VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Det her løser vi. Sammen

av Astrid Willa Eide Hoem,
DNAs landsmøte

Kjære landsmøte

Kjære gode venner

Vi lever i en historisk skjebnetid.

Klimakrise.

Økende forskjeller.

En pandemi

Og på toppen av det hele - høyreregjeringa

Det kan rett og slett føles overveldende.

Som om historien løper fra oss før vi rekker å skrive den.

Det kan kanskje virke som det ikke er tid eller sted for de modige valgene.

Det er feil.

Vi er sosialdemokrater fordi vi vet det er to ting som forandrer verden: mennesker og politisk vilje.

I møte med alle utfordringer

skal vi se folk i øynene og si:

Det her løser vi

-     sammen

Og kjære venner - i brytningstid

er det ikke tiden for å tenke smått.

Det er tiden for de største drømmene

På dette landsmøtet skal vi skrive historie

Sosialdemokratiet skal og må være kraften som viser vei inn i den grønne framtida.

Det er ingen enkel oppgave

Men det er ikke et valg å la være

*

Det begynner med å være ærlig om hvor naturen går.

Debatten om iskanten handler om én ting. 
Er det politikerne som skal vedta hvor naturen skal gå

eller begynner iskanten der naturen har lagt den?

Ekspertene er krystallklare:

grensa for iskantsonen må gå der isen faktisk befinner seg.

Der økosystemene lever og utvikler seg.

 
Og det er mye Arbeiderpartiet kan bestemme

Men hvor naturen begynner og slutter, kan vi dessverre ikke rå over

Lederen av Fiskarlaget sa det ganske enkelt:

¿dette er sårbare områder vi ikke skal utsette for risiko¿

Det heter som kjent: Lytt til erfarne fjellfolk.

Her må vi lytte til erfarne sjøfolk.

Framtida har sine øyne retta mot oss nå.

Vi må ta det riktige valget i spørsmålet om iskanten

*

Gode kamerater

Vår solidaritet er grenseløs

Vi vet at det som rammer mennesker et sted, 
det rammer også oss

Når flyktningeleiren i Moria brenner,

så gjelder ikke det bare dem

Det gjelder også oss

Når Palestinerne enda ikke har fått sin frihet,

så får heller ikke vi vår frihet

Når land i Europa bygger murer

fjerner redningsmannskap 
og vender mennesker i nød det andre kinnet til

Så må vi rive de murene

og være de som fører en human og rettferdig flyktningpolitikk 

Vi sier aldri ¿det er sørgelig, stakkars dem¿

Vi sier ikke at alt blir bra 
Vi skaper en bedre verden

Dette må også gjelde i møte med historiens mest grusomme våpen

Siden sist vi møttes til landsmøte

har atomvåpenforbudet blitt internasjonal rett

I en tid hvor spenningen mellom atomvåpenmaktene øker 
I en tid hvor opprustningen av flere taktiske atomvåpen pågår

Vi kan ikke la andre true med atomvåpen på våre vegne

Det internasjonale forbudet har blitt en realitet

Og vi kan ikke planlegge oss bort fra en atomkatastrofe

Men vi kan sørge for en atomvåpenfri verden

Og da holder det ikke å si at å signere atomvåpenforbudet ikke er mulig.

For sosialdemokratiet har alltid gjort det umulige mulig.

*

Kjære landsmøte

I 1913 foreslo Katti Anker-Møller at kvinner som gjennomførte abort ikke skulle straffes. 
På den tida var abort ulovlig, og man risikerte flere år med fengsel

56 år senere, i 1969

tok Grethe Irvoll ordet på Arbeiderpartiets landsmøte

og foreslo retten til selvbestemt abort.

Det ble vedtatt med overveldende flertall

Katti Anker-Møller og Grethe Irvoll skrev historie.

 
Nå står vi her, 52 år etter

Og vi kan igjen skrive historie

Selvbestemt abort til uke 18 handler om å bringe abortloven tilbake til det som var hensikten

At det er vi kvinner som bestemmer selv, ingen andre.

 
Nå har vi muligheten til å gi oss norske kvinner like gode rettigheter som i Sverige og Storbritannia

som aldri har hatt nemder,

og der en større andel av aborter tas tidligere enn i Norge

Når det finnes krefter i samfunnet som vil ta likestillinga tilbake

og Høyre-regjeringa er frekk nok til å bruke kvinnekroppen som forhandlingskort  
skal vi sørge for at vi kvinner har reell selvbestemmelse

Og når historia om likestillingskampene skrives i framtida,

så kan vi si at vi var der når det skjedde.

Og i historiebøkene vil Katti-Anker Møller, Grethe Irvoll og dette landsmøtet stå skrevet inn sammen.

*

Vi må stå opp hver eneste dag og huske hvem vi er,

og hvem vi er til for

Vi har bygget en velferdsstat med plass til alle

Hvor vi hjelper hverandre opp igjen når noen faller

Det har vi gjort fordi vi alltid har visst at sosiale problemer må løses med sosiale løsninger.

Vi kan diskutere tall og statistikker

Men i debatten om rusreform må vi forholde oss til hva dette handler om:

mennesker

Vi kan ikke snakke om mennesker med rusavhengighet

Vi må snakke med mennesker med rusavhengighet

Og de er tydelige: dagens ruspolitikk har feilet

Og verst - den rammer de som trenger politikken mest

 
Det hjelper ikke å straffe mennesker ut av avhengighet

Straff skader, og det brukes mest mot de som tåler det minst

Og det er særlig oss unge denne reformen er viktig for

Vi kan ikke skille på hvem som er unge og hvem som er tungt inne i avhengighet

For mange av dem er både unge og tunge rusavhengige 
Den brutale sannheten er at få med tungt rusbruk blir gamle 

Rusavhengig ungdom trenger et system som ser dem 
Ikke som fengsler, bruker tvang og stigmatiserer

Thorvald Stoltenberg sa at ¿vi skal erstatte den uniformerte knyttneven med åpne, hjelpende hender¿

Nå skal vi bære hans og vår rusreform over mållinja

*

Kjære landsmøte 
Koronakrisa er på vei til å bli ei generasjonskrise

hvor vi unge sitter igjen med den største regninga for pandemien

Vi må være det partiet som gir oss unge tro på framtida

Som får oss inn på boligmarkedet

Som stiller opp når vi trenger psykisk helsehjelp

Som skaper jobbene vi skal gå til

Som bygger framtida vi skal leve i

 
Som gir oss unge de samme mulighetene som foreldregenerasjonen vår hatt

For om 151 dager stemmer ikke vi unge kun på partiet som skal styre de neste fire årene

Vi stemmer på det partiet som sikrer vår felles framtid

Vår bevegelse er aldri til for rikfolk som håper på større skattekutt 
Vi er til for de som hver eneste dag bidrar til fellesskapet

Vår bevegelse er ikke til for boligspekulantene som håver inn milliarder

Vi er til for alle de som trenger et hjem

Vår bevegelse er til for helt vanlige folk

Og når folk ser til oss for ei framtid de kan tro på

Da skal vi bygge den framtida

Sammen.

Kjelde: Manus fra AUF
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen