VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Inget standpunkt

av Odvar Nordli, ,

I den faglig-politiske uttalelsen som ble lagt fram under Arbeiderpartiets valgkampåpning i Trondheim, ble det bl.a. opplyst at 5 ukers ferie vil bli et av LOs krav ved kommende tariffrevisjon.

Willoch har funnet ut at når denne sak er kommet opp, er dette etter hans oppfatning et nytt bevis på manglende lederskap fra Regjeringens side.

Det må da være tillatt å minne om at vi har snakker om en sak som fagbevegelsen har gitt beskjed om vil bli reist som et av kravene i forbindelse med neste års inntektsoppgjør. Slike krav reises overfor motparten i oppgjøret. Det er som kjent Arbeidsgiverforeningen.

Regjeringen har selvsagt ikke tatt standpunkt til dette kravet. Regjeringen har ikke tatt standpunkt til noe krav som vil bli reist i kommende oppgjør. Men Regjeringen har gitt uttrykk for at partene i arbeidslivet gjennom sine forhandlinger må søke å nå fram til et samlet resultat som er forsvarlig. Regjeringen har videre forpliktet seg til å samarbeide med partene, så langt det er mulig, for å nå fram til et resultat som kan la seg innpasse innenfor landets økonomiske bæreevne.

Jeg kan ikke se at en slik medvirkning fra Regjeringens side ville være mulig dersom den allerede før forhandlingene tar til mellom partene, tar standpunkt til krav som blir en del av de frie forhandlinger mellom partene.

Men interessant er det jo å se at Høyre, etter de gjentatte frierier til fagbevegelsen i det siste, ved første korsvei tar et klart standpunkt mot et krav fra LO lenge før de reelle forhandlinger er startet.

Kjelde: www.regjeringen.no
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen