applaus) Vi hører om overfall fra studentersamfunnet i Oslo som består av 1100 sinnsforvirrede, venstreforvridde mennesker! (applaus)

    Der er cirka 12.000 studenter i Oslo som går stille i dørene, for de vet at de må ikke bli oppdaget, for de har det så altfor godt! (latter) Hvem tør si ifra om det? Tror De han lille Norges eldste konfirmant, som jeg nevnte for en stund siden, som skal stelle med det - han Lars Roar Langslet - sier et pip til det? Ikke noe! Ingen tør si noe, tvert imot. Lionæs går inn for at 18-åringer skal få en lønn alle sammen. Utbetalt av statskassa av våre penger. Vær så god, ved 18 år er det gebursdagspresenten! (latter) Det går igjennom! Det kommer til å gå igjennom. Vær sikker på at det går igjennom, for de tenker: Hvor mange er de?

    Så var det det; jeg har tre barn med den første konen og en med den siste. Jeg har stelt mere hjemme enn noen annen. Jeg har ofte sett nedover meg selv og sett etter om jeg var blitt kvinnfolk, så mye har jeg stelt hjemme! Og nu får jeg høre at det skal være noe som heter barselmenn, som vi skal betale for. Fjorten dager skal en mann som har hatt gleden av å ligge med sin kone nu kunne komme hjem på statens bekostning - i fjorten dager - og sinnsforvirre henne!

    Det er ingen som reiser seg opp og taler på vegne av oss! Hver gang vi går til valg, så står de fram. Vi har jo ingen innflydelse over hvem som velges. Det er bare en håndfull mennesker i sekretariater som peker ut lydige gutter. Og de lydige guttene blir satt opp på liste av et lydig styre, og i Oslo av et lydig representantskap, og utenfor: Fins ikke frie valg! Det er satt opp på forhånd kun av lydige folk, til partienes overklasser! Men vent hva de kommer til å innbille oss: at nu skal de gjøre et eller annet. Men de sier ikke hvorledes. Det er ingen av dem som sier: ikke en øre til folk som driver krig i utenlandet, ikke fem øre fra oss. Ingen som sier: ikke fem øre! (applaus)

    Jeg kommer til et spørsmål før eller siden. Men da må det belyses her i salen, så dere skal få lov til å stå til ansvar, dere også. Om dere bare sitter her, og så skal gå hjem og spise søndagsmiddag og si: det var hyggelige greier... For hvis ikke dere er sint til morra og utover helt til valget, så nytter det ingenting. Da er det bare en lek med ord, og da har jeg kastet bort min tid.... igjen. For sånn har jeg drevet i mange år i dette landet. Men nu er kanskje tiden inne til at De forstår selv at 70 % er litt for mye! (taktfast applaus, nesten et halvt minutt).

    Hva sier dere til det? Bare tenk hva vi er blitt til et folk. Her kommer noen vestlendinger bort som aldri tør drikke et glass, for de er livende redd for at de skal oppføre seg så rampete at det går ikke an. Så blir de avholdsfolk. Så kommer sørlendingene inn. Og hva kommer ikke vi til å finne på hvis vi tar to glass? Altså må de andre være som oss. Vi må sørge for å holde djevelen utenfor dem! Vi må passe på dem, de kan ikke passe på seg selv!

    Så hadde vi i min barndom eller første ungdom, så fikk vi forbud mot alskens drikke som nordmannen liker og jeg håper kommer til å like hele sitt liv! Fordi vi bor i et koldt land. Så begynte de med sats. Vet De hvordan det var oppe i den bygda jeg kommer fra? Da var det på ungdomslagets møter - det var like før den forrige krigen sluttet - så bar de sats som de hadde hatt stående i fjøsene fordi det var så liderlig varmt, og av og til kom det en liten sprut oppi. Også bar de den opp i liene til ungdomslagene, og så spiste de sats av skje. Det var når de ikke hadde tid til å brenne. I dag vet vinmonopolet om (dette), de har sine kurver. Min fetter, som døde, var innkjøpssjef. Håkon Svensson. Han fortalte at de hadde kvartalskurver over forbruket av gjær og forbruket av sukker. Det hadde ingen forbindelse med baking unntagen ved juletider kunne de se et lite svingopp. Og ved påsketider. Men det som drog, det var i passelig tid før jul - De vet selv at det må stå litt - så ble det et kjempeoppsving! Nu er det brennevinsapparater omtrent i hvert eneste hus. Når De reiser oppover i passende tid før påske, så er det tåke i Hallingdalen! Alle vet det! De kan komme i hjem hvor de fyller dette på alskens flotte flasker. Jeg lukter det bestandig, men jeg sier aldri no. For det er aldri noen som har lykkes riktig godt, men det kan jo være noen av dere... Men alle vet. Vet Korvald det? Vet avholdsfolket det? Vet alle de diktatorene som skal bestemme over hva som går inn i munnen vår? Vet de det? Ja, de vet det. Men de fortsetter med å late som de ikke vet det, og legger på vinmonopolprisene, så den drikken der, den blir ennu mer satt i sving i Norge. Alle vi vet det. De som ikke vet det her i salen, har ikke med livet å gjøre i det hele tatt! Ville det ikke være bedre om det norske folk får lov til å få billig brennevin som var for eksempel til ni kroner flasken? Ah, her er bare mine folk til stede, så ikke besvim! Ah, det er ikke noe avholdsfolk til stede her, for de bør gå med en gang! Så, var det ikke bedre at vi fikk bort den hjembrenningen? Her sitter folk oppe og er så trøtte om morran at det er en gru. For der hvor vannspringene går i leilighetene, bor der ikke en sørlending eller en vestlending som er Kr.F'er. Der kan de jo gjøre det om dagen. Og da må de skulke. Ja, dette er alvor! Vi vet alle at det er et forbruk uten like på sukker og gjær som ikke er til sylting, og ikke er til baking. Det vet de andre om.

    Nu har vi fått vinmonopolet efter den skrekkelige skandalen som vi hadde, og forbudet ble da opphevet med flertall. Vet De hva de da gjorde? Innførte det i kommunene på den listige måten at du kan nu på et høyfjellshotell - for der har staten begynt å blande seg litt opp i, fordi at vi skal leve litt av turister - så har de fått lov til å ha skjenkerett på følgende betingelser: ingen innenbygds. Hva gjør de oppover dalene om lørdagen fordi de har så lyst på en dram eller lyst på en cocktail? De tar bilen til neste kommunes høyfjellshotell! Så biler de tilbake og blir tatt for promillekjøring. Dette systemet vet alle stortingsmenn om, men da stortingsmennene nu har sørget for ni måneders opphold i Oslo og har flyttet inn sine familier på statssubsidierte leiligheter så de går på skole her, så er de jo litt langt borte fra distriktet. Så langt borte fra distriktet at vi kan oppleve å se i lokalavisen at stortingsmann Avlangrud tar imot velgerne sine på Fleischers hotell på Voss i to dager fra fem til syv, så han skal være litt i kontakt med dem, vet De. Dette vet alle vi som sitter i salen. Vi vet at vi ikke behøver å ha barnepiker.

    Så satt jeg like overfor en prest nu, i en begravelse, og så visste jeg at den avdøde, det var en hardhaus. Og jeg talte sannheten om ham i kirken mens presten, han fikk ikke lov, fordi at mannen hadde sagt på forhånd at han var ikke særlig medlem av Kr.F. Så jeg holdt den samme talen for ham. Det var en hardhaus! Jeg visste at hvis han hadde fått lov, og hadde han fått dødd så vi fikk tid til det, så hadde vi hatt gravøl hjemme hos ham med akevitt og hjembrygd øl. Men vi fikk bare sigaretter i bedehuset. Men det var jo litt av en opplevelse. Så sier en - det var plassert en bedehusmann på hver side av denne presten, som De kan tenke Dem var så kjekk mann at han hadde både jakthund og var jeger. Det er jo ulovlig i Norge, for det er synd for en prest, men han var av den typen - så sier den ene bedehusmannen: «Anders Lange, De som er en kjent mann; hvorfor skal De sitte og røke og forføre ungdommen på denne måten?» Så sa jeg: «Avdøde ville gjerne hatt akevitt og øl her!» Det var 150 tilstede. Det var kjempegravøl, eller det vil si det var jo ikke øl... «Så,» sa han, «Hva, vil De si, Anders Lange, at De drikker vin og sterkt øl?» «Ja, med den største glede!» sier jeg, «Og hvis det var litt billigere skulle jeg hatt det på bordet hver dag.» «Hva?» sa han. Så sa jeg: «Nu, prest, blander De Dem ikke inn i diskusjonen her. Ikke noe støttespiller til den mannen der!» Så sa jeg: «Jeg satt jo i fengsel i sin tid. Jeg leste bibelen. Jeg har en meget kristen mor og en meget kristen bestefar. Jeg leste de fire evangelier. Jødehistorien leste jeg som roman, gamletestamentet.. Men, jeg leste de fire evangelier. Vil De være så snill å påpeke en eneste linje hvor Jesus sier: «Ta fristelsene bort med forbud og makt fra menneskene» ? Si meg ett sted hvor han uttrykker forbud mot vin. Si meg ett sted hvor han uttrykker forbud mot røking. Det siste kan vel være litt vanskelig,» sa jeg, for det var ikke funnet opp den gangen. «Men det første... si meg ett sted! Jeg skal si hva De er,» sa jeg. «De er medlem av Kr.F.» Det er et parti som ikke tror på Gud i det hele tatt. De bruker det bare til politikk. Vet De hva som betar meg ved Jesus, ved evangeliene, ved fortellingene om Jesus? Det er at han sier at hvis din tro er levende i deg, så kan du gå gjennom fristelsens hav uten å gå under! Det er klart at det er meningen. Er det noen kunst hvis de tok fra alle menneskene alle fristelsene og sa: «Bevis nu hva slags kristentro du har!», når det ikke er noen fristelser å bevise det mot?

    Dette vet de der oppe. Og det selges eksportøl i kafeteriaen. Ta bort da, Korvald, så skal vi se på det! Dette som er det fortvilende, er at det går masse ekte troende mennesker omkring i landet som sier: «Vi er nødt til å stemme på Kristelig Folkeparti, fordi de har Kristi navn med seg.» «Ja, men,» sier jeg, «har De sett hva de finner på?» Da Seipe-partiet mistet litt mot oppe på Røros, og bustete hyggelige Røysland, så ble vi så begeistret, for de var de eneste som har tatt kraftig avstand fra venstregutta. Så trodde vi: nu blir det fine greier. Nu får de kalle seg det nye Venstre. Jeg husker jeg møtte Seip og sa: «Ikke forandre navn. Bare vent, hele Venstre kommer til å skifte over på dere.» Bare noe tøys! Så ba de om å få hete det nye Venstre, og i dette Kristelige Folkeparti besluttet de at de ikke fikk lov til å hete det, uaktet mine tilhørere at da Venstre splittet seg første gang, før forrige verdenskrig, så oppsto det Frisinnede Venstre. Det er et parti som lever i bøkene i kommunaldepartementet. Det var ingen som snakket om det. Men den lure kjempegreia der oppe, med det overgrepet der, så fikk ikke de lov til å kalle seg for det nye Venstre. Ser De hva slags kristendom? Og en ting til; vil de være så snill å gå på galleriet, på Stortingsgalleriet, når de diskuterer vinmonopolinntektene og hva de skal brukes til? Har aldri sett en eneste Kr.F.-mann som har stått opp og sagt: «Fy pokker!», nei omforlates, omforlates, det ville han ikke si, «Fy, vi kan da ikke sitte og diskutere de derre råtne pengene der! I all fall ikke vi i Kr.F. Vi har ikke bruk for dem i det hele tatt. La de fattige få dem utenfor statsbudsjettet. De er jo kommet av drikk!» Ingen! De sitter og gnir seg i hendene og kommer med forslag ditt og forslag datt.

    Nu kan vi vente tobakksmonopol, og så kan vi sitte og regne ut hvilken arbeiderpartimann som skal være direktør der til 150.000 kroner. Nu er det allerede lagt påbud om - fra folk som røker som skorsteiner i kafeteriaen i Stortinget - at vi skal ikke ha lov til å se reklamer på tobakk. Det finner vi oss i, mens pressen, som får et kjempetap på dette, de finner seg også i det. Fordi stortingsmenn er lure. De sier: «Alright, presse skal vi betale! Vi skal gi dere 18 millioner. Er dere fornøyd nu?» Når det kommer så langt at hele pressen er statsbetalt helt opp til møne, da vil jeg se hvilken avis, Dagbladet medregnet, som tør si et pip av betydning mot politiske beslutninger og stortingsmenn. For bevilgningen til avisene skal opp hvert år!

    Da jeg var skogsarbeider, betalte jeg femti øre for en eske 'Karva blad' eller 'Mixture'. I dag kan De selv se etter hvorfor den er steget sånn. Over syv kroner for sigaretter. Hvem får de pengene - det er ikke bare moms? Staten. Hvem gnir seg i hendene over alle de krefttilfellene der? Kristelig Folkeparti. Alle stortingsmennene. Flertallet som var for reklameforbud. Mer penger i statskassa. Og da de fikk høre at de røker enda mer i Sverige fordi det er blitt forbudt, så blir de helt lykkelige over hele linjen. Og så skal vi få statsmonopol, og så skal vi tilbake til krigens dager, og så skal hver mann lage den forbaska sterke tobakken vi lagde under krigen. Det dyrker han selv, vet du. Og så lager vi tobakken selv, og så blir det solgt maskineri til hvert hjem akkurat som hjemmebrentsapparater. Og så lager vi tobakken selv. Garanterer at det går slik! Nu skal vinreklamen og alkoholreklamene ut av avisene. Nu vil avisene få enda noen flere millioner. Skal bli kjøpt. Hvis avisene ville, så kunne avisene fjerne hver eneste stortingsmann som var med på dette. Bare å skrive imot og si til velgerne: «Ta ikke den mann! Han er en av dem. Han er en av dem som regner velgerne for barnepattebarn.»

    Har De hørt om den offentlig bedrift som går med overskudd? (Latter) Ja - svar nu ja, da! Dere må ikke være så tjukk i hue at dere ikke kan tenke på Vinmonopolet. Og medisinal-monopolet, som var opprettet for at vi skulle få billige medisiner. Husker De den? Ja vel. Staten, statskapitalismen tjener på alt. Og når stortingsmenn er valgt inn til Stortinget, så er det ikke velgerne de tenker på. De tenker på statskassens vel. De tenker på hvor de kan reise hen i verden! (applaus) Og derfor må vi ha FN, som er det største svindelapparat som har vært. Har ikke vært annet enn kriger siden FN ble opprettet. Bare krig - stadig krig! Men de kan også reise til u-hjelpsland på topp diett og topp gasje uten å forstå et levende språk annet enn det de vet at forsvarsministeren snakker.

    Så mine damer og herrer, hva er det vi er blitt til? I dag kan dere som eier en leilighet, kanskje billig, si: «Det raker ikke meg åssen de andre har det.» Men den mann som sitter på en eiendom, som har bygd den opp - og det er mange flinke folk ute hos oss som har bygd opp eiendommer som var slik som skipsredereiendommer var i Kristiansand i min barndom. To fulle etager, kjelleretage, topp bad der, topp bad der. De har satt alt inn på det. - Nu skal de - bare vent! - takseres høyt. Takseres til dagens omsetningspris. 80 % - bare vent - 80 % av den verdien. Har De det tallet der foran Dem? Tenk Dem: 80 % av dagens pris på huset. De har det for Dem? Av de 80 %, skal det fra 5-7 % gå inn på Deres inntekt slik at De skal betale økt inntektsskatt for noe De ikke har solgt eller kommer til å selge. Skal det gjennomføres - ta mine ord for det. Ikke tro på ljugingen til Nordli. Men det trøster naturligvis en hel del idioter at Anders Jahre kanskje får det skarpere hvis han har en sønn eller ikke. Det har han forresten ikke. Eller hvis de tar en mann som har lånt penger på denne latterlige inflasjonsbasisen, og som har utnyttet den til hus til 350.000, ja, «Han skal taes sterkt!», sier Nordli. Men i TV sa han ikke noe om åssen vi andre skulle bli tatt! Hvis dere i salen ikke nu blir levende agitatorer for dere selv, og ikke for parti, ikke for statskassa, ikke for kommunekassa, ikke for rådmenn til 120.000, ikke for Bull..

    Vet dere hva Bull er? Reis hjem til Bulls hjem. Han stammer fra noen forferdelig fine «Buller». En var særlig kjekk som tok seg av Hans Nielsen Hauge. Hvis De går inn i hans hjem, så vil De se portretter av de gamle fine «Bullene», som steg ut i karetter når de skulle reise, med tjenere på bukken. Han kommer fra den virkelige overklassen. Han er Arbeiderpartiets ordfører i Oslo og har eget advokatkontor. De tjener en massevis av penger. Lurt å gå den veien, vet De. Lektor Trygve Bull, broren hans, har vært litt ubemerket i den senere tid, og har derfor gått over til SF. Ser De hva vi opplever? Vi opplever at vi lyves helt rundt på et eneste grunnlag: misunnelse mot de rike. Bare det! Og derfor svelger vi at vi selv, de små, skal betale inn til den store å, opptil 70 %. Husk nu på: ta et regnskap nu hjemme med bilag for alt. Husk på trikkebillettene, heng dem på veggen! Alt sammen i en måned, så kan De sjekke opp. Dette, hvorledes oppsto det? Jeg gjentar: fordi sosialismen kom inn i verden og skapte statskapitalismen! I dag driver staten på egen hånd!

    Og kommunekapitalismen, som vil kjøpe opp tomter i massevis, kjøper dem for kanskje - ... Lars Erik, hvor mye var det? De kjøpte tomt for syv kroner målet og solgte det for 30! - Nu er vi kommunekapitalister. Vi investerer i bedrifter og i tomtene. Det hjelper en masse å få aksjer i det. Eller de selger tomter som er utbygget. I dag, hvis min kone ikke eier noe - jeg eier 4 bikkjer og 2 geværer, men kona mi eier alt, for jeg er ikke helidiot - hvis vi ville selge den eiendommen, villatomter på 22 mål med alle slags hus på, inngjerdet 150 meter strandlinje - jeg er ikke eiendomsagent, jeg skal ikke selge - hvis vi ville selge det til en mann som fant ut en ny oljerikdom, en ny oljerigg, som kom og sa: «Vi gir halvannen million for den, la oss sette opp kjøpekontrakt!» Hvem skal se den kjøpekontrakten? - De må ha konsesjon for å selge ting over 5 mål. Kommunen skal se den. Kommunen sier: «Ah, halvannen million! Vi skal taksere eiendommen, vi har lyst til å ta den! Vi går ut og takserer den til 480.000. Værsågod, over med den! En av funksjonærene våre skal ha den!» På Nesodden er det en mann som har 170 mål som ligger på toppen av et eller annet. Det er lagt ut til friareal! Mannen skal sitte der med den eiendommen som han hadde tenkt at barn og barnebarn skulle ha glede av og selge som spott til friareal. Ikke fem øre for det!

    En enke... en enke... Hører dere meg godt, eller skriker jeg for mye? For nu er jeg ivrig! En enke.. skal fortelle dere i Tvedestrandsfjorden, skipskapteinsenke, skipskapteinen, de har pleid å være økonomiske og det er familieglade mennesker. Han hadde kjøpt til kona si en ø. Som han sa: «Dette kan du stykke opp i tomter. Det skal være min pensjon til deg, jenta mi!» Også døde'n. Så kom strandloven. 100 meter fra strandkanten, sikkert ikke fra laveste, men høyeste. Så var det en liten strimmel igjen på toppen på denne øya. Ikke salgbar i det hele tatt. Ikke noe! Ingen som brød seg om det! Staten gjør det med et pennestrøk!

    Ingen revolusjon i Norge. Ingen prøver dette for Høyesterett. Alle knipser med lommen. Det er som min gamle venn Lund sa: «Der finnes ikke sinne i nordmennene!» Så la han til noe som jeg er helt uenig me'n i: «Aldri begår noen av dem med et attentat!» Han var en raring, men det er bare en del folk i salen som husker ham. Men det siste kan jeg ikke være enig! Men - strandloven, ja alright, eksproprier, da! I dag kan de ta fra oss hva de vil. Det blir forkjøpsrett til alt fra kommunens side. Hvis en arbeider ut i fra Eggedal, der er bare kjernefolk fra gammeldags Arbeiderparti som har sørget for å ha tomter til sine barn. Kan ikke gjøre noe med det. Hvis de begynner å røre på det, så kommer kommunen og sier: «Aha! Har du tenkt å selge? Vi tar det!» Og nu kan de ta eiendommene fra folk og ekspropriere dem. Og du kan ikke appellere det til overskjønn, men må godta hva de setter som pris som skal kjøpe det. Det norske folk har ikke lagd revolusjon!

    Der er en eneste festning mot statskapitalismen, filosofisk sett, og på annen måte også, praktisk: Ingen annen festning enn den private eiendomsrett! Liten eller stor! (taktfast applaus). Det lovverk som stråler ut fra den private eiendomsrett, er individets eneste beskyttelse mot statsmakten, i alle land! (applaus).

    Når vi i misunnelsens navn har gått med på å ta fra de rike, så gjorde russerne det på en helt annen og redeligere måte. De slo i hjel de rike og tok eiendommen. Men vi forsøker å ta'n gjennom et lovverk som er det vi har lært. Til tross for grunnlovens paragraf 105. Og paragraf 105 skal jeg lese opp for Dem, så skal De se hva for slags stortingsmenn vi har, med Jesus-partiet i spissen. Jeg finner aldri no', nu skal vi se ... jo ... jeg finner det en plass. Nu skal De høre, for dette er enkle saker. Jeg har en første post på frihetsbevegelsens program som heter: «Individets fortjeneste, eiendom alt, tilhører det selv og ikke stortingsmenn, forutsatt at hele landet ikke er i fare.» Derav følger at Grunnlovens paragraf 105 skal adlydes, som sier: «Forårsaker statens tarv at noen må avgi sin rørlige eller urørlige eiendom til offentlig bruk, så bør han ha full erstatning av statskassen.» Så kommer der en lov som forbyr det! Som ikke gir tillatelse til overskjønn. Da er vi inne i sosialismens sanne rike! Uten å kappe hodet av de rike! Det blir så lite blod at det var ikke noe å nevne.

    Alt dette i den sinnssykdom som har angrepet vårt folk som heter misunnelsen. Hver gang jeg hører om en skattesnyter, så sier jeg: Gud bevare ham - jeg greide det ikke! (latter og applaus) Og nu er det på tide at vi snakker åpent om skattesnyteri, som de heller ikke vil være med på. Og som de - da de vedtok den loven om fengselsstraff for noen år siden - så sto våre stortingsmenn, våre tjenere, alle disse som buser frem til valg og er så nydelige, så vi kan liksom ta på dem med glede; da sto de opp den ene etter den annen og sammenliknet skattesnyteri med voldtekt og ran! Jeg tenkte ofte: Gud veit om de har vært borte i det? Men det er en ting alle vi vet at vi ler av: hjemmebrenning. Alle vi vet at vi ler av skattesnyteri! Men hvis vi hører at det er liderlig godt, så synes vi det at: nei, nu går det for vidt! At han skulle jommen betale! Så kan jeg fortelle Dem en ting. Den gangen hvor jeg hadde disse store folkemøtene hvor jeg aldri kunne komme inn - selv i 1951 var det nesten 20.000 på Youngstorget en gang, og seks og et halvt tusen 8. februar! Det var så kaldt at det var en gru. Den gangen utlovde jeg - for jeg hadde folk bak meg - jeg utlovde 10.000 til den som kunne bevise at man unndro mer penger fra statskassen enn man innbetalte for mye! Utover på første side i alle avisene her: 10.000 kroner. Det var ingen som prøvde. Efter at jeg gikk over til regnskapsbyrå, så fikk jeg, som jeg fortalte, efterbetalt eller eftergitt restskatt, for de så det at jeg hadde aldri hatt forstand på å gi en riktig selvangivelse. Hvor mange av dere som går siste dagen 31. klokken 7, akkurat som på skolen når du skulle skrive norsk stil, og om søndagen? Så satt De Dem ned og så skrev De ned mens det er kommet ut en helt bok om hva du kan trekke fra i selvangivelsen. Og mens det i dag er 4 sider pluss litt til, for det er minst 23 punkter som vi skal ha forstand på uten å ha Handelshøyskole og dobbelt artium.

    Hvor mange tror De innbetaler for meget i dette land? Ingen likningsvesen er forpliktet til å oppgi noe om det. Jeg sverger på at det er mer enn det som snytes. Jeg er sikker på det! Det sitter en venn av meg i salen som har vært nestkommanderende i likningsvesenet i Oslo - skal ikke nevne navn, Kalle. Vær sikker! - men når han og likningssjefen som gikk av, Jon ute i Asker, har vært mine jaktkamerater i flere år.. Hold kjeft nu, Kalle! - hva de guttene snakket om om aftenen når vi kom inn på hytta og jeg hadde lagd den gode maten, så var det: det er ikke underlig, Kalle, at folk skriver gale selvangivelser. For det er ikke sikkert at de forstår så mye av det sjæl heller! Det sier likningsfolk! Hva med oss? Hva tror du vi innbetaler for mye mot det som snytes? - Ingen snakker om det.. er ikke forpliktet til det! Vi står i en situasjon som bare kan avhjelpes hvis vi er villige til å slå ned trygdeutgifter til alt annet enn dette. Syke folk skal ha sin hjelp, gamle folk skal ha sin hjelp, ufrivillig arbeidsløse skal ha sin hjelp. Og så er det ikke mer!

    Ingen som koser seg med sin mann i sengen skal ha finansiell hjelp av den grunn. Men jeg er oppmerksom på at det er en hel masse mennesker som regner barn for en feiltakelse og en ulykke. Det gjør ikke jeg. Jeg elsker små barn! Men vi må jo si som så at leveomkostningene er blitt voldsomme, for det har staten gjort. Det er staten som har drevet opp alle utgifter som gjør at vi må ha høyere lønninger, som gjør at vi må finne på noe, som gjør at vi må tilbakebetale noe. For stortingsmennene kan ikke stelle andre folks penger! Så mitt forslag - men det er ikke komitéens, det vet jeg ikke noe om - men mitt forslag er følgende: at vi bruker oljepengene. De skal nemlig ikke brukes til å gi oss mindre skatt, er De oppmerksom på det? Fra Høyre over til Jesus og til Finn Gustavsen. Skal ikke brukes til å sette ned skatten. Jeg sier: de 3 milliardene som er direkte skatt til staten - vekk! Erstattes med oljepenger! De tre og en halv eller fire som går til kommunen i direkte skatt - vekk på samme måte eller på en annen måte! Således at vi går over til en eneste omsetningsskatt, og at Stortinget må spørre - efter at de har fått fjernet denne udugelige Gjerde og Aukrust i Sosialistisk Statsbyrå - at de må spørre dette byrå om de vil legge frem tall som kan godtgjøre at vi lager et budsjett som ikke tar mer - og husk på: nu er jeg langt over det vi burde finne oss i - som ikke tar mer enn 40 % av folks inntekter til sammen i kommune og stat.

    Friedman, som er en kjent professor på det økonomiske område, skriver i Farmand i siste nummer og sier at i Amerika kan de, med en flat beskatning på 16 %, avskaffe all progressiv beskatning og få enda mer penger i kassen. Vet De hva som taler imot dette? Husk på at da skal alle avgiftene inn i statskassen og tilbakebetales til kommuner. Men det som kommunene driver med, det skal aldri være noe som Stortinget har bedt dem om å gjøre. Hvis vi fikk denne beskatning, 40 %, og alle som sparte satte pengene i banken - ingen som rørte dem, det var deres penger - så var vi på vei mot et samfunn hvor folk kunne spare til sin egen fremtid uten å gå veien om de andre skatteyderne. Et folk som likte å stå på egne ben og ikke på andres! Da skulle vi greie konkurransen i verden - utenfor eller innenfor EEC - hvis folk visste om at de fikk beholde pengene når de ikke forbrukte alle, men sparte dem. Hvis et forlovet par sa: «Nu lever vi billig på mye brødvarer, mjælk og sånn, for nu skal vi spare!», så var det ingen som rørte deres sparepenger i banken. Hva tror De det ville være for et fint system at vi endelig fikk lov til å leve for oss selv, uten at stortingsmenn skulle falle oss i ryggen? Og partiene falle oss i ryggen? For det er jo det de gjør - alle partiene faller oss jo i ryggen! Og den ryggen varer jo ikke lenger enn en cirka 70 år. Så kunne vi spare selv. Alle som hadde det vondt - virkelig vondt - alle som var blitt gamle - for det skal vi bli alle sammen - alle som ufrivillig er blitt kastet ut i arbeidsløshet, skal ha hjelp. Ikke én bonde, ikke én fisker, skal ha fem øre. Når en mann er frisk og arbeider, enten han er religiøs eller ei, eller glad burde han være, så takker han Gud for at'n er frisk. Også skal han vite: hvis en virkelig ulykke rammer meg, så vil staten - ja, vi sier samfunnet - ta hånd om meg. Og han skal ikke skamme seg for det! Men mer trygd, og arbeidsgivere som ikke orker å få tillit nok i bankene til å starte noe, de skal ikke ha noe hjelp av oss skatteydere.

    Privatkapitalismen skal i alle fall skamme seg for å be statskapitalismen om hjelp. Det er blitt en tendens til det! De industridrivende skal passe seg for den dobbeltmoral de driver med. Og vet De hvorledes jeg vil bekjempe inflasjonen? Der er en inflasjon i dag på syv og en halv prosent. Det betyr at hvis vi kjøpte en bestemt sort varer i fjor for 100 kroner, så kan De ikke kjøpe for mer enn 92 kroner og 50 øre i år i verdi. Så lite, så mindre varer får De. De får syv og en halv prosent mindre varer for hundre kroner i dag - i verdi, i kroneverdi. Da sier jeg følgende: Syv og en halv prosent! Bankinnskuddsrenten skal alltid ligge fire prosent over inflasjonsrenten. Så kommer bankene, kjenner jeg dem godt, til å ta 16 % ut, og dermed så blir det vanskeligere å komme med svindelforetagener à la Jahr, således at vi kan få bremset inflasjonen på den eneste redelige måten der. Det er jo en skandale at bankene ikke har vært på privatfolkets side i lange tider. Og vi skal finne oss i på 12 måneder å få 5 % rente - skandale! - mens der lånes ut i massevis på en ganske annen prosent. Nu må vi finne på noe nytt, og det er mitt forslag!

    Og nu, mine damer og herrer, skal jeg se på klokken, for snart skal jeg spørre Dem om noe. Nu skal jeg gå litt bort, for jeg må se på klokken! Hva er det, min sønn, klokken? Jeg har begynt med å fortelle noen eksempler på de bitre fruktene som er kommet tilbake - hører dere meg der oppe? Dere er døve! Jeg har begynt med å nevne fruktene, de bitre frukter, av samfunnsguttas politikk i dette århundret. Jeg har fortalt at vi må gå én vei tilbake. Vi må styrke menneskets posisjon mot statsmakten og mot statskapitalismen. Det kan kun gjøres ved å stå på eiendomsrettens side, og ved å be og kreve at de skal ta hensyn til våre inntekter før de setter opp statsbudsjettet. At vi har ikke råd til dette i år, for vi skal ikke ta mer enn 40 % fra dem.

    Og så er det spørsmålet: Hvorledes, mine tilhørere, hvorledes skal vi gjøre for å få politikerne til å høre efter? Hvis det er bare dette møtet... jeg tror ikke de bryr seg. Men hvis det blusser opp over hele landet, så er det kanskje noe de blir redd for. Og hvis dere er levende fakler! Enten dere har vært hel-idioter og stemt på sosialistene, på Willoch, på Jesus-partiet eller på ljuge-Pers [Per Borten, Sp], så må dere begynne å tenke på dere selv nu! Sett i gang telefonringing til stortingsmennene deres. La dem ikke sove natt eller dag! Det er det eneste ulovlige jeg noensinne har foreslått. For hvis De tror jeg skal være med på noe ulovlig, med demonstrasjoner i gatene og skriking og sånt, så ikke meg! Men det er en fin metode - de gjør det i Amerika. Spør dem åssen de har tenkt å gi deg mindre skatt, men la dem ikke få sove hverken dag eller natt; det er det samme, for de sover om dagen også! (latter og taktfast applaus).

    Jeg har ikke fått med alt. Nu skal jeg spørre dere om noe, men da må jeg se på dere efterpå. Jo, først skal jeg lese opp fra Svolvær. En overlege, en overlege som tør være modig - aldri har de sagt et pytt før - Espelien.. Vent litt til jeg finner det, hvis jeg gjør det. Ja, denne kjekke mann - ellers er leger så redde som høns i politikken! - dette er distriktslege Jon Espelien Jonson, Svolvær: «Da møtet i Oslo den 8. april ble kjent, ble en høyst improvisert underskriftsaksjon igangsatt i Svolvær. Meningen var å få gitt uttrykk for at det ikke bare er i hovedstaden man er gått trett. Landet over synes det å herske forbitrelse over den umyndiggjørelse og de tyngende økonomiske byrder nordmenn i dag må finne seg i. Meget få dager står til rådighet, og det var dessverre bare mulig å rekke en brøkdel av Svolværs befolkning. Av dem som er blitt spurt har imidlertid de aller fleste undertegnet sympatierklæringen med glede. Jeg finner det riktig å understreke at aksjonen har hatt en tverrpolitisk karakter. Det folk har satt sitt navn under er en ren «almenneskelig» protest mot forholdene slik de er i dag. Den tilslutning underskriftsaksjonen har fått her, synes å tyde på at en landsomfattende protestbevegelse i ansvarlige former vil få en forbløffende formål. Med dette vil jeg ønske dem tillykke og håpe på bred oppslutning på møtet i Saga kino.»

    Han tok en annonse fra en Oslo-avis og la det i et sånt apparat og fikk det mangfoldiggjort. Og på baksiden skrev de: «Hvis noen som er fra Bergen.» Jeg vet det kommer fra Bergen, fra Stavanger, fra Haugesund, fra Tønsberg.. Jeg sier til dem: Hvis dette er en folkebevegelse, så må de gjøre det selv. Så må de selv ta en av de annonsene. Så må de mangfoldiggjøre dem. Så må de gå rundt og samle underskrifter, og så må de lage et møte. På det møtet skal jeg komme. Jeg kan bo privat og jeg skal betale reisen selv, så det skal ikke bli dyrt! Men dere må betale annonsen. Og dere må stå frem med navnet og kanskje vi blir nødt til - og det skal jeg prøve nu, for å skremme dem helt - å bli et parti. Men jeg sier at hvis De vil ha meg med, så er jeg for gammel til å være med på tøv, og ung nok til å greie et sånt parti. Det kan De være sikker på. Men det partiet skal jeg lede. Det partiet er jeg formann for. Og hvis De vil begynne å snakke om Hitler, så skal jeg bare si at jeg har aldri hørt om en fotballklubb, la meg gjenta det, eller noen slags forening, eller Borregård - ja det var nu tilfeldig valgt da - eller noe annet sted, hvor ikke generaldirektøren og formannen i styret er de som lager det. Det har alltid vært slik! Det er kapteinen på fotball-laget som instruerer. Jeg vil på ett landsmøte, ikke fire! Det skal ikke på et landsmøte komme opp dette: Vil De støte fra Dem mødre som har fått barn? Vil De støte fra Dem menn som vil ha fri, hvis kona har fått barn? Vil De støte fra Dem bøndene som vil ha trygd? Vil De støte fra Dem fiskerne som har fått 100.000 i lotto, som skal ha trygd etterpå? Vil De gjøre det? Vi får ingen velgere igjen? Da får det bli det samme. Men hvis vi var lure, så startet vi et parti i Oslo og satte naturligvis meg opp som stortingskandidat (voldsom, taktfast applaus i mer enn et halvt minutt).

    Og det partiet skal ikke innledes med svære kontorer og ansatte kontordamer, og kontorsjefer til 50-60.000, og generalsekretær til 120 og bil og det hele. Det skal være deres, som arbeider! Dere skal få ut - kanskje dere skal trykke opp selv, se å finn det ut selv! Hvis det er en folkebevegelse, hvis det er en Gustavsens bevegelse som begynte her med å sette ut folk fra Oslo for å overtale dem, så er ikke det noe folkebevegelse! Hvis dette er en folkebevegelse, så vil hver eneste av dere bli en agitator. Da tar dere en annonse - den sto forrige torsdag - klipp den ut, mangfoldiggjør den og gå rundt til deres venner og bekjente og samle underskrifter for de som vil være med. Det skal ikke være noe kontingent i det partiet, for vi er ikke nødt til det. Vi skal ikke punge ut nu. Det er dere som skal arbeide. Og hvis ikke dere arbeider: ikke noe hjelp andre steder fra! Så skal vi møtes på Youngstorget, og så skal vi lage det! Men jeg må ha underskriftene. Jeg må ha 1000 underskrifter for å danne partiet. Det er det eneste som skremmer dem. Det er ikke noe annet. Det er ikke noe annet som skremmer dem. Det er å få en konkurrent. En konkurrent, det er det som de er redd for! Det er Kielland de er redd for i Stortinget. Det er ikke noen av de andre. Så hvis jeg kom der, Gud hjelpe meg, da var de nødt til å sleppe meg inn i NRK! (langvarig taktfast applaus)

    Dette møtet visste NRK om, men det var ingen interesse. Ingen! Jeg har bedt NRK om å få lov til å komme, jeg som har en sånn fortid bak meg i politikken, som har kjent til alle mulige mennesker og, av alle mennesker, fikk hilsen fra kong Haakon under krigen. Det var ikke noe særlig det. Jeg bare banket opp en mann som jeg ikke likte. Men han likte jeg ikke før krigen heller.

    Så jeg skal bare si fra, at jeg har bedt om jeg kunne få lov å komme og diskutere med disse karene. Å nei, da! Ikke meg, for jeg kan dem utenat. Jeg har lest alt om kommunismen. For noen dager siden ringte handelsgymnasiet Merkur og spurte om jeg ville delta i en debatt som annen taler. Den røde mink, Reidar Larsen i kommunistpartiet, skulle være første taler. Så sa jeg: «Med den største glede, for jeg kan jo sove når kommunistene taler.» Jeg har lest alt, jeg kan dem helt utenat. Så sa jeg: «Hvis det går,» sa jeg til han, «så er det gratis og frank. Jeg har aldri i mitt liv tatt fem øre for et foredrag. Jeg skal komme!» Så ringte han opp etterpå. Jeg visste jo åssen det var; Reidar, «minken», han turde ikke. Han sa: Hvis Lange kom, så kom ikke han. Samme tilfelle med Sigurd Allern; tillyst møte, vi skulle komme, han taler først. Sigurd Allern sa: Nei takk, ikke Anders Lange! Så de vet at nu må dere vite hva dere gjør.

    Om et øyeblikk skal jeg spørre: Rekk hånden i været de som vil at vi skal danne et nytt parti - vent, vent, vent, vent - som vil at vi skal danne et nytt parti. Med tittelen - ikke meg ellers, finn en annen: Anders Langes Parti - mindre skatt og avgifter - ellers finner dere en annen en! Men ikke meg ellers. Fordi at jeg skal ha makten i det partiet! Å, er det ikke forferdelig å høre? Er det ikke skrekkelig å høre? Mens lille lure Willoch går og får hele makten underhånden, så de ikke kan si pip i stortingsgruppa og ikke et pip på landsmøtet! Men jeg sier det rett ut, at jeg vil ikke at disse nu skal svikte velgerne. Enten må vi gå inn, og komme frem med poster som er upopulære hos mange mennesker, fordi de er vant til trygden, eller så må vi ikke snakke parti!

    Men det er bare det at da jeg var beskjeden i -52, på de kjempemøtene, så trodde jeg at stortingsmennene ville ta hensyn til at jeg hadde hatt 100 - 100 - gallupforedrag for dem. Jeg sendte dem disposisjonen til foredrag som sto som annonse i avisene, alle så nær som kommunistpartiet, og sa: «Jeg tror at den norske velgerbefolkning ligger an slik som disse programpostene her viser, eller annonsepostene, fordi jeg har hatt så skrekkelig mange folk.» De tok ikke hensyn til det! Men jeg har en svakhet, og har hatt det i mange år. Jeg har ingen politisk ærgjerrighet. Jeg tenker alltid på hvem har vært foran meg i Stortinget, og hvem har vært foran meg som statsminister, og da blir jeg liksom kvalm. Og derfor, så er det nu, at jeg faktisk, enten De tror meg eller ei, ofrer den siste del av mitt liv for å komme inn på Stortinget. Og iallfall én mann taler skarpt om deres rettigheter, også på eiendomsrettens område! Det er forbudt. Vi har fått kontrakt med Oslo Kinematografer. Jeg er nødt til å si det! Det er forbudt diskusjon her. Det står på kontrakten, så De må unnskylde. Dessuden er det mitt foredrag, og det skal ikke ødelegges og forvirres av folk fra salen!

    Så spør jeg Dem, hvem av dere, og nu må dere rekke hånden i været om en stund, for det er avgjørende for dette. Vi kan lage protestbevegelsen og reise rundt, men det som ville interessere i alle fall litt, det var å se, hvor mange ville at vi skulle danne et parti. For da kan ikke jeg skjønne annet enn at det må bli gallup-undersøkelse. Og den gallup-undersøkelsen, den er jeg veldig interessert i. For da ville kanskje stortingsmennene få noe å hygge seg med akkurat som i Danmark. Forstår De hvor jeg vil hen? Nu skal vi gjøre det! Rekk opp hånden alle de som vil at vi skal danne et parti! Så er det spørsmål nummer to.... Ti stille! Det som dere nu syns skal legges i bøttene. For dere må ikke tro dere kan sitte der og rekke hånden i været og ha det moro. Dere får en lapp som dere skal undertegne navn og alder på. Vær sikker på - og ikke stikk av, dere - det er dette som de bryr seg om! Så er det en ting til. Vi kan gjøre det med en gang: Vil dere nominere meg som stortingsmann i Oslo? Hvis ikke er dere dumme! (applaus)

    Det var ikke særlig mange, men det er den eneste måten jeg vet det. Vi skal forsøke å sette opp noen. Det viktigste er naturligvis at vi får underskriftene, og at vi kan danne parti. Og da kan ikke jeg skjønne annet enn at jeg må få en eller annen mann til å betale for en gallup-undersøkelse. Og da vet De åssen det gikk med Glistrup i «Dannemark»! Og tenk om det er gallup-undersøkelse, og så viser det seg at det er masseoppslutning om de tankene som sto i annonsen? Det ville hjelpe! Sitt nu stille og ikke gå! Og dere karer - se å få ut de lappene! Og så husk på at dette er som presten på talerstolen, og nu kommer vi til kollekten. Husk på den! Men hva tror dere selv i deres indre? Tror dere det hjelper med å reise rundt og holde møter? Skal vi da få underskrifter, underskrifter på at de er enige i protesten? Ja, det kan godt hende at det kommer til å gå slik. Slik at vi kunne legge på Stortingets bord en cirka 400.000 underskrifter. Ville det hjelpe?

    Det er ikke sikkert at det blir parti selv om dere skriver på, men det ville være hyggelig om De trodde at det ble det! De som vi er ute etter å omvende, siden vi ikke har noen representant på Stortinget. Bortsett fra stortingspresidenten Ingvaldsen, resten kan De ha for meg! Vi er ved et vendepunkt i norsk historie... Del ut flere lapper! Sett i gang'a karer! Dette går jo seint, del ut i en rekke så og så mange, og så får vi håpe det beste. Jeg har igjen gjentatt at det er noen som sniker seg inn med et partiprogram her. Det heter Norsk Demokratisk parti. Det har vi ingenting med. Det er noen som forsøker å fiske røtlandet.

    Jeg vet ikke noen annen måte å gjøre det på hvis ikke dette skal være et slag i luften! Hva er det vi håper på? Det er mulig at Svolvær-tanken er den riktige, men vi kan arbeide på to måter, for jeg så det var ikke noe særlig oppslutning om meg her (jo, jo skriker tilhørerne og klapper). . . Men jeg vil ikke ødelegge mitt liv og flekke det til med tøv. Så jeg vet at hvis dommen kommer sammen, så bør dere tenke, hvilke velgere støter vi fra oss hvis vi må sette ned budsjettene, så de ikke tar mer enn 40 % av norske folks privatinntekter. Det er poenget. «Jeg erklærer meg herved som medlem av Anders Langes Parti til sterk nedsetting av skatter, avgifter og offentlige inngrep i privatlivet! Jeg tegner meg som en av de 1000 som er nødvendige etter loven for å kunne få partiet registrert.» Det er den lappen som sendes ut til dere. Deilig lapp! «Jeg erklærer meg herved som medlem av Anders Langes Parti til sterk nedsetting av skatter, avgifter og offentlige inngrep i privatlivet! Jeg tegner meg som en av de 1000 som er nødvendige etter loven for å kunne få partiet registrert.» Jeg sverger ikke på at jeg registrerer det. Men det er deilig at vi har det, og jeg er foreløpig formann, ser jeg. Det er ikke noen som har foreslått noen andre, nei. Så det går bra. Men dette er alvor fra min side! Jeg mener at én mann må være leder, og jeg vet ikke noen bedre enn meg selv (latter).... som er så snill (applaus).

    Lappene skal legges i bøttene for de som tar standpunkt i dag. De andre sender dem til min adresse i Heggedal. Anders Lange, Heggedal. Det greier seg. Heggedal, i Asker! Det kan De tenke på når De kommer hjem. Men når jeg tilkaller til neste møte på Youngstorget, så er det spørsmål: hva har De da gjort? Der ble det ikke noe sekretærhjelp. Har De gått fra mann til mann og sagt: «Er du enig med dette, denne annonseposten som sto forrige torsdag, så skriv på baksiden.» Mangfoldiggjør selv! Det sitter nok av folk i denne salen som kan mangfoldiggjøre det. Og så får vi skrive til Bergen og de andre byene. Og de som er fra de byene - hør hva jeg sier! Sett i gang underskriftskampanje først og fremst at de er enig i de postene, og så får vi innlevere det på Stortingets bord.

    Og så, til slutt, så er det noe jeg skal ... å ja, ikke helt til slutt ... Dere må sitte litt til. Ikke jeg, men komitéen, har betalt for at dere skal være her. Her er en resolusjon! Dere vet de venstre-folka, de leser opp resolusjoner. Nu skal jeg lese opp en resolusjon, for det har jeg laget på forhånd: «På et overfylt folkemøte i Saga kino i Oslo den 8. april ble det vedtatt å anmode Stortinget om å finne utveier til å nedsette skattene og avgiftene slik at det virkelig monner! Enn videre at Stortingets budsjett for fremtiden settes opp under forutsetning av at det offentlige skatte- og avgiftstrykk ikke må overskride 40 % gjennomsnittlig av skatteydernes inntekter. Vi foreslår at Stortinget straks omgjør beslutningen om å bevilge til u-landene, siden våre sykehus befinner seg i en katastrofal situasjon; konferer Radiumhospitalet og alle de ensomme gamle. Vi peker også på de milliardbeløp som u-landene bruker til sine rustninger.» Er dere enige? (taktfast applaus, nesten et halvt minutt)

    Jeg blir mer og mer glad i dere. Jeg begynner å forstå at dere føler som meg; at nu er vi virkelig i samme båt. Virkelig i samme båt! Men nu må dere gjøre noe, dere må være brannfakler! Agitatorer, som om dere var medlemmer av Kr.F og skulle omvende folk! Og så må dere kjempe mot barnepiken inn i deres liv! Alle de lover som kan sjenere Dem. Derfor må vi ta den annonsen, mangfoldiggjøre den, for vi har ikke penger til å sende ut noe, og vi skal ikke ledes av noe sekretariat. Det skal ikke opprettes et pumpeverk nu, med kontingent og greier og fast ansatte folk. Enten er det en folkebevegelse, og da gjør folket noe, eller så er det ikke, og fiasko det hele. Har dere fått den lappen? Så står det noen ved utgangene. Der er fire utganger. Ha med dere lappene, karer, dere som står ved utgangen! For vi har trykt opp 3.000! Sørg for det, Ky! Han kalles Ky, for han likner så fælt på han andre nede i Syd-Vietnam (latter).

    Husk på at jeg mener det alvorlig. Jeg håper dere mener det også, at dere ikke har hatt en hyggelig dag og hørt på en foredragsholder som ikke er av den vanlige sorten. Dette er alvor! Nu kan vi redde vårt fedreland! At nordmennene liker å stå på egne ben, og ikke på andres! Det er mitt ideal! Det er det jeg har kjempet for! Og da ser jeg Norge for meg, fra Svalbard og ned til Antarktis! Det skal dere ha i sinne - Norge med sterke menn som ikke ønsker å være pattebarn under stortingsmenn!! (langvarig taktfast applaus som avbrytes av Lange).

    Og så - farvel! Og pass på. Bøttene med utgangspenger er ikke belagt med skatt - legg oppi! Få med dere lappen - og gjør noe selv!! Så skal jeg sammenkalle på Youngstorget når det blir litt varmere i været, for det blir billigere!Kjelde: Lydfil på FrPs hjemmeside samt utskrift i Inger Moland Wahls hovedfagsoppgave Fra Finn Gustavsen til Carl I. Hagen, Universitetet i Bergen 1990.
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen