VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Han gjorde Arbeiderpartiet større

av Jens Stoltenberg, ,
Minnetale over Reiulf Steen
Minnetale | Arbeiderbevegelsen, Arbeiderpartiet

Jeg vil be landsmøte reise seg.

Torsdag i forrige uke kom den tunge beskjeden. Reiulf Steen er død.

Etter lang tids sykdom sovnet han inn med sin nærmeste familie rundt seg. Hans varme hjerte banker ikke mer. Men ideene lever.

Vi samles til landsmøte i vemod. Det var her - i denne salen - at Reiulf holdt så store taler. Her manet han til kamp mot utbytting og urett. Kraftfullt og ofte uten manus inspirerte han til innsats for en rettferdig verden. Og her talte han kunnskapsrikt og søkende. Utfordret etablerte sannheter og søkte svar for framtiden.

Det er slik vi minnes Reiulf. En som gjennom et langt liv ga stemme til de undertrykte - i Norge og verden.

En kompromissløs forsvarer av demokrati og frihet. En ekte tillitsmann. Reiulf var en tenker som så sammenhenger andre ikke overskuet. Og en analytiker som evnet å trekke de lange linjene. Han ble med rette kalt en av Arbeiderpartiets fremste intellektuelle.

Reiulf vokste opp i et typisk arbeiderhjem.

Hjemme på Hurum i Buskerud var begge hans foreldre aktive i fagbevegelsen. Og Reiulf meldte seg tidlig inn i AUF. Bare 14 år gammel ble han nestleder i Hurum Arbeiderparti.

Siden har han hatt de fleste verv. Sekretær og leder i AUF, - nestleder og leder i Arbeiderpartiet, - stortingsrepresentant i fire perioder og to statsrådsposter.

I mer enn 30 år satt han i Arbeiderpartiets sentralstyre Og engasjementet for AUF og Utøya beholdt han livet ut. Utrettelig og full av glød.

For to år siden takket de unge ham. Landsmøtet i AUF utnevnte ham til æresmedlem.

For å forstå Reiulf Steen må vi forstå den tiden han ble født inn i. Han vokste opp i et klassedelt Norge. Startet på fabrikkgulvet med bare sju års skolegang. Og ble en drivende kraft i arbeidet med å forandre Norge.

Reiulf var et mangfoldig og sammensatt menneske. Han oppnådde store triumfer, men også sykdom og motgang. Det står stor respekt av at Reiulf selv var åpen om sine personlige nederlag. Over flere tiår ledet Reiulf arbeidet med å forme programmene våre.

Handlingsprogrammet «Demokrati i hverdagen» fra 1969 står fortsatt som et banebrytende politisk prosjekt. Det fornyet Arbeiderpartiet - og det fornyet Norge.

På 60-tallet ledet han Steen-komiteen som la grunnlaget for en videregående skole for alle. Som ga alle unge like muligheter til utdanning. Dette arbeidet er en bauta i norsk skolehistorie. Det takker vi Reiulf for.

Vi takker ham også for å ha bidratt til å samle partiet etter EF-striden tidlig på 1970-tallet. Reiulf åpnet Arbeiderpartiet for nye velgergrupper. Det var helt avgjørende for å gjenreise partiet etter valgnederlaget i 1973 og bringe oss fram til en formidabel valgseier i 1977.

I det vi åpner dette landsmøtet går våre tanker til Reiulfs familie. Til Inez. Til Robert, Martin, Henrik og Nils Otto.

Vi er evig takknemlig for at vi fikk dele Reiulf med dere.

Han gjorde Arbeiderpartiet større. Og Norge klokere. Vi minnes Reiulf i stillhet.

Kjelde: www.arbeiderpartiet.no
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen