VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Et universelt miljø

av Olav 5, ,
Åpning av Universitetet i Bergen

Herr Rektor 
Ærede forsamling

Vi etterkommer med glede anmodningen om å åpne dette læreverk, idet jeg begynner med å gratulere byen og distriktet her med at det i dag har opplevet den dag å se institusjonen Bergens museum bli opphøyet til Universitetet i Bergen. Universitetet, det ligger i ordet, det skal være universelt, det skal rekke over all åndsvirksomhet. Det skal gi grunnlag og bakgrunn for forskning og for utdannelse til embedsmenn og for forskere på alle felter. Et universitet skal være mer enn en høyere læreanstalt. Det skal gi et almindelig akademisk miljø, et universelt miljø, hvor fagstudiene skal kunne assimileres til et universelt begrep. Det skal ikke bare være løsrevne fag, løsrevne fakulteter som skal gi den nødvendige og på mange måter kanskje meget verdifulle undervisning, men det skal samtidig gi en bakgrunn av almindelig kulturberikelse og et almindelig kulturnivå som skal bibringe alle som hører universitet til, hva enten de er lærere eller forskere eller studenter, et innblikk og en forståelse av det universelle i forskningen, i videnskapenes plass innenfor vårt kulturliv. I håp om at Universitetet i likhet med Bergens museum alltid vil ha lærere og forskere som lærer og utforsker vel, og lever vel -- og studenter som kan høste lærdom og erfaring, og med tiden føre arven fra sine forgjengere frem til heder for sitt land, og til glede for seg selv -- erklærer jeg Universitetet i Bergen for åpnet.

(hornsignal)

Kjelde: Lydopptak transkribert fra nb.no
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen