VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Våre verdier er under angrep

av Sylvi Listhaug, ,
Fremskrittspartiets landsmøte

Kjære landsmøte,

Våre verdier er under angrep.

Kampen for frihet og demokrati er viktigere enn noen gang. Tall fra Human Rights Foundations viser at 4 milliarder mennesker lever i land som styres av tyranner, eneveldige monarker, militærjuntaer og autoritære regimer. 4 milliarder mennesker.

Nå ser vi at et av disse regimene, Russland, har startet en blodig krig i hjertet av Europa. Den russiske maktelitens grusomheter i Ukraina er et kaldt gufs fra fortiden som vi ikke kan sitte stille og se på.

Putins invasjon, krigsforbrytelser, og illegale nedslakting av uskyldige barn, kvinner og menn i et demokratisk land i Europa er både uakseptabel og ulovlig. Eldre mennesker som overlevde Hitlers Holocaust blir drept av Putins bomber. Nå banker ondskapen på Europas dør, og vi kan ikke sitte stille. 

La meg derfor sende Fremskrittspartiets uforbeholdne støtte til de som nå står i frontlinjen i krigen mot kommunisme, tvang, undertrykking og autoritære krefter i Europa:

Til ukrainske soldater som har kjempet i over 2 måneder: Vi står på deres side!

Til ukrainske sivilister, som nekter å bøye ryggen, men som står fast: Vi er imponert over dere!

Til ukrainske menn, som har blitt igjen for å kjempe mens bombene faller rundt dere: Vi skal sende våpen og vi skal gi ly, omsorg og trygghet til deres kvinner og barn.

Til president Zelenskyij som har vist hva lederskap er. Du er ansiktet på ukraineres kampvilje og motstandskraft: Takk for ditt lederskap. Takk for at du ikke viker en tomme i møte med krefter som vil rive ned våre frihetsverdier.

Takk for at du står der og hindrer de som nok en gang vil bygge opp en mur av ondskap i Europa.

Landsmøte. Nå er det ukrainere som ofrer alt for våre verdier. Hver dråpe blod, hver tåre og hvert liv som går tapt, er ett for mye. Det ukrainske folk skal vite at de ikke står alene i kampen. La oss derfor vise vår uforbeholdne støtte:

Slava Ukraini.

*

Landsmøte,

 
Våre verdier er under angrep.

Når autoritære krefter i Europa på ny forsøker å rive ned den friheten vi har bygd opp, kan ikke Norge sitte i ro og vente på at det går over. Vi går inn i et nytt tidsskille nå. Det vil kreve mye av oss, og det vil kreve politisk handlekraft. Vi kan ikke «følge situasjonen tett». Vi kan ikke «se an utviklingen». Vi må ta ansvar for vår egen trygghet og frihet, og det første steget må være en umiddelbar kraftig opptrapping av det norske forsvaret!

FrP har allerede foreslått å få på plass nytt luftvern, fremskynde anskaffelsen av helikoptre til hæren, og styrke heimevernet kraftig, for å nevne noe. Vi må handle raskt og tenke langsiktig. Naivismens tid - den er forbi. Nå bør det være åpenbart for alle at det er viktigere å bruke penger på eget forsvar, egen trygghet og sikkerheten til vår egen befolkning, enn å kjøpe enda flere handlegater i London og aksjer på verdens børser.

Men selv om FrP får gjennomslag for en massiv oppgradering av det norske forsvaret, vil det ikke være nok. Vi må derfor styrke og utvikle vårt samarbeid med våre viktigste allierte, USA og NATO.

Løsningen er imidlertid IKKE å bruke krigen i Ukraina til å gjenopplive en dødfødt norsk EU-debatt. Jeg har registrert at Høyre på sitt landsmøte vedtok at de skal løfte frem en ny norsk EU-debatt. Til det har jeg en klar og tydelig beskjed: Hvis Høyre har ambisjoner om å styre Norge sammen med FrP etter valget i 2025, så kan de bare legge drømmen om Brussel død med en eneste gang.

Putin frykter ikke EU. Han er ikke skremt av det franske eller tyske forsvaret. La oss være ærlige, selv om det smerter sosialistene: Det er USA som er den viktigste garantisten for vår frihet og vår sikkerhet.

Jeg er veldig, veldig glad for at vi er et parti som forstår viktigheten av våre amerikanske venner. Jeg blir regelrett skremt av det USA-hatet og NATO-motstanden som vises av partier og krefter på venstresiden. I en tid hvor Russisk aggresjon og autoritære ideer går til krig mot demokratiske land i Europa, så må venstresidens naive lefling med farlige ideer og idiotisk politikk møte motstand. Fremskrittspartiet er den fremste garantisten for å styrke våre bånd med USA og NATO, og vi skal ikke vike en tomme.

*

Landsmøte,

 
Våre verdier er under angrep.

Selv om den grufulle krigen i Ukraina er det største symbolet på frihetskampen i disse dager, skal vi ikke glemme de andre frihetskampene som kjempes hver eneste dag. De er alle viktige. For hvis vi først begynner å vike, vi hele vår grunnsjel som folk forvitre. La meg derfor ta dere gjennom noen av de viktige verdikampene FrP skal kjempe de kommende årene.

Kampen for ytringsfrihet og demokrati. Når mennesker fra andre kulturer kommer til Norge, er det våre verdier som skal gjelde. Jeg er dypt bekymret over utviklingen vi har sett i Sverige, vårt nærmeste naboland. Bilder av det som må kalles krigslignende tilstander ruller over tv-skjermene. Bomber, drap, gjengoppgjør er nesten dagligdagse hendelser. I påsken ble biler, busser og skoler satt i brann, og politifolk møtt med vold. Vi ble latterliggjort og hundset da jeg reiste til Rinkeby i 2017 og snakket om svenske tilstander. Nå er det ingen som ler lenger, og stadig flere sier rett ut det alle vet: Dette skjer på grunn av en hodeløs innvandringspolitikk.

Dessverre er også utviklingen negativ i Norge. Vi har sett at politifolk som gjør jobben sin og forsvarer ytringsfriheten blir møtt med steinkasting og vold, senest i Sandefjord forrige helg. Det er unødvendig og respektløst å brenne Bibelen eller Koranen. Jeg vil ta klar avstand fra det. Men FrP vil alltid forsvare retten til å gjøre det. Ytringsfriheten skal seire. De som har problemer med at det er lov å brenne Koranen i Norge, får flytte til et land som forbyr det. De som bor og lever i Norge, skal respektere og etterleve våre verdier og våre lover - her skal FrP alltid være kompromissløs!

Undersøkelser viser at over halvparten av våre politifolk frykter vold og trusler mot seg selv og mot sin familie fordi de er politi. Politiansatte tvinges til å bo på skjult adresse, og ansatte må ha vakthold utenfor boligene sine.

Kjære venner,

kvinner og menn som jobber i politiet er våre viktigste førstelinjeforsvarere av våre verdier. Når de blir angrepet, er det et angrep på våre frihetsverdier. Den kampen skal de slippe å stå i alene. Regjeringen har sviktet politifolka våre. De skal vurdere, følge situasjonen nøye, sette ned utvalg. Ja, de har sågar offentliggjort navnene på over 3000 politiansatte! Kriminelle banditter har nå informasjon om over 3000 politiansatte. Det er hårreisende og skandaløst.

FrP står på politiets side. Politifolk og deres familier skal være trygg. De skal vite at vi har ryggen deres. Derfor krever FrP identitetsskjerming av politifolk, slik at de beskyttes mot kriminelle. Vi krever at politiet får topp moderne utstyr. Vi krever at straffen for vold mot politifolk økes kraftig. Vi krever at politiet har en regjering som støtter dem, ikke som motarbeider dem. Landsmøte: FrP kommer alltid til å støtte politifolka våre. Kampen mot kriminalitet er en frihetskamp. Derfor hyller vi menn og kvinner i uniform som står i den kampen hver eneste dag!

*

Landsmøte,

Våre verdier er under angrep.

Som jeg sa innledningsvis, lever 4 milliarder mennesker i samfunn styrt av autoritære krefter. Deres kamp for frihet, ytringsfrihet, likestilling og menneskerettigheter, er også vår kamp.

Vi ser hvor viktig verdikampen er i Midtøsten, hvor det fortsatt er regimer som styrer sin egen befolkning med jernhånd. Regimer som ikke ser på kvinner som likeverdige menn.

Regimer som undertrykker sin egen befolkning. Vi ser det i deler av Asia, Afrika og Sør-Amerika.

 
FrP har alltid løftet kampen om frihet, om idelogi, om viktigheten av våre verdier. Det er verdier som skiller vårt demokrati fra diktaturer og autoritære regimer. FrP skal alltid beskytte våre verdier som ytringsfrihet, religionsfrihet, likestilling og demokrati. Vi skal ikke ha forståelse eller legge til rette for at skikker og holdninger som bryter med disse aksepteres i Norge.

Hvorfor skal vi bøye ryggen for krefter som sier vi er rasister når vi krever at unge jenter ikke skal tvangsgiftes eller tvinges til å gå med religiøse plagg? Vi bøyer oss ikke, vi står opp!

Hvorfor skal vi vende oss vekk for krefter som sier vi er nasjonalister, fordi vi er klare på at ytringsfrihet er en ufravikelig verdi som ikke kan forhandles bort? Vi snur oss ikke, vi står fast!

Hvorfor skal vi tie for krefter som sier vi er høyreekstreme, fordi vi krever at mennesker som kommer til Norge skal lære seg norsk, følge norske lover, og tilpasse seg våre verdier? Vi tier ikke, vi skal roper høyere.

 
For, venner: Dette er verdikamp som vi ikke kan tape. Det er en kamp mellom ulike ideer. Ideen om at Stat og politikere står over folk flest, familier og enkeltpersoner. En kamp om et samfunn skal styres ovenfra og ned, eller nedenfra og opp.

For oss er svaret enkelt: det er folk som skal ha makten, ikke politikere og pamper.

*

Kjære landsmøte

Våre verdier er under angrep.

Venstresiden, ja til og med enkelte såkalte borgerlige partier, ønsker å legge ned eller kraftig redusere utvinning av olje og gass på norsk sokkel. Dette har vi lenge advart mot. Og nå ser vi faktisk konsekvensene av en feilslått energipolitikk i Europa. Det å legge ned norsk olje og gass, eller andre energikilder i andre europeiske land har ført til at Putin har fått større makt. Det å gjøre Europa avhengig av russisk gass har vært en gedigen feil, som folk flest og bedrifter i Norge og Europa nå betaler prisen for.

Skyhøye energipriser skyldes at europeiske politikere, med Høyres ledestjerne Angela Merkel i spissen, har gjort seg avhengig av Putins nåde og velvilje. Det å gjøre seg avhengig av en irrasjonell og autoritær diktator er en gedigen feilvurdering. Det å redusere norsk olje og gassutvinning er ikke bare feil politikk, det er en farlig politikk.

Jeg vil derfor komme med en innstendig oppfordring til AP, SP og Høyre: Nå må tiden for naiv energipolitikk være over. Dere må slutte å la partier som i praksis er Putins beste venner presse dere til å spille hasard med norsk sikkerhetspolitikk og norske arbeidsplasser.

Det må umiddelbart inngås et oljeforlik mellom FrP, Høyre, SP og AP som sikrer økt tempo for norsk olje og gassutvinning. Det må innebære ny konsesjonsrunde i år. Vi kan ikke overlate olje- og gassproduksjon til Russland, Saudi Arabia og andre autoritære stater. Derfor må vi sikre at Norge produserer mest mulig olje- og gass.

Energipolitikk er frihetskamp, og der de andre partiene svikter, skal FrP stå skulder til skulder med våre oljearbeidere. For de er frihetshelter som fortjener applaus!

*

Kjære landsmøte:

Våre verdier er under angrep.

Det å la folk styre mer over sine egne penger, handler om frihet og velferd. Den største fienden mot folks økonomiske frihet, han heter Trygve Slagsvold Vedum.

Mens norske arbeidsplasser og norske husstander opplever et strømsjokk, er beskjeden fra finansminister Vedum at han følger situasjonen nøye. Slutt å skryt av noen øre mindre i elavgift! Hva hjelper det når prisene har gått fra 30-40 øre til flere kroner?

Bedriftene får ingenting, og arbeidsplasser er i fare.

VG kunne denne uka fortelle at antall inkassokrav som følge av skyhøye strømregninger øker kraftig. Det er helt vanlige barnefamilier og pensjonister som ikke får endene til å møtes.

I en tid hvor folk blør, så har vi altså en finansminister som har låst seg inne på et kontor i Oslo for å «følge situasjonen nøye». Min beskjed til «kalkulator-Trygve» er klokkeklar: Kom deg ut av kontoret og sørg for at folk flest og bedriftene våre får hjelp til å komme seg gjennom strømkrisen!

Fremskrittspartiet krever at det innføres makspris på strøm, og at vi stanser eksporten av strøm til utlandet når vannmagasinene er for lave her hjemme. Fremskrittspartiet vil alltid sette Norges interesser først, og det er en skam at Senterpartiet ikke gjør det samme!

Jeg er ikke ferdig med Trygve og Senterpartiet. Istedenfor å hjelpe folk, skylder han og resten av regjeringen på alle andre. Det er gjennomskuet.

Senterpartiet kunne ikke sitte i en regjering hvor bensin og dieselprisene var over 20 kroner.

Nå har Senterpartiet sittet i regjering i et halvt år. Og prisene har aldri vært høyere. På det verste over 27 kroner, og de kan stige ytterligere. Mange eksperter har sagt at vi kan oppleve priser opp mot 40 kroner allerede i sommer. Det er grotesk, og vil definitivt ta fra folk frihet.

 
Pengene renner ut av bedriftene og lommebøkene til folk i takt med at pengene renner inn i statskassa. Mange er redd for konkurs og arbeidsplassen sin. Folk som er avhengig av bilen blir flådd ved pumpene.

Trygve, du har to valg:

Enten gjør du som FrP foreslår, og fjerner avgiftene på bensin og diesel, eller så får du komme deg ut av regjering.

*

Landsmøte.

Senterpartiet har vist sitt sanne ansikt. Det er ikke mange som stemte på Senterpartiet som smiler nå. Latteren er borte. Kaffekanna er tom, og vi har fått erfare at det er vanlige folks tur - vanlige folks tur til å bli flådd.

Det siste kroneksemplet er at Senterpartiet til og med svikter norske bønder. Mange bønder er rett og slett i ferd med å gå konkurs. I hele år har landbruksminister Borch «fulgt situasjonen nøye», altså ikke gjort noen ting.

 
Bønder melder inn hundrevis av dyr til slakt, storbønder må ta seg full jobb ved siden av gården for å få endene til å møtes. Landbruket står i den største krisen på mange tiår. «Bondepartiet» har sittet hele våren handlingslammet og sett på. Nå forventer FrP et ekstraordinært jordbruksoppgjør som sikrer norsk matproduksjon for fremtiden. 

Det er folk flest, bedriftene og bøndene som sitter igjen med de høye strømregningene. Det er de som sliter med de høye drivstoffprisene. Det er folket som nå ser at matprisene skyter i været. Og det er folk og bedrifter som må betale høyere renter. Samtidig flommer pengene inn i Statskassa.

I Sverige har Støre sine sosialdemokratiske venner redusert drivstoffavgiftene og kommet med hjelp til bilistene i sin krisepakke etter invasjonen. I oljelandet Norge følger regjeringen situasjonen nøye, og regjeringspartiene, med Høyre som et overivrig støttehjul, avviste alle forslag som kunne hjulpet alle de som sliter på grunn av de ekstreme prisøkningene på drivstoff, strøm og mat i den norske krisepakken.

Trygve; Du må slutte å være Onkel Skrue, og heller bli med FrP på å kutte avgifter og sørge for at folk og bedrifter får økonomisk frihet og at arbeidsplasser blir trygge!

*

Landsmøte:

Våre verdier er under angrep.

Takket være enorme inntekter fra olje- og gassnæringen og innsatsen fra våre foreldre og besteforeldre har Norge i løpet av et halvt århundre bygget en av verdens beste velferdsmodeller. Men rettighetene, friheten og tryggheten til de som bygget landet er svekket.

For drøye ti år siden vedtok Stortinget et pensjonsforlik. Bare Fremskrittspartiet var imot underregulering. Ap, Høyre, Sp, SV, KrF, Venstre har gjennom sitt pensjonsforlik så langt snytt pensjonistene for 61 milliarder kroner! 61! Årets trygdeoppgjør gjør at de taper ytterligere 2 milliarder kroner.

Kampen for pensjonistene er vår kamp. Vi har vunnet noen slag. Vi klarte å redusere avkortingen for gifte og samboende pensjonister, vi gikk sammen med SV og Pensjonistforbundet og presset gjennom en fjerning av underreguleringen, og vi økte minstepensjonen for enslige flere ganger da vi satt i regjering

Kampen er langt fra over. Det å kjempe pensjonistenes kamp ligger i vårt DNA. Norge har nok av penger. Vi kan slutte med symbolske klimatiltak som å strekke strømkabler ut til oljeplattformene, bistand som ikke virker, en feilslått og naiv innvandringspolitikk, så har vi mer enn penger nok til å gi pensjonistene det de fortjener.

Kampen for pensjonistene er en verdikamp, og FrP er det eneste partiet som står på pensjonistenes side!

Landets pensjonister har bygd den velferden vi nyter godt av, og da skal de behandles med respekt, ikke som en salderingspost!

*

Kjære Landsmøte

Våre verdier er under angrep.

Mange nybakte mødre og familier står i kampen mot styringskåte politikere.

Min største lykke i livet er at jeg har fått tre barn. Noe av det mest fascinerende er hvor forskjellige barna er, selv om de har samme foreldre. For de som har likestilling som ideal, må vår familie være en rollemodell. Mannen min har tatt lengst tid hjemme med alle barna. For oss ble det bare slik fordi jeg var byråd og statsråd da jeg fikk barn.

Å gå fra disse små hver morgen, var tøft, steintøft. Og jeg forstår at mange mødre velger annerledes. At man vil nyte tiden med barna man har satt til verden. FrP respekterer at familier har ulike behov, og vi mener det står respekt av at mor eller far velger å være lenger hjemme med barnet sitt. Det er IKKE et problem.

Uansett hvor opptatt man er av likestilling, vil ikke fedre kunne gå gravid, føde barn eller amme dem. Det er forskjell på mor og far, og forskjellene er biologiske, som ingen politiske vedtak kan oppheve. At mor skal tvinges tilbake på jobb og måtte gå fra en baby på 6-7 måneder fordi politikerne tvinger dem til det, er hjerterått. Nok en gang blir det forskjeller mellom folk. Noen har råd til å ta permisjon uten lønn, andre har det ikke. Det rammer nok en gang hardest de som har minst.

Foreldrepengeundersøkelsen fra NAV viser at siden dagens tredeling av permisjon ble innført, har antallet kvinner som tar ut ulønnet permisjon økt betydelig. Nesten halvparten av alle nybakte mødre har tatt ut ulønnet permisjon for å være lenger hjemme med barna. Konsekvensene er mindre likestilling, fordi kvinners rettigheter svekkes.

Barnefamilienes frihetskamp er definitivt vår kamp. FrP kommer alltid til å kjempe for at familiene skal få ta disse valgene rundt kjøkkenbordet, i stedet for at politikere skal gjøre de rundt et regjeringsbord!

*

Landsmøte,

Våre verdier er under angrep.

Det å sørge for gode helsetjenester, handler om noe av det viktigste i livene våre. Det handler om trygghet. Det handler om frihet. Tryggheten det er å vite at vi får behandlingen vi trenger. Og friheten til å leve de livene vi ønsker. Det innebærer at vi har tilgang på legemidler, operasjoner og behandling når vi trenger det, uavhengig av hvor tjukk lommeboka er.

Vi reduserte helsekøene betydelig da vi satt i regjering. Det skal vi være stolte av. Men koronapandemien har ført til at de har økt. Nå står over 240.000 mennesker i kø. Vi må ikke glemme at bak dette tallet står det 240.000 enkeltmennesker som i større eller mindre grad har fått livet sitt satt på vent. Og mange av dem lider.

 
Samtidig som mange av disse har fått satt livet sitt på vent, vet vi at private sykehus har mye ledig kapasitet, og både kan og vil hjelpe. Det burde vært en selvfølge at vi benyttet oss av disse for å redusere køene!

Dessverre har helseminister Kjerkol og Regjeringen ideologiske skylapper og privat allergi. De vil at staten skal styre alt, og de private kan gå nedenom og hjem. Helseminister Kjerkol har så liten respekt for de private aktørene at hun kaller dem «lettbeinte». Dette er altså aktørene som hjalp oss gjennom pandemien. Det er ikke til å tro.

Allerede neste år fjerner regjeringen fritt behandlingsvalg. Det er ikke bare et massivt angrep på folks frihet. Det er også en veldig dårlig politikk for norske pasienter.

For det viktigste er at folk får den behandlingen de trenger. De bryr seg selvsagt ikke om sykehuset er privat eller offentlig, så lenge behandlingen er god. Folk vil slippe å stå i endeløse køer og vil slippe å måtte betale selv.

Hvis vi skal trekke EN viktig lærdom av at regjeringen nå fjerner det frie behandlingsvalget, så er det at vi ikke lenger må bli med på puslete reformer. Vi må ha reformer som sosialistene rett og slett ikke tør å fjerne på grunn av det vil skape en sterk motstand i befolkningen.

Det klarte vi med Nye Veier, ikke sant Ketil? Aldri før har det blitt bygd vei raskere, billigere og mer effektivt enn etter at Fremskrittspartiet fikk gjennomslag for vår politikk.

Fritt behandlingsvalg ble dessverre innført kun på noen få områder, som psykisk helsevern og rusbehandling. Det har hatt stor betydning for de pasientene som har fått muligheten til å velge, men vi må lenger. Etter valget i 2025 må vi innføre fritt behandlingsvalg for alle pasientgrupper!

Frihet for pasientene er en kamp Fremskrittspartiet aldri kommer til å gi seg på.

Kjære Landsmøte, det å kjempe for enkeltmennesker virker!

Denne uken fikk vi ENDELIG beskjed om at kampen for de cystisk fibrose-syke var vunnet. Nå skal medisinen gis til disse pasientene i Norge! Jeg er så glad på vegne av Ellen, Christian, Lasse og alle de andre med cystisk fibrose som nå endelig får hjelp til å puste igjen! De har kjempet en kjempetøff kamp etter at det for to år siden kom en banebrytende ny medisin, som Danmark var kjapt ute med å tilby.  

Det har vært hjerteskjærende og provoserende at rike Norge ikke har tatt seg råd til å gi dem den medisinen de trenger for å leve et verdig liv. Vi i FrP har alltid kjempet den lille manns sak, det er i vårt DNA. Derfor var det en selvfølge for oss å ta den kampen sammen med pasientene. Og sammen med pasientene vant vi kampen! Jeg tror John Alvheim ville vært stolt av oss i dag! 

Men dessverre er ikke kampene for de beste legemidlene til norske pasienter over.

 
 
En annen pasient som fortvilet venter på medisinen han trenger, er Helge Lode fra Time. Helge er en hedersmann på 75 år som jeg hadde gleden av å møte i slutten av forrige måned. Han var med på å stifte Time FrP tilbake i 1975. Helge er fremdeles aktiv i partiet og den lokale frivilligheten - i tillegg til at han er i full jobb.

Helge har fått påvist en alvorlig og sjelden hjertesykdom, som kan føre til hjertesvikt og i verste fall død. Det er kun en medisin som reduserer risikoen for at Helge ikke dør av hjertesvikt.

 
Likevel er den avslått av norske helsemyndigheter. Og det hele tre ganger. Medisinen som rike Norge ikke har råd til, får pasienter i alle andre nordiske landene. Ja, til og med Romania har råd til denne medisinen.

Hovedgrunnen til at den blir avslått i Norge, er at sykdommen i stor grad rammer eldre, og derfor blir den vurdert som mindre alvorlig. Det er nesten så en ikke klarer å tro på hvor hjerterått det norske systemet er.

 
Jeg har en beskjed til deg, Helge: FrP og jeg er veldig stolt av å ha deg på laget! Du og de andre pasientene skal vite at FrP kjemper for dere hver eneste dag. Vi gir oss ikke før vi har fått endret systemet, slik at norske pasienter får tilgang til de beste legemidlene. Det skulle jammen meg bare mangle!

Fremskrittspartiet vil alltid sette pasienten i sentrum. Vi vil skrote dagens system for godkjenning av medisiner, som gjør at Norge sparer penger på at pasienter lider og dør.  
 
Vi må kvitte oss med dagens system der pasienter blir sett på som en utgiftspost, og la de som tenker på pasientenes beste avgjør hvilke medisiner som skal godkjennes. 
 
La meg være helt klokkeklar: FrP skal ta kampen for norske pasienter hver eneste dag, og når vi vinner valget skal dette være det første vi rydder opp i!

*

Kjære landsmøte,

Våre verdier er under angrep.

Vi er samlet her i dag, fordi hver eneste en av oss tror på noen felles verdier. Vi er samlet her fordi våre løsninger gir folk mer frihet, og mindre tvang. Fordi vår politikk handler om å stole på folk, ikke styre folk. Fordi vår ideologi handler om mindre stat, ikke mer stat.

Nå nærmer vi oss et kommunevalg. Som handler om folk skal få slippe skatt på hjemmene sine. Om folk skal få velge selv hvilket sykehjem de skal bo på. Om barna skal gå på private eller offentlige barnehager.

Om du skal få bygge det huset eller garasjen du har drømt om. Om hverdagen din skal bli enklere eller vanskeligere.

 
Mens vi er samlet her, kom nyheten om at bompengetakstene i Oslopakke3 vil eksplodere. Det er gavepakken til folk, som allerede sliter med ekstreme strømpriser, økende matpriser og økende matpriser. Det er altså dette sosialistene og Høyre mener folk trenger nå.  

Kjære venner,

dette verdi-valget skal vi vinne. Vi skal ta kampen mot venstresida som tror offentlige monopoler er fremtiden, når vi alle her vet at det er et gufs fra fortiden.

Vi skal ta kampen for valgfriheten for elever, pensjonister, barnefamilier og arbeiderne. Vi skal ta frihetskampen for kvinner og barn som lever i undertrykkende kulturer. Vi skal ta kampen for bedriftene og arbeidsplassene.

 
Vi skal ta kampen for de som bygde landet, og de som skal arve det.

 
Vi skal ta kampen hver eneste dag, time og minutt, frem til valgene i 23 og 25.

 
Våre verdier er under angrep, og det er FrP og FpU som er frihetsverdienes siste skanse.

Kjære venner, uten frihet er vi ingenting!

 
Godt landsmøte!

Kjelde: Fremskrittspartiets stortingsgruppe
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen