VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Mot rasisme

av Jens Stoltenberg, ,

En sen fredagskveld i januar ble Norge forandret. En ung gutt falt for en drapsmanns kniv. Guttens feil var at han hadde mørkere hudfarge enn nordmenn flest.

    Benjamin Hermansen ble etter alt å dømme offer for rasistisk vold. Drapet rystet en hel nasjon. Det rystet oss som fellesskap, og som enkeltmennesker.

    I dagene og ukene etter drapet, spurte vi: Hvordan kunne dette skje? Her, i Norge, i Oslo? Og hva kan vi gjøre for at det ikke skal skje igjen?

    Noe av det vi alle kan bidra med, er å aldri la rasistene få være de eneste som snakker. Vi kan ikke tie dem ihjel. Vi må overdøve dem! Vi skal gjøre som dikteren Nordahl Grieg sier i diktet "Til ungdommen":

    Kringsatt av fiender, gå inn i din tid.

    Under en blodig storm, vi deg til strid!

    Vi må stå opp og si hva vi mener når vi møter hverdagsrasismen. Vi skal bekjempe rasismen med alle tilgjengelige midler. Vi skal vise null-toleranse mot vold og rasisme. Og vi skal ikke møte vold med vold. Vi skal møte dem med ord. Med holdninger. Med arrangementer som dette.

     I dag er det dagen før 1. mai. I morgen skal vi gå i tog for et mer rettferdig samfunn. For mer solidaritet. For like rettigheter for alle. Uansett hvem vi er. Uansett hvor vi bor. Uansett hvilken hudfarge vi har. Og jeg er glad for å innlede markeringen av 1.mai-dagen med å være her i kveld, sammen med dere.

     Om drøye to uker kommer en ny festdag. Da skal vi feire 17. mai. Vi skal feire en grunnlov som bygger på de universelle menneskerettighetene. En grunnlov som sier at vi alle er like mye verd.

    Mange av oss kommer til å hilse kongefamilien på Slottet. I tre generasjoner har norske konger stått der og tatt imot folkets hyllest. I tre generasjoner har norske konger vært henholdsvis første-, andre- og tredjegenerasjons innvandrere.

     Kong Haakon, Kong Olav, Kong Harald: Alle har de hatt samme slagord: "Alt for Norge." I deres ånd, i grunnlovens ånd, sier vi i dag: "Norge for alle."

     Alle som bor lovlig i vårt land har like rettigheter.

     Alle er like mye verd.

     Alle har krav på respekt og trygghet. Og respekten må gå begge veier.

     I Oslo har hver femte innbygger innvandrerbakgrunn. Det har gjort oss rikere. Vi er tilført verdier og kvaliteter utenfra. Det må vi åpne øynene for. Og de som er kommet hit utenfra, må ha respekt for de verdier og tradisjoner som har formet Norge.

     Bare slik kan vi skape "Et Norge for alle".

     Det er en kamp jeg er stolt over å få være med på.

     Det er en kamp vi skal vinne.Kjelde:
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen