VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Gå varsomt ned fra toppen

av Bent Høie, ,
Pressekonferanse om koronasituasjonen

Jeg er glad i å gå på fjellet, som mange andre i dette landet.

Det er alltid en lettelse å nå toppen etter å ha slitt seg opp en lang og bratt fjellside.

Mange tror det er tyngre å gå oppover enn nedover.

Men turen ned fra toppen kan være vel så krevende som turen opp.

Du er skjelven i knærne og det er lett å snuble.

Derfor er det viktig å gå varsomt ned igjen.

*****

Vi har sammen slitt oss opp en lang og bratt fjellside.

De tøffe tiltakene har vært veldig tunge for veldig mange.

Takket være den norske befolkningen har vi nå kontroll over smittespredningen, slik at vi sammen kan åpne samfunnet gradvis og kontrollert opp igjen.

Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og regjeringen har en felles forståelse av hva som er utfordringene og hvordan vi skal møte dem.

Vi er enige om at mer testing, bedre sporing og rask isolering av smittede blir svært viktig i neste fase når vi skal åpne samfunnet gradvis mer opp.

Dette jobber vi nå med å få på plass.  

Vi er enige om at det viktigste for å begrense smitte, er de billigste og enkleste tiltakene - nemlig å holde hendene rene, holde avstand og holde seg hjemme når man er syk.

Vi er også enige om at vi må være forberedt på at disse tiltakene vil vare lenge.

Vi er enige om å åpne opp barnehagene og SFO, og sørge for at de har gode råd og rutiner for smittevern før det skjer.

Vi er enige om å avvente åpning av ungdomsskoler og videregående skoler fordi forekomsten av smitte øker jo eldre barna blir.

Regjeringen følger de viktigste faglige rådene vi har fått.

På noen områder bruker vi mer tid enn vi har fått råd om.

På noen få områder har vi valgt å ikke følge rådene.

*****

Vi har fått råd om å åpne barneskolen fra første til sjuende trinn fordi det er en viktig arena for de yngste, og fordi disse barna ikke spiller en viktig rolle i smittespredningen.

Vi vil åpne - men litt mer gradvis og litt mer forsiktig.

Foreldrene må føle seg trygge når de sender barna tilbake til skolen.

Lærerne må føle seg trygge når de skal tilbake på jobb.

Derfor starter vi med å åpne skolene fra første til fjerde trinn.

Derfor bruker vi ekstra tid på forberedelsene.

Vi skal få på plass råd og rutiner for å øke tryggheten og redusere smitterisikoen før vi åpner opp.

*****

Vi har fått råd om at kommuner selv skal kunne avgjøre om barnehager og skoler skal være åpne. Dette rådet følger vi ikke.

Det er viktig for oss å få hjulene i samfunnet i gang igjen.

Det blir vanskelig hvis kommuner i samme region har ulik praksis.

Hvis barnehagene og skolene er åpne i kommunen der du jobber, men stengt i kommunen der du bor, kan det bli vanskelig å få dagliglivet til å gå opp.

Ulik praksis kan skape store problemer for arbeidsliv og samfunnsliv.

Derfor vil vi ha nasjonale - ikke kommunale - regler på dette området.

I bo- og arbeidsregioner med stor smittespredning skal det være mulig å holde barnehagene og skolene stengt.

Vi har ikke fått noen entydige råd når det gjelder universiteter, høgskoler og fagskoler.

Vi mener at studenter og ansatte i rekrutteringsstillinger som er i siste fase av sin gradsutdanning/prosjektstilling, og som må være tilstede på lærestedet for å kunne fullføre i vår, kan få mulighet til det.

Kravet er at de følger samme regler om smittevern og avstand som gjelder i arbeidslivet, og at det som kan gjøres fra hjemmekontor, blir gjort fra hjemmekontor.

*****

Vi følger rådet om å oppheve hytteforbudet, men venter med til 20. april.

Det gjør vi for å skape forutsigbarhet for kommunene som ba oss innføre dette forbudet.

Vi råder fortsatt folk til å unngå unødvendig reising. Det gjelder fortsatt reising til hytter som ligger utenfor din bo- og arbeidsregion.

*****

Vi følger rådet om å åpne virksomheter med en-til-en-kontakt.

Helsepersonell som fysioterapeuter, psykologer, kiropraktorer og andre har kunnet behandle pasienter, men på avstand på grunn av kravene til smittevern.

Fra 20. april kan de møte pasientene sine ansikt til ansikt med en forutsetning: Det må være en bransjestandard for smittevern på plass.

Den skal utarbeides av FHI i samarbeid profesjonsforeningene.  

Det samme skal gjelde frisører og kroppspleie med videre.

De kan åpne når det er en bransjestandard for smittevern på plass.

Den vil komme senest 27. april.

Regelverket skal utarbeides slik at ansatte og kunder får god beskyttelse, men uten at det fører til overforbruk av beskyttelsesutstyr som trengs i helsetjenesten.

*****

Vi lytter nøye til rådene fra fagmyndighetene våre.

Vi må ta hensyn til smittevern og helsetjeneste.

Vi må ta hensyn til trygghet og forutsigbarhet.

Vi må ta hensyn til samfunnsliv og arbeidsliv.

Det er slik vi kommer til å gjøre det i fortsettelsen også.

Vi kommer til å endre gradvis og kontrollert, mens vi følger nøye med.

Vi har fått kontroll med koronaepidemien.

Den kontrollen skal vi beholde.

Vi skal ikke løpe ned fra toppen med skjelvende knær.

Vi skal gå langsomt og varsomt.

Slik at vi kommer oss trygt hjem igjen.

Kjelde: www.regjeringen.no
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen