VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Familielandet Norge

av Knut Arild Hareide, ,
Tale på KrFs nasjonale valgkampåpning
Valgtale, Åpningstale | Valg, Valgkamp

Mange kjenner på en uro for tiden. Mange føler seg utrygge overfor et Norge i forandring. En uro for at viktige verdier som vi har bygget samfunnet på er i ferd med å forvitre. Mange foreldre er bekymret for hvilket samfunn barna deres skal vokse opp i.

Det er nettopp da det er viktig å ta vare på den kristne kulturarven. Det er nettopp da det er viktig med rotfeste i de kristne verdiene. Det er bra at så mange av partiene og politikerne nå snakker om de kristne verdiene.

Det setter vi i KrF veldig pris på!

Det var Ronald Fangen, forfatter og medstifter av KrF som først synliggjorde de kristne verdienes betydning i politikken. Og det var Lars Korvald, KrFs partileder som for første gang for 50 år siden snakket om de kristne verdiene i en politisk valgkamp. Siden har KrF gjort det.

Ja, senest i valgkampen for fire år siden var kristne verdier et kjernebudskap for meg som partileder.

Jeg tror du kan spørre hvilken KrF-kandidat du vil, og de vil svare at de kristne verdiene er helt sentralt i deres politiske engasjement.

Denne uken fremmet KrF fem verdiutfordringer til det politiske Norge. Men det er bare Senterpartiet som har svart på utfordringene. Ingen av de andre partiene har en gang villet kommentere dem, selv om alle partiene sier at kristne verdier er viktig.

Det er synd at ingen av de andre partiene tør å ta utfordringen vår. Men la meg da følge opp med noen utfordringer om det mest grunnleggende her. Når partiene nå sier at de ønsker å bevare den kristne kulturarven må vi kunne enes om hvordan vi skal gjøre det.

Dette dreier seg jo i realiteten om de verdiene vi har bygget landet på, den felles kristne og humanistiske kulturarven!

Derfor spør jeg:

1. Kan de andre partiene garantere at Grunnlovens verdiparagraf står fast? At Norge fortsatt skal være et land bygget på kristne og humanistiske verdier? 
2. Kan de andre partiene garantere at det ikke lenger blir noen diskusjon om skolegudstjenester på skolene rundt omkring i landet? 
3. Kan de andre partiene garantere at søndagen fortsatt blir en dag for familie og hvile, og ikke en vanlig arbeidsdag med full shopping? 
4. Kan de andre partiene garantere at barna fortsatt skal lære om kristendommen og de kristne verdiene gjennom KRLE-faget i skolen? 
5. Kan de andre partiene garantere at de aldri vil tillate at menneskeverdet graderes gjennom å åpne for aktiv dødshjelp? 
6. Kan de andre partiene garantere at Norge ikke skal tillate at mennesker gjøres til en salgsvare - gjennom å åpne for kjøp av sex? 
7. Kan de andre partiene garantere at nestekjærligheten ikke stopper ved svenskegrensen, og at Norge fortsatt skal være et land som stiller opp for fattige og forfulgte?

Det holder ikke å si at kristne verdier er viktig. Man må være villig til å fylle dem med innhold. Dette er i realiteten fellesverdier, verdier som utgjør limet i samfunnet vårt. De må vi bevare. Og nå gir jeg meg ikke før jeg får svar.

Dette er også viktig fordi enkelte politikere bruker kristne verdier som et rødt kort for å stenge enkeltgrupper ute fra samfunnet vårt. Det er i realiteten å snu de kristne verdiene på hodet.

Kristne verdier er ikke en museumsgjenstand som skal bevares for syns skyld. Nei, kristne verdier har stor betydning for fremtidens Norge - om vi fortsatt skal leve i et samfunn der vi bryr oss om hverandre og tar vare på hverandre. Det betyr også mye for tilliten, tilhørigheten og nestekjærligheten mellom folk.

Ronald Fangen, han som var med å stifte KrF, var opptatt av hvordan de kristne verdiene kunne fungere som et felles gulv for det samfunnet vi skulle bygge.

Derfor tror jeg Ronald Fangen ville vært enig med KrF når vi i denne valgkampen retter verdiutfordringene til de andre partiene - og jeg tror ikke han ville gitt seg før han fikk et svar, han heller.

-----------------------------

Så kommer nok denne valgkampen til å handle om familiene. Det er KrF selvsagt glad for. Det finnes knapt en viktigere politisk kampsak dersom vi skal bevare og fornye det fantastiske Norge vi lever i. Familielandet Norge.

For KrF er det kjekt å åpne valgkampen er i Bergens største bydel, Åsane. Bare i denne bydelen bor det over 5000 familier, i ulike konstellasjoner, og vi er glade for å se at en del av disse har tatt turen her til Baluba i dag.

Vi tror at en god barndom varer livet ut. Derfor er investeringene vi gjør i familiene en viktig fremtidsinvestering. Kanskje den viktigste.

Jeg er selv småbarnsfar. Jeg kjenner selv på den tidsklemma småbarnsfamiliene står i hver eneste dag. Det er tidsklemma som gjør at jeg må forberede meg til debatt samtidig som jeg gjerne skulle vært hjemme og sunget nattasangen for Tord Olav.

Derfor tror jeg på tiltak som har mål om å øke familienes fleksibilitet og som gir familiene mulighet til mer tid sammen.

Vi vil ha bedre permisjonsordninger for foreldre.

Dessuten tror jeg dette er en større utfordring enn mange politikere i Norge har innsett at det er. Jeg tror det finnes løsninger. Derfor vil KrF foreslå å sette ned et Tidsklemmeutvalg hvis vi kommer i regjering etter valget. Et slikt utvalg skal ta utgangspunkt i familiers hverdag, behov og utfordringer.

Her vil jeg rette en kritikk til mange politikere som ofte tar arbeidslinje-perspektivet når de ser på familiepolitikken.

Med et Tidsklemmeutvalg kan vi endelig få en familiepolitisk diskusjon som tar verdiperspektivet. En god og trygg barndom er for oss i Krf en verdi som er viktigere enn en pengesekk. At foreldre selv skal få velge om ettåringen er klar for full barnehagedag eller få noen måneder til hjemme med mamma eller pappa, det synes jeg og KrF er verdifullt.

En ting lover jeg til dere som møtte frem her i dag: Vi i KrF skal fortsette å være familiepartiet og fortsette å kjempe for en bedre hverdag for familiene gjennom hele valgkampen!

Takk for meg!

Kjelde: Epost fra KrF
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen