VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Vi tjener dobbelt så mye som folk flest

av Bjørnar Moxnes, ,
Debatt om godtgjøring for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (3)

Det er få forunt å vedta sin egen lønn og sine egne privilegier og kunne sende regningen for det til fellesskapet. Men det er det vi på Stortinget i praksis gjør i dag. Vi bestemmer selv hva vi skal få inn på konto, og hva dette skal koste den norske befolkning.

I dag ligger det flere forslag på bordet om hvor mye lønnen vår skal vokse dette året, fra forslag om litt vekst til forslag om mer vekst. Det vi trenger, er en debatt om hvilket nivå lønnen skal ligge på. Rødt foreslår å kutte lønnen, både for oss på Stortinget, for regjeringsmedlemmene og for statsministeren.

I løpet av inneværende periode ligger det an til at lønnen vår kommer til å passere 1 mill. kr. Det er nesten det dobbelte av gjennomsnittslønnen i Norge, i en periode hvor lønnen til folk flest har stått stille og til og med gått ned. Det har altså vært fallende reallønnsvekst for vanlige folk, mens Stortinget fortsetter å gi seg selv årlige påplussinger. Det er helt feil vei å gå i et samfunn hvor forskjellene øker hvert eneste år, også på grunn av vedtak som fattes i denne sal. Stortingsflertallet har kuttet i pensjonene til de eldre, tatt barnetillegget fra de uføre og tatt feriepengene fra de arbeidsløse. Når de har mage til det, bør de også ha magemål til å kutte i sine egne godtgjørelser - ikke minst før lønnen passerer 1 mill. kr, og ikke minst i et år med en byggeskandale som er vårt felles ansvar, som koster over 1 mrd. kr ekstra for innbyggerne, og hvor altså flere partier sto fram og sa at nå måtte vi på Stortinget stramme inn på livreima for ikke å sende hele regningen for denne skandalen til folk flest. Det var tonen i slutten av februar. I dag står vi her og har sjansen til å la handling følge ord og stramme inn på våre egne lønninger for å ta noe av regningen for denne skandalen, som vi i fellesskap må bære det politiske ansvaret for.

De partiene som er for lønnsøkningen, bør ta ordet i debatten i dag og stå fram med rak rygg og forsvare at vi skal få over 1 mill. kr i lønn i inneværende periode. Det er litt rart at det bare er Miljøpartiet De Grønne, SV og Rødt som tar ordet. Hvor er Fremskrittspartiet - for folk flest, men for millionlønn for politikerne? Hvor er Arbeiderpartiet? Hvor er Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre, Høyre? Disse partiene bør gå på talerstolen og begrunne for det norske folk hvorfor det er riktig at de folkevalgte skal ha mer enn det dobbelte av det folk flest i Norge tjener, i et år med denne byggeskandalen, som er vårt felles ansvar.

Rødts forslag er å sette stortingslønnen til 8 G, det vil si ca. 775 000 kr i året. Det er en ganske god lønn. Det er over en kvart million kroner over snittlønnen i Norge, og det er helt rimelig og riktig, mener vi, å kompensere for at stortingsrepresentanter jobber mye, at det er ubekvem arbeidstid, og at det er mye tid borte fra familien. Folk flest skjønner at det skal kompenseres. Men at vi skal bli en del av lønnseliten i samfunnet, tror jeg ikke folk flest har særlig forståelse for.

Vi vil også foreslå å avvikle lønnskommisjonen, som er blitt en ansvarsfraskrivelseskommisjon, og som altså er for å øke lønnen ytterligere, fordi noen ledere i statens selskaper har enormt gode lønninger. Det viser én ting: at lønnskommisjonen fullstendig mangler kompass, og at Stortinget heller burde gjøre det som er realiteten, nemlig behandle og vedta egen lønn uten å gjemme seg bak denne lønnskommisjonen.

Kjelde: www.stortinget.no
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen