VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Ta vare på framtida

av Rasmus Hansson, ,
Sluttappell i partilederdebatten på NRK
Appell | Partipolitikk, Valg, Miljøpartiet De Grønne, Valgkamp

Jeg står her fordi jeg vil gjøre en forskjell. Nå drukner vi havet i plast, nå utrydder vi jordas arter, nå blir mange tusen hjem ødelagt av ekstremvær. Men det er ikke naivt å tro at vi kan gjøre det bedre, at det fins et Norge etter olja, at vår velferd ikke trenger å ødelegge for andre. Det er tvert imot realpolitikk å tro det. Det er fornuftig, det er framtidsrettet. Fordi valgene vi gjør nå betyr mye; for oss, og for de som kommer etter oss. Miljøpartiet De Grønne vil ha en regjering som skaper en god framtid for barna våre, som ikke setter Fremskrittspartiet ved makta, og vi vil ha et valg som tar vare på barnas framtid. Din stemme kan løfte Miløpartiet De Grønne over sperregrensen. Stem for framtiden.

Kjelde: Transkribert fra tv.nrk.no
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen