VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Alltid klima og miljø aller øverst

av Une Bastholm, ,
Sluttappell i partilederdebatt på NRK

Ingen er perfekt, og vi har alle en hverdag som skal henge sammen. Men alle kan gjøre litt, og vi politikere, vi må gjøre det vi kan for at det alltid er enklest å velge miljøvennlig. For Norge er rikt på  mye. Hvis vi bestemmer oss for det, så kan vi skape et samfunn hvor vi har det bedre uten at det går på bekostning av de fattigste i verden, eller ungene våre sin fremtid. Men da må vi nok være litt smarte, og vi må være modige. For klimaendringene, de er her nå, og hvis vi ikke tar vårt ansvar, ja, da skyver vi en enda større byrde over på fremtidige generasjoner. Derfor trenger vi ikke flere politikere som trur at vi har god tid, vi trenger flere politikere som lytter til forskerne, og som vet at det haster å kutte utslippene og ta vare på naturen. Miljøpartiet De Grønne er det eneste partiet i Norge som over hele landet sier helt tydelig at vi alltid setter klima og natur aller øverst. Nå ber vi om din tillit. Stem for barna, stem grønt. 

Kjelde: Transkribert fra tv.nrk.no/serie/valg
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen