VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Partisanene ble urettmessig belastet

av Harald 5, ,

Fylkesmann,

ordfører,

kjære alle sammen,

Det kan være smertelig å måtte se historie i et nytt lys. Jeg har en spesiell følelse av dette når jeg står her foran et monument over en del av vår historie som tildels har vært tiet ihjel.

De nære bånd gjennom tidene mellom Finnmark og NordRussland er ukjent for mange. Riktignok ble de nærmeste forbindelsene kuttet over av den russiske revolusjonen og det som i dag oppfattes som en historisk parentes med kommunistisk styre. Familiebånd og minner om et godt naboskap lar seg likevel ikke viske ut med politiske vedtak.

Sosiale forhold og brytningene i vårt største parti på tyvetallet kom også klart til uttrykk i denne delen av landet i valg av internasjonale forbilder.

Det som vi i dag teoretisk nok kan kalle historiens ironi, har vært en tung daglig bør for mange familier i Finnmark i etterkrigstiden. Det kalde forhold mellom øst og vest fikk større personlige konsekvenser her i fylket enn i andre deler av landet. I dag bedømmes det sovjetiske systemet historisk sett som et forfeilet politisk forsøk, men jeg er redd vi urettmessig kan ha påført enkelte store personlige belastninger i skyggen av den kalde krigen.

Jeg er glad for det som i de siste tiår er gjort for å bringe Finnmarks nære historie frem i lyset. Likevel gjenstår det mye arbeid med å bringe den inn i skoleverket slik at landets unge skal bli seg den bevisst.

Når vi i dag kan se med nye øyne på vår nabo i øst, la oss også bruke ressurser på å forstå vår egen nære historie på nytt! Jeg synes det er et godt utgangspunkt i ærbødighet å legge ned en krans på partisanbautaen i Kiberg.

Kjelde: Lars Roar Langslet (red.): Kongen taler. Oslo 1996, s.103-104.
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen