VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Sammen på veien mot Soria Moria

av Roar Flåthen, ,
Hilsningstale til Arbeiderpartiets landsmøte
Landsmøtetale | Partipolitikk

Kjære landsmøtedeltakere!

Dette er mitt første oppdrag etter at representantskapet valgte meg til LO-leder. Det er jeg glad for!

Det er flere politiske verksteder i Norge, men det er få som gir like kraftfulle resultater som landsmøte og kongress i parti og fagbevegelse.

Derfor har norske arbeidstakere nå blikket vendt mot Folkets Hus. De har krav og forventninger til dere!

---

I et intervju med Aftenposten 23. mars advarte Høyre-leder Erna Solberg LO mot å knytte seg for tett til Arbeiderpartiet.

- Det kan skape problemer for fagbevegelsen etter et regjeringsskifte i 2009, advarte Solberg.

Jeg vil berolige Erna Solberg: Vi skal ikke ha noe regjeringsskifte i 2009!

Våre medlemmer har ikke glemt hvordan det var sist hun og høyrepartiene satt i regjering.

Like lite som finansministeren opplever at Høyre-ordførere klager på for mye penger til kommunene, like sjeldent møter vi krav blant våre medlemmer om at dagens regjering må byttes ut.

---

Etter at jeg ble konstituert som LO-leder har jeg gjentatte ganger fått spørsmål om det fagligpolitiske samarbeidet. Like mange ganger har jeg slått fast at vi ikke planer om å endre på det.

Min oppgave er å arbeide for interessene til LOs medlemmer - ikke det motsatte!

----

"Arbeiderpartiet har alltid vært et parti for å gjøre hverdagen bedre for menneskene i dette landet", sa Jens på forrige landsmøte.

Til Jens vil jeg nå si: Den arven viderefører du og din regjering!

- Dere har økt bevilgningene til kommunene og stoppet privatiseringen

- Dere har berget arbeidsmiljøloven

- Dere har iverksatt flere tiltak mot sosial dumping

 Men jeg vil legge til: Vi er ikke i mål!

 Vi må få et mer likestilt samfunn

- Vi må få et mer inkluderende samfunn

- Vi må få et mer miljøvennlig samfunn

 ---

 Norge har to viktige fortrinn: Vi har en solid økonomi og vi har en rødgrønn solidaritetsregjering.

 Nå må denne solidariteten komme flere til gode. Vi skal gjøre hverdagen bedre for mennesker. Alle skal med!

 Vi må ta et krafttak for de ca 700.000 som står utenfor arbeidslivet. Arbeid til alle er vårt mål.

 Dessuten spør jeg: Hvorfor skal ikke kvinner som ønsker å jobbe mer, få det?

 Tusenvis av ansatte tvinges til å jobbe deltid mot sin vilje.

 Hvis alle disse får arbeide full tid, vil det gi 71.000 nye årsverk i kommunal sektor.

 Nå må vi få flere bort fra ufrivillig deltid og over på heltid. Vi må få flere i faste stillinger.

 Her vil jeg utfordre alle dere som sitter i salen: Dette kan dere gjøre noe med. Dere representerer lokal makt! Vis oss at det utgjør en forskjell på om det er dere eller andre som styrer!

 Vi står foran flere utfordringer som vi må løse sammen:

- Vi må likestille skiftarbeid i industrien og turnus i helsevesenet

- Vi må sikre og videreføre AFP

- Vi styrke innsatsen mot sosial dumping

--- 

LO har nesten 840.000 medlemmer. Siv Jensen beskylder oss for å ikke ivareta interessene til medlemmer som stemmer Frp.

 Jeg vil si til partiformannen:

- Ingen av våre medlemmer har ringt meg for å kreve avvikling av sentrale lønnsoppgjør og tariffavtaler

- Ingen av våre medlemmer har ringt meg for å kreve et svekket stillingsvern og kutt i dagpengeordningen

- Ingen av våre medlemmer har ringt meg for å kreve fjerning av fagforeningsfradraget

 Nei, Siv Jensen, det er du som svikter dine velgere som er LO-medlemmer!

 LO ivaretar interessene til alle arbeidstakere, uavhengig av om de stemmer Arbeiderpartiet eller Fremskrittspartiet.

---

 Kjære landsmøte!

 På to områder må vi få et ekstra krafttak:

 Det ene er at vi må ta et krafttak for de som lever i fattigdom.

 Jeg vil skrive om et sitat fra mor Theresa: Det verste ved fattigdom er ensomheten og følelsen av å være forsømt og uønsket.

 ---

 Det andre er at vi må få et krafttak for bedre integrering og inkludering.

 Fakta viser at innvandrerkvinner har dårlig jobbsikkerhet, lav lønn og problemer med å komme seg inn i arbeidslivet.

 Skal vi få økt likestilling og bekjempe fattigdom, må vi ta innvandrerkvinnene på alvor. De er en viktig, men ikke godt nok utnyttet ressurs i det norske samfunnet.

 Både samfunnet og hver enkelt av oss må bli romsligere.

 Det er på tide å skrive om slagordet "Ta hele Norge i bruk" til:

 "Ta hele befolkningen i bruk".

 ---

 Kjære landsmøte!

 Vi står foran store klima og miljøutfordringer. Jeg er glad for at dere har heist miljøfanen på dette landsmøtet.

 Også LOs medlemmer er opptatt av dette.

 Min holdning er at det er mulig å forene miljø og arbeidsplasser. Det finnes ikke noe annet alternativ.

 LO har tatt initiativ til næringspolitisk miljødialog. Vi er i gang med å utarbeide en klimastrategisk plan. Nå vil vi ta nye initiativ overfor miljøbevegelsen.

 Dere kan regne med LO i miljøkampen!

 ---

 Kjære landsmøte!

 På den fagligpolitiske konferansen på Sørmarka slo partisekretær Martin Kolberg fast at arbeiderbevegelsen må stå opp for det flerkulturelle samfunnet.

 Det er ikke noe vi skal gjøre fordi vi må. Det er noe vi skal gjøre fordi vi vil ha et samfunn preget av likhet, frihet og solidaritet.

 Martin, du har en alliansepartner i oss!

 Vi skal ha et samfunn preget av toleranse.

 Kadra skal føle seg like trygg som hvilken som helst annen ung jente.

 Rasisme og diskriminering skal ikke aksepteres, verken i arbeidslivet eller i samfunnet forøvrig.

 Arbeiderbevegelsen er også minoritetenes bevegelse.

 ---

 Martin Tranmæl sa at vi måtte ha beina plantet i norsk jord, men ansiktet vendt utover. Det er det som gjør meg stolt av å tilhøre arbeiderbevegelsen.

 Både landsmøter og kongresser har internasjonale gjester. Både partifolk og fagforeningskamerater besøker internasjonale arrangementer.

 Vi er ikke alene. Over hele verden er det mennesker som deler våre verdier og våre drømmer!

 ---

 

Kjære landsmøte!

 På landsmøtet for to år siden stod vi foran en stor og viktig utfordring: Stortingsvalget.

Vi hadde en høyredominert regjering som førte en arbeidstakerfiendtlig politikk.

LO sa klart fra: Vi ønsket en regjering som jobbet med oss, ikke mot oss.

Det fikk vi.

Høstens kommunevalg blir viktig: Jo flere kommuner som blir Høyre- og Frp-styrte, jo vanskeligere blir det å nå Soria Moria.

Økt privatisering og konkurranseutsetting er å snu ryggen til Soria Moria.

Mindre styring og økt markedsmakt vil bidra til å undergrave Soria Moria.

Det har vi ikke råd til.

Derfor sier jeg: Vi skal også gå siste del av veien mot Soria Moria sammen med dere!

Vi bidro til valgseier i 2005, nå må dere som sitter i salen sørge for rødgrønne kommuner.

---

 På vegne av Landsorganisasjonen og øvrige gjester vil jeg ønske dere lykke til med landsmøtet!

Takk for oppmerksomheten!

 

Kjelde: www.dna.no
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen