VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Et tidsskille for det nordiske samarbeidet

av Jonas Gahr Støre, ,
Pressekonferanse om Sverige og Finlands NATO-søknader

Velkommen alle sammen.

Dette er en historisk dag for Sverige og Finland, men også for Norden og Norge. Det er nå klart at både Sverige og Finland har tatt beslutningen om å søke medlemskap i NATO.

Det er en beslutning som vil styrke NATO. Det vil styrke Sverige og Finlands sikkerhet, og dermed vil det styrke Norden og sikkerheten i nord.

Fra norsk side ønsker vi Sverige og Finland sine søknader om medlemskap i NATO velkommen.

Som nordiske naboer er dette våre nærmeste. Vi deler deres verdier. Vi har hatt en lang felles historie, og i dag er det noe som forenes når de to landene vil inn i et sikkerhetsfellesskap der også Norge deltar.

Vi blir ett sikkerhetsfellesskap i Norden. Det er et tidsskille for det historiske nordiske samarbeidet.

Det skjer mot et alvorlig bakteppe i Europa, med angrepskrig fra Russland mot Ukraina.

Utenriksministeren og jeg har nå hatt samtaler med den svenske og finske ambassadøren i Oslo, etter å ha hørt pressekonferansen fra Stockholm og den finske beslutningen i helgen.

Jeg har forsikret de to ambassadørene om at Norge støtter denne søknaden. Det ble sagt i dag fra Stockholm at man tar med seg det beste fra sin historie. Den finske presidenten understreker at Finland skal få sikkerhet gjennom medlemskapet i NATO og bidra til sikkerhet gjennom medlemskapet i NATO. Det er slik vi kjenner Sverige og Finland.

Jeg har informert om at Norge, Danmark og Island har hatt kontakt gjennom disse ukene og blitt enige om å uttrykke felles støtte til Sverige og Finland i den epoken som nå kommer.

Vi sier klart ifra at vi er klare som nordiske Nato-medlemmer til å bistå med alle nødvendige midler hvis Sverige eller Finland skulle bli utsatt for angrep før de formelt blir NATO-medlemmer.

Denne forsikringen er et tydelig signal fra oss. Finland og Sveriges sikkerhet er viktig for Norge, og derfor gir vi uttrykk for det på denne måten.

Dette er også en videreføring fra det arbeidet vi har sett de siste årene med stadig tettere samarbeid mellom de nordiske landene om sikkerhets- og forsvarspolitikk. I 2009 vedtok vi en solidaritetserklæring i alle de nordiske nasjonalforsamlingene, der vi sa at en krise i ett nordisk land berørte de andre nordiske landene. Det er forlengelsen av det vi nå gjør.

Så vil jeg også si at fra norsk side vil vi samarbeide med Danmark og Island og gjøre det vi kan for å sørge for at Sverige og Finland så raskt som mulig blir medlemmer i NATO når søknadene nå kommer.

Jeg har vært i dialog med Stortinget om dette de siste dagene og senest med stortingspresidenten for noen timer siden, og vi har håp om at Norge kan ratifisere Sverige og Finland som Nato-medlemmer svært raskt.

For oss står det helt klart at de to landene oppfyller kriteriene for å bli medlem av forsvarsalliansen med god margin.

Et svensk og finsk Nato-medlemskap vil bidra til et kollektivt forsvar og styrke den nordatlantiske sikkerheten. Og dermed vil også den nordiske stemmen i NATO bli sterkere. Vi vil kunne ta med oss verdier og perspektiver inn i den politisk-militære alliansen.

Så starter vi som sagt ikke dette samarbeidet fra bar bakke. Vi har hatt nært samarbeid mellom militære styrker og trent sammen i mange år. Vi setter stor pris på de bidragene som Finland og Sverige allerede har gitt som partnerland i NATO, senest under øvelse Cold Response i mars.

Så fra norsk side er det slik at hvis alle de nordiske landene blir med i NATO, blir samarbeidet komplett.

Til slutt vil jeg si, om det skulle være noen tvil: Sverige og Finland har rett til å søke om medlemskap i NATO uten forsøk på innblanding utenfra. Fra norsk side har vi sagt at i vårt sikkerhetsperspektiv er det viktig at ingen presser Sverige og Finland til å bli medlem, og ingen hindrer dem fra å bli det.

NATO er en forsvarsallianse. Norden truer ingen. Dette vil bidra til å gi en sikkerhet som kommer hele alliansen til gode.

Og med det åpner jeg for spørsmål.

Kjelde: www.regjeringen.no
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen