VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Ta til fornuften NÅ!

av Ellen Stensrud,
I forbindelse med nedleggelsen av JL Tiedemanns Tobaksfabrikk
Appell | Fagbevegelsen

Fagforeningskamerater, gode venner!

19. april 2007 kan bli stående som en merkedag for grådighet og hensynsløshet.

Om noen minutter er det opp til styret i Tiedemanns Tobaksfabrik å velge sitt ettermæle.

For de har et valg!

---

Grunnlaget for denne tobakksfabrikken ligger så langt tilbake som til 1778.

Den ære og tillit som generasjoner har bygd opp både i forhold til ansatte og Oslos innbyggere, kan i dag bli revet ned.

For de som sitter på innsiden handler det om å gjøre sine rike eiere enda rikere. ENDA RIKERE.

For mange av dere som står her på utsiden handler det om livsgrunnlaget.

De ansatte har gjennom generasjoner vært med å bygge opp denne bedriften. Og det er de ansatte NÅ som har bidratt til et solid overskudd!

Det ser ut til at de i dag skal takkes ved at styret tar fra dem jobb og inntekt.

Da synes jeg det er grunn til å minne om Sørlands forfatteren Olaf Benneches kloke ord:

"Man høster ikke lykke der hvor man tråkker den ned for andre"

Og en eventuell beslutning om å nedlegge produksjonen, VIL ramme MINST 120 ansatte.

Antall personer som vil få oppsigelse kan bli enda høyere fordi også administrasjonen kan bli berørt.

Dersom disse arbeidsplassene forsvinner, forsvinner også mange tradisjonsrike kvinnearbeidsplasser i Oslo.

Da fabrikken ble grunnlagt i 1778 ble det søkt kongen i København om kongelig privilegium for å drive tobakksproduksjon.

For 229 år siden var grunnleggerne med andre ord prisgitt kongens velvilje.

I dag er over 120 norske kvinner og menn med familier avhengig av ledelsens og styrets avgjørelse og dømmekraft.

---

De som har ansvaret for prosessen i forkant av dagens møte, har lite å være stolt av.

Informasjons- og drøftingsplikten er ikke ivaretatt, slik den burde i forhold til Hovedavtalen.

Det er alvorlig at ledelsen ikke har drøftet forslaget med de tillitsvalgte.

Og det er ikke akseptabelt at de først ble informert sent i beslutningsprosessen.

Dagens styremøte burde sånn sett ikke ha funnet sted.

---

Som andre som legger ned arbeidsplasser, dekker også ledelsen her seg bak en økonomisk begrunnelse.

Det er bare en ting å si om det:

Begrunnelsen er ikke troverdig.

Fordi kamerater,- i fjor hadde Tiedemanns Tobaksfabrik et overskudd på over 380 millioner kroner.

Det betyr at hver og en av de ansatte har sikret denne fabrikken et overskudd på 1,3 millioner kroner.

- Hvilke andre bedrifter kan vise til slike resultater?

- Hva mer krever egentlig eierne?

- Hvor går grensen for grådighet?

Også de nåværende eiere har høstet av det norske samfunnet, og det er umoralsk å bare sette en strek over det i løpet av noen timer i dag:

- Vi må i dag kunne kreve at ledelsen og styret viser et minimum av samfunnsansvar

- Vi krever at det vises menneskelighet

- Vi krever at de ansatte tas på alvor!

Ta til fornuften NÅ!

Kjelde:
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen