VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

En saga som alle nordmenn siden har levet efter

av Haakon 7, ,
Avduking av en minneplate som markerte at 1000 år var gått siden slaget på Rastarkalv i år 955.
Jubileumstale, Avduking | Norsk historie, Andre verdenskrig

Norske menn og kvinner,

Vi har av ordføreren og nå sist opplesning fra sagaen hørt og lest at Kong Håkon tok sverdet opp for å forsvare Norge. Det var Norges selvstendighet han slo ut for. Og vi kan si at den kamp som han allerede den gang tok opp, ble en saga som alle nordmenn siden har levet efter. Vi stod i 1940 overfor en lignende situasjon. Vi var ikke forberedt på at en av de største hærer skulle ta landet. Men den gamle norske ånd hersket enda, og alle gode nordmenn var med på å ta kampen opp for landets selvstendighet og landets frihet. Det er for alle, navnlig de unge, en stor oppgave aldri å la kjærligheten til fedrelandet falle således at hvis at det skulle være nødvendig at de også viser den samme fedrelands kjærlighet, det samme mot som forfedrene.

Kjelde: Transkribert fra http://phonofile.link/kongens-taler
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen