VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

En dumhet

av Per Ditlev-Simonsen, ,
Hemmelige bankkonti i Sveits er blitt kjent, midt under kommunevalgkampen.
Redegjørelse | Partipolitikk

Etter noen døgns og lange netters intens tankevirksomhet og tunge overveielser, har jeg besluttet å gå av som ordfører i Oslo.  
 
Dette gjør jeg av følgende grunner:  
 
Den første og viktigste er hensynet til mitt parti, Høyre, som jeg gjennom snart 40 år har representert i så mange verv og på så mange måter.  
 
For det andre av hensyn til den politiske situasjonen i bystyret. For en ordfører som gjennom 12 år har forsøkt å være samlende, og representere alle mennesker i denne byen, så veier det tungt at de to store partiene på venstresiden ønsker at ordføreren skal gå.  
 
For det tredje er det nødvendig å bruke tid på de økonomiske forhold fra for mange år siden, som skal rettes opp i forhold til Oslo Ligningsvesen.  
 
For det fjerde er alle de siste dagers oppmerksomhet rundt min person, knyttet opp mot en grov feilvurdering fra min side i 1991 og senere, og det tar jeg nå ansvaret for.  
 
For det femte er det helt nødvendig å skape ro rundt og for min nærmeste familie, min kone og mine barn, og aller mest for mine fem barnebarn.  
 
Når det gjelder mitt eget parti, så er det viktig for meg å presisere at jeg ikke har vært utsatt for press, verken fra Høyres Hovedorganisasjon eller fra Oslo Høyre.  
 
Vår nasjonale ledelse, med Erna i spissen, har overhodet ikke forsøkt å påvirke meg.  
 
Når det gjelder Oslo Høyre, har alle mine gamle og nye venner der vært fantastisk lojale. Ingen har lagt sten til byrden, og ledelsen med Michael Tetzschner og Erling Lae i spissen har vist meg en enorm tillit og støttet meg gjennom noen vanskelige døgn.  
 
Dette er altså min beslutning, bare min.  
 
Tanken på at en dumhet fra min side for så mange år siden skulle få slike konsekvenser at det kunne påvirke en valgkamp over hele landet 16 år senere, virker nesten absurd. Men slik er det altså.  
 
Jeg håper at min avgang nå kan gjøre det lettere å få fokus på de mange store og små politiske sakene som et lokalvalg børe dreie seg om.  
 
Etter tolv år som ordfører med arbeidsplass her i dette fantastiske huset er det mange følelser som stormer på.  
 
Akkurat nå går det en spesiell takk til mine fremragende og dyktige medarbeidere ved ordførerens kontor, ledet av Tove Indgjerd.  
 
Den aller største takken går til mitt eget parti Høyre som har gitt meg så mange spennende muligheter og utfordringer.  
 
Nå skal jeg og min kone ta en lang pause.  
 
Fra klokken tolv i morgen har varaordfører Svenn Kristiansen det formelle ansvaret for ordførerens virksomhet frem til Bystyrets møte neste onsdag. Da vil det måtte velges en ny ordfører for de seks ukene som da er igjen av denne bystyreperioden. Det fremgår av kommunelovens paragraf 9.2 når en ordfører trer endelig ut av sitt verv.  
 
Jeg vet dere vil forstå og respektere at jeg nå ikke makter å svare på spørsmål.  
 
Takk for oppmerksomheten, og takk for meg

Kjelde: http://www.dagbladet.no/nyheter/2007/08/22
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen