VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

De sårbare blir mer sårbare

av Bent Høie, ,
Pressekonferanse om koronasituasjonen

De som er sårbare fra før, blir mer sårbare i denne tiden.

På NRK i dag tidlig kunne vi høre hvordan hverdagene har blitt tyngre for mange av dem som sliter med rusavhengighet.

Mange tilbud og tjenester har blitt endret på grunn av smittefare.

Mindre tilgang på rusmidler fører til at mange strever med abstinenser og prøver ut nye stoffer.

Det fører til større fysiske og psykiske belastninger for mennesker som allerede har store belastninger.

Det fører til økt fare for smittespredning blant sårbare mennesker som allerede har store helseproblemer.

Nå tror kanskje noen av dere at dette skal munne ut i kritikk av kommuner som gjør for lite for denne gruppen.

Men det skal det ikke.

Mange kommuner gjør nemlig mye for å ta vare på de mest sårbare rusavhengige i denne krevende tiden.

Kristiansand kommune har faste ukentlige møter med organisasjonene og dem som driver lavterskeltilbud for å utveksle informasjon og samarbeide om utfordringene.

I Harstad kommune samarbeider brukerorganisasjonen Marborg med kommunen om utdeling av brukerutstyr.

I Bergen kommune jobber de med å etablere botilbud til rusavhengige for å hindre smittespredning og gi tilgang på helsehjelp.

Vi er i tett dialog med Helsedirektoratet om hva vi kan gjøre i tiden som kommer, enten det handler om tilgang til lavterskel substitusjonsbehandling, smittforebyggende tiltak, behandling og oppfølging.  

Kommunene våre er ulike, med ulike behov og ulike ressurser.

De må selv finne ut hvordan de best skal hjelpe sårbare innbyggere.

Derfor gir vi dem anbefalinger - og noen påminnelser.

Vi anbefaler dem å opprettholde så mange lavterskeltilbud som mulig.

Vi minner dem om å sørge for rent brukerutstyr for å forhindre ulike former for smitte.

Vi følger nøye med på hva skjer.

Helsedirektoratet har løpende kontakt med kommuner, kompetansemiljøer og organisasjoner for brukere og pårørende.

Til slutt vil jeg si dette.

Det er en livsviktig beskjed til dere som strever med rusavhengighet.

Det er en livsviktig beskjed til dere som er glad i noen som strever:

Helsetjenestene våre er for alle.

De er også for dem uten fast adresse, uten fast inntekt og uten fast holdepunkt i livet.

Alle må kontakte fastlege og legevakt når de er syke.

Alle må ringe 113 hvis det står om liv.

*****

Så - en siste beskjed. Som også er viktig for mange.

Vi får fortsatt spørsmål om hvor lenge hytteforbudet varer.

Vår beskjed og vår intensjon har hele tiden vært at forbudet gjelder gjennom påsken.

Vi har derfor formelt besluttet at hytteforbudet gjelder til og med 13. april slik at denne datoen nå står på selve forskriften.   

Kjelde: www.regjeringen.no
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen