VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

En 200-årsjubilant som står sterkere enn noen gang

av Olemic Thommessen, ,
Regjeringsadvokatens 200-års jubileum
Jubileumstale | Juss

Kjære regjeringsadvokat.  
Statsråd, dommere og advokater.

Gratulerer med dagen.

Mange merkelapper kan settes på den tiden vi lever i. Blant de hyggeligere er «jubileenes tid».

Feiringen av det moderne Norges fødsel for 200 år siden har allerede vart en stund.

I likhet med mange andre nyskapninger etter frihetsverket og det demokratiske gjennombruddet i 1814, bygget også regjeringsadvokatembetet på en arv fra enevoldstiden. Men var likevel først og fremst resultat av behovet for å bygge det moderne Norge ved hjelp av nye og mer rasjonelle institusjoner.

Selv i en tid hvor 200-årsfeiringer står i fare for å bli hverdagskost, er det noen som skiller seg ut.

Dette er første gang jeg som stortingspresident beæres med å få tale ved feiringen av en viktig samfunnsinstitusjon som til overmål har forbud mot å «utføre arbeid for Stortinget eller for institusjoner underlagt dette» fastslått i sin instruks.

Det gjør naturligvis gleden over å bli invitert til festen desto større. Her er det i hvert fall ikke tale om kremmeraktig kundepleie.

Dessuten er det en sjeldenhet å være i et rom som så til de grader er fylt av en blanding av juridisk storhet, juridisk stolthet og stor juridisk fremtid.

Jeg har ikke sett så mye juridisk fremtidshåp samlet på et brett siden jeg selv var på vei mot min egen juridikum for mange år siden.

Forskjellen er at mange av drømmene fra den gang for lengst ligger i grus, mens fremtiden for de tilstedeværende her er lys og løfterik.

Som mange her er levende bevis på, er ansettelse hos regjeringsadvokaten et av de beste springbrett som tenkes kan for en lysende videre karriere.

Nåløyet for å bli en del av kollegiet her er trangere enn de aller fleste. Kravene som stilles til kandidatene er nådeløse, og kvaliteten på staben tilsvarende høy.

Regjeringsadvokatens kontor er et advokatkontor der kompetanse av ypperste merke kombineres med stor tematisk bredde.

Få, om noen, steder kan fremvise like mye juridisk spisskompetanse samlet på et sted.

Og godt er det. Regjeringsadvokatembetet er en viktig del av statens maktapparat. Stort sett stillferdig i sitt virke og embetsutøvelse, men ikke mindre betydningsfullt av den grunn.

De mange hundre årlige sakene av ulik art betyr at virksomheten her berører mange menneskers liv. Ikke så sjelden dreier det seg om saker av stor prinsipiell, politisk og samfunnsmessig betydning.

For samfunnet er det en trygghet og styrke at nettopp regjeringsadvokatens kontor er blant våre mest kompetente juridiske miljøer.

I denne jubileenes tid er det en særlig glede å gratulere en 200-årsjubilant som står sterkere enn noen gang, og som først og fremst har sin egen høye kvalitet å takke sin posisjon - og etter alt å dømme i likhet med sine ansatte kan se en lysende fremtid i møte.

Kjelde: www.stortinget.no
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen