VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Trontale

av Harald 5, ,

MIME-Version: 1.0

Content-Location: file:///C:/1E67C72E/Virksommeord.Harald5.Trontale.08..htm

Content-Transfer-Encoding: quoted-printable

Content-Type: text/html; charset="us-ascii"

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml"

xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office"

xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word"

xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">

<head>

<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=us-ascii">

<meta name=ProgId content=Word.Document>

<meta name=Generator content="Microsoft Word 11">

<meta name=Originator content="Microsoft Word 11">

<link rel=File-List href="Virksommeord.Harald5.Trontale.08.-filer/filel

ist.xml">

<title>&AElig;rede President, Folkets representanter</title>

<!--[if gte mso 9]><xml>

<o:DocumentProperties>

<o:Author>smkaj</o:Author>

<o:LastAuthor>smkaj</o:LastAuthor>

<o:Revision>1</o:Revision>

<o:TotalTime>1</o:TotalTime>

<o:Created>2008-10-20T10:46:00Z</o:Created>

<o:LastSaved>2008-10-20T10:47:00Z</o:LastSaved>

<o:Pages>1</o:Pages>

<o:Words>1778</o:Words>

<o:Characters>9426</o:Characters>

<o:Company>IT-avd, UiB</o:Company>

<o:Lines>78</o:Lines>

<o:Paragraphs>22</o:Paragraphs>

<o:CharactersWithSpaces>11182</o:CharactersWithSpaces>

<o:Version>11.9999</o:Version>

</o:DocumentProperties>

</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>

<w:WordDocument>

<w:SpellingState>Clean</w:SpellingState>

<w:GrammarState>Clean</w:GrammarState>

<w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>

<w:PunctuationKerning/>

<w:ValidateAgainstSchemas/>

<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>

<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>

<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>

<w:Compatibility>

<w:BreakWrappedTables/>

<w:SnapToGridInCell/>

<w:WrapTextWithPunct/>

<w:UseAsianBreakRules/>

<w:DontGrowAutofit/>

</w:Compatibility>

<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>

</w:WordDocument>

</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>

<w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">

</w:LatentStyles>

</xml><![endif]-->

<style>

<!--

/* Style Definitions */

p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal

      {mso-style-parent:"";

      margin:0mm;

      margin-bottom:.0001pt;

      mso-pagination:widow-orphan;

      font-size:12.0pt;

      font-family:"Times New Roman";

      mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}

span.SpellE

      {mso-style-name:"";

      mso-spl-e:yes;}

span.GramE

      {mso-style-name:"";

      mso-gram-e:yes;}

@page Section1

      {size:595.3pt 841.9pt;

      margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;

      mso-header-margin:35.4pt;

      mso-footer-margin:35.4pt;

      mso-paper-source:0;}

div.Section1

      {page:Section1;}

-->

</style>

<!--[if gte mso 10]>

<style>

/* Style Definitions */

table.MsoNormalTable

      {mso-style-name:"Vanlig tabell";

      mso-tstyle-rowband-size:0;

      mso-tstyle-colband-size:0;

      mso-style-noshow:yes;

      mso-style-parent:"";

      mso-padding-alt:0mm 5.4pt 0mm 5.4pt;

      mso-para-margin:0mm;

      mso-para-margin-bottom:.0001pt;

      mso-pagination:widow-orphan;

      font-size:10.0pt;

      font-family:"Times New Roman";

      mso-ansi-language:#0400;

      mso-fareast-language:#0400;

      mso-bidi-language:#0400;}

</style>

<![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>

<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="2050"/>

</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>

<o:shapelayout v:ext="edit">

<o:idmap v:ext="edit" data="1"/>

</o:shapelayout></xml><![endif]-->

</head>

<body lang=NO-BOK style='tab-interval:35.4pt'>

<div class=Section1>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:12.0pt;line-height:150%'><span

style='mso-bidi-font-size:8.5pt;line-height:150%'>&AElig;rede President,

Folkets representanter. <o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:12.0pt;line-height:150%'><span

style='mso-bidi-font-size:8.5pt;line-height:150%'>Jeg hilser Stortinget

velkommen til ansvarsfullt arbeid og &oslash;nsker at det m&aring; bli til

<span

class=SpellE>gavn</span> for fedrelandet.<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:12.0pt;line-height:150%'><span

style='mso-bidi-font-size:8.5pt;line-height:150%'>Norge er mulighetenes

samfunn.<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:12.0pt;line-height:150%'><span

style='mso-bidi-font-size:8.5pt;line-height:150%'>Regjeringens m&aring;l

er en

ny kurs for Norge. De store oppgavene skal l&oslash;ses i fellesskap, alle

skal

kunne bidra til verdiskapingen i landet og godene skal fordeles rettferdig.

Skritt for skritt vil Regjeringen bidra til &aring; fornye og forbedre

velferden gjennom &aring; dyrke mangfoldet og se mulighetene i hvert enkelt

menneske. Det at vi er ulike, gj&oslash;r at vi sammen st&aring;r sterkere.

Alle skal kunne delta i samfunnet, med det de har av ressurser. Regjeringen

vil

ta vare p&aring; den norske velferdsmodellen.<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:12.0pt;line-height:150%'><span

style='mso-bidi-font-size:8.5pt;line-height:150%'>Norge skal v&aelig;re en

fredsnasjon og en milj&oslash;nasjon. Vi skal bruke v&aring;re muligheter t

il

&aring; kjempe mot fattigdom og for fred.<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:12.0pt;line-height:150%'><span

style='mso-bidi-font-size:8.5pt;line-height:150%'>Norsk &oslash;konomi og

den norske

velferdsmodellen stilles overfor store utfordringer som f&oslash;lge av en

aldrende befolkning, globaliseringen og de grenseoverskridende

milj&oslash;problemene. Regjeringen vil diskutere grunnlaget for en

b&aelig;rekraftig &oslash;konomisk utvikling i perspektivmeldingen for norsk

&oslash;konomi, som skal legges fram h&oslash;sten 2008.&nbsp; <o:p></o:p><

/span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:12.0pt;line-height:150%'><span

style='mso-bidi-font-size:8.5pt;line-height:150%'>Norge skal v&aelig;re et

foregangsland i arbeidet for en b&aelig;rekraftig utvikling. Regjeringen vil

f&oslash;lge opp Handlingsplanen for b&aelig;rekraftig utvikling.<o:p></o:p

></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:12.0pt;line-height:150%'><span

style='mso-bidi-font-size:8.5pt;line-height:150%'>Norges olje- og gassfor

mue

gir store muligheter, for oss, og for dem som kommer etter oss. Statens

pensjonsfond skal sikre at formuen ogs&aring; kommer senere generasjoner til

gode. Regjeringen vil v&aring;ren 2009 legge fram for Stortinget en evaluer

ing

av de etiske retningslinjene.<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:12.0pt;line-height:150%'><span

style='mso-bidi-font-size:8.5pt;line-height:150%'>Det er et hovedm&aring;

l for

Regjeringen &aring; legge til rette for arbeid til alle, et godt

arbeidsmilj&oslash;, &aring; hindre sosial dumping og sikre et arbeidsliv m

ed

ordnede l&oslash;nns- og arbeidsvilk&aring;r. Regjeringen vil videref&oslas

h;re

samarbeidet med partene i arbeidslivet. Dette er et viktig element i den no

rske

velferdsmodellen.<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:12.0pt;line-height:150%'><span

style='mso-bidi-font-size:8.5pt;line-height:150%'>Regjeringen tar sikte

p&aring; &aring; fremme en lovproposisjon om ny alderspensjon i folketrygden

for Stortinget h&oslash;sten 2008. Videre er det et siktem&aring;l &aring;

legge fram en odelstingsproposisjon om ny uf&oslash;reytelse og beregning av

alderspensjon til uf&oslash;re v&aring;ren 2009. Regjeringen vil fortsatt

styrke minstepensjonene.<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:12.0pt;line-height:150%'><span

style='mso-bidi-font-size:8.5pt;line-height:150%'>Kvaliteten i barnehage,

skole

og pleie &#8211; og omsorgssektoren m&aring; fortsatt heves. Regjeringen vil

fortsatt styrke kommune&oslash;konomien, slik at kommunene kan forbedre

tilbudet til sine innbyggere. Regjeringen vil bist&aring; kommunene i arbei

det

med omstilling og fornying.<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:12.0pt;line-height:150%'><span

style='mso-bidi-font-size:8.5pt;line-height:150%'>I 2009 iverksettes endr

ingene

i inntektssystemet for kommunene. Dette vil bidra til en jevnere og mer

rettferdig inntektsfordeling mellom kommunene. Regjeringen vil legge fram en

stortingsmelding om distrikts- og regionalpolitikken. <o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:12.0pt;line-height:150%'><span

style='mso-bidi-font-size:8.5pt;line-height:150%'>Regjeringen vil gj&osla

sh;re

det enda lettere &aring; delta i neste stortingsvalg. Valglokalene kan holde

&aring;pent lenger, terskelen for &aring; avholde valg over to dager blir

lavere, og mulighetene for forh&aring;ndsstemmegivning blir bedre. <o:p></o

:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:12.0pt;line-height:150%'><span

style='mso-bidi-font-size:8.5pt;line-height:150%'>Regjeringen vil legge f

ram en

stortingsmelding om forvaltningspolitikken der forvaltningens rolle i

fornyingen av offentlig sektor vil st&aring; sentralt.<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:12.0pt;line-height:150%'><span

style='mso-bidi-font-size:8.5pt;line-height:150%'>Regjeringen fortsetter

arbeidet for en brukervennlig og d&oslash;gn&aring;pen elektronisk forvaltn

ing

med gode selvbetjeningsl&oslash;sninger. <o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:12.0pt;line-height:150%'><span

style='mso-bidi-font-size:8.5pt;line-height:150%'>&Aring; bekjempe fattig

dom er

en viktig oppgave for Regjeringen. For mange sliter med &aring; f&aring; be

talt

husleien og boligl&aring;nene sine. Regjeringen vil derfor legge fram en

stortingsproposisjon om bost&oslash;tten og fortsette arbeidet med &aring;

bekjempe bostedsl&oslash;shet. <o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:12.0pt;line-height:150%'><span

style='mso-bidi-font-size:8.5pt;line-height:150%'>Det er bygget ut mange

barnehageplasser hittil i perioden, men det er ogs&aring; viktig &aring; si

kre

god kvalitet i barnehagene. Det vil bli lagt fram en stortingsmelding om

kvalitet og innhold i barnehagen. Rett til plass i barnehage skal

innf&oslash;res fra 2009. <o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:12.0pt;line-height:150%'><span

style='mso-bidi-font-size:8.5pt;line-height:150%'>Gode l&aelig;rere er en

forutsetning for &aring; skape en bedre skole. Regjeringen vil &oslash;ke

l&aelig;rerrollens status og skape en enda bedre l&aelig;rerutdanning som er

godt tilpasset behovene i grunnoppl&aelig;ringen, og vil derfor legge fram

en

stortingsmelding om l&aelig;rerrollen og l&aelig;rerutdanning. Regjeringen

vil

styrke vilk&aring;rene for l&aelig;ring i skolen og legge vekt p&aring;

kvalitet i undervisningen.<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:12.0pt;line-height:150%'><span

style='mso-bidi-font-size:8.5pt;line-height:150%'>Gjennom klimaforliket h

ar

avtalepartene forpliktet seg til en storstilt satsing p&aring; forskning om

klimautfordringene. I 2009 vil sentra for forskning p&aring; klimatrusselen

v&aelig;re p&aring; plass. Disse vil bidra til &aring; skaffe n&oslash;dven

dig

kunnskapsgrunnlag for &aring; kunne m&oslash;te denne trusselen.<o:p></o:p>

</span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:12.0pt;line-height:150%'><span

style='mso-bidi-font-size:8.5pt;line-height:150%'>Regjeringen styrker inn

satsen

for eldre og pleietrengende gjennom bedre <span class=SpellE>botilbud</sp

an>,

flere &aring;rsverk og &oslash;kt kvalitet i demensomsorgen.<o:p></o:p></sp

an></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:12.0pt;line-height:150%'><span

style='mso-bidi-font-size:8.5pt;line-height:150%'>Regjeringen vil fortsatt

styrke sykehusenes &oslash;konomi, og sikre kvalitet og brukermedvirkning i

helse- og omsorgstjenesten. Regjeringen vil starte arbeidet med en

samhandlingsreform for &aring; gi pasientene et bedre og mer helhetlig

helsetilbud.<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:12.0pt;line-height:150%'><span

style='mso-bidi-font-size:8.5pt;line-height:150%'>Satsingen p&aring; psyk

isk

helse videref&oslash;res, og Regjeringen vil prioritere s&aring;rbare grupp

er

som barn og unge, eldre, og de med s&aelig;rlig omfattende behov.<o:p></o:p

></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:12.0pt;line-height:150%'><span

style='mso-bidi-font-size:8.5pt;line-height:150%'>Regjeringen vil foresl&

aring;

lovendring for sikre at helsetjenesten f&oslash;lger opp barn av psykisk sy

ke

og rusmiddelavhengige.<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:12.0pt;line-height:150%'><span

style='mso-bidi-font-size:8.5pt;line-height:150%'>Regjeringen vil utarbei

de en

handlingsplan om forebygging av kriminalitet.<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:12.0pt;line-height:150%'><span

style='mso-bidi-font-size:8.5pt;line-height:150%'>Regjeringen vil fremme

en

odelstingsproposisjon med forslag til siste del av ny straffelov, som vil

inneholde de enkelte straffebestemmelsene. <o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:12.0pt;line-height:150%'><span

style='mso-bidi-font-size:8.5pt;line-height:150%'>Det vil bli lagt fram e

n ny

stortingsmelding om Svalbard v&aring;ren 2009.<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:12.0pt;line-height:150%'><span

style='mso-bidi-font-size:8.5pt;line-height:150%'>Det vil bli lagt fram en

stortingsmelding om menn, mannsroller og likestilling. <o:p></o:p></span></

p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:12.0pt;line-height:150%'><span

style='mso-bidi-font-size:8.5pt;line-height:150%'>Regjeringen vil sende

p&aring; h&oslash;ring forslag om &aring; inkorporere FNs kvinnekonvensjon i

menneskerettsloven. <o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:12.0pt;line-height:150%'><span

style='mso-bidi-font-size:8.5pt;line-height:150%'>Regjeringen

gjennomf&oslash;rer tidenes satsing p&aring; kultur. Gjennom

kulturl&oslash;ftet legges det aktivt til rette for kulturaktiviteter og

frivillig arbeid i hele landet.<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:12.0pt;line-height:150%'><span

style='mso-bidi-font-size:8.5pt;line-height:150%'>Regjeringen vil f&oslas

h;lge

opp kirkeforliket i Stortinget ved bl.a. &aring; styrke demokratiet i Den

norske kirke.<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:12.0pt;line-height:150%'><span

style='mso-bidi-font-size:8.5pt;line-height:150%'>Regjeringen fortsetter

arbeidet for en human asyl- og flyktningpolitikk. Regjeringen vil redusere

saksbehandlingstiden i utlendingsforvaltningen og styrke returarbeidet av

asyls&oslash;kere som har f&aring;tt avslag p&aring; sine s&oslash;knader.

Regjeringen vil videref&oslash;re arbeidet for at flyktninger som f&aring;r

opphold og skal bosettes i Norge, raskt kan delta i arbeids- og samfunnsliv

.<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:12.0pt;line-height:150%'><span

style='mso-bidi-font-size:8.5pt;line-height:150%'>Verdier m&aring; skapes

f&oslash;r de kan deles. Regjeringen vil legge fram en stortingsmelding om

innovasjon. <o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:12.0pt;line-height:150%'><span

style='mso-bidi-font-size:8.5pt;line-height:150%'>Regjeringen forventer at

selskaper med statlig eierandel skal v&aelig;re ledende i sitt arbeid med

samfunnsansvar. Gjennom den l&oslash;pende dialogen med selskapene vil

Regjeringen f&oslash;lge opp dette.<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:12.0pt;line-height:150%'><span

style='mso-bidi-font-size:8.5pt;line-height:150%'>Regjeringen vil arbeide

for

&aring; opprettholde et levende landbruk over hele landet. Regjeringen

&oslash;nsker &aring; sikre ut&oslash;verne i landbruket inntektsutvikling

og

sosiale vilk&aring;r p&aring; linje med andre grupper, og vil ha et sterkt

importvern for innenlandsk landbruksproduksjon. <o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:12.0pt;line-height:150%'><span

style='mso-bidi-font-size:8.5pt;line-height:150%'>Et rent og rikt hav er

avgj&oslash;rende for livskraftige kystsamfunn og for &aring; sikre produks

jon

av sunn og trygg sj&oslash;mat til markedene rundt om i verden. Regjeringen

vil

sikre b&aelig;rekraftig vekst i havbruksn&aelig;ringen og en god forvaltnin

g av

v&aring;re viltlevende ressurser. Bekjempelse av det ulovlige fisket i

Barentshavet vil fortsatt ha h&oslash;y prioritet. <o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:12.0pt;line-height:150%'><span

style='mso-bidi-font-size:8.5pt;line-height:150%'>Et velfungerende transp

ortsystem

er et viktig velferdsgode og avgj&oslash;rende for &aring; sikre et

konkurransedyktig n&aelig;ringsliv. Regjeringen vil legge fram en

stortingsmelding om Nasjonal transportplan for perioden 2010-2019. Regjerin

gen

vil legge fram en plan som svarer p&aring; de store utfordringene som

transportsektoren st&aring;r overfor, og som legger til rette for effektiv,

sikker og milj&oslash;vennlig transport i hele landet. <o:p></o:p></span></

p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:12.0pt;line-height:150%'><span

style='mso-bidi-font-size:8.5pt;line-height:150%'>Regjeringen vil v&aring

;ren

2009 legge fram en stortingsmelding om helhetlig forvaltning av Norskehavet.

P&aring; samme m&aring;te som forvaltningsplanen for Barentshavet og

havomr&aring;dene utenfor Lofoten, vil den legge &oslash;kologiske rammer f

or

aktivitetene i havomr&aring;dene, slik at den samlede p&aring;virkningen ik

ke

overskrider milj&oslash;ets t&aring;leevne.<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:12.0pt;line-height:150%'><span

style='mso-bidi-font-size:8.5pt;line-height:150%'>Regjeringens m&aring;l

for

petroleumsvirksomheten er &aring; sikre langsiktig forvaltning og verdiskap

ing

p&aring; norsk kontinentalsokkel innenfor milj&oslash;messig forsvarlige ra

mmer

og i samspill med andre n&aelig;ringer. <o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:12.0pt;line-height:150%'><span

style='mso-bidi-font-size:8.5pt;line-height:150%'>Norge er ledende innenf

or

satsingen p&aring; fangst og lagring av CO2. Denne teknologien vil v&aelig;

re

et av de viktigste virkemidlene i kampen mot global oppvarming. M&aring;let

er

&aring; videreutvikle norsk kompetanse og teknologi slik at Norge kan bli

ledende innen h&aring;ndtering av CO2. <o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:12.0pt;line-height:150%'><span

style='mso-bidi-font-size:8.5pt;line-height:150%'>Norge skal v&aelig;re en

aktiv p&aring;driver for &aring; f&aring; p&aring; plass en ambisi&oslash;s

internasjonal klimaavtale i K&oslash;benhavn 2009 til &aring; etterf&oslash

;lge

Kyoto-avtalen. Klimagassutslipp fra avskoging og forringelse av regnskog

utgj&oslash;r nesten 20 prosent av de &aring;rlige globale utslippene. Derf

or

vil Regjeringen bidra til &aring; stanse avskoging i tropiske str&oslash;k.

<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:12.0pt;line-height:150%'><span

style='mso-bidi-font-size:8.5pt;line-height:150%'>Arbeidet med &aring; ut

vikle

og modernisere Forsvaret gjennomf&oslash;res i henhold til langtidsplanen s

om

ble behandlet i Stortinget i juni. <o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:12.0pt;line-height:150%'><span

style='mso-bidi-font-size:8.5pt;line-height:150%'>Regjeringen vil legge

s&aelig;rlig vekt p&aring; &oslash;kt operativ evne og tilstedev&aelig;rels

e i

Nordomr&aring;dene. Regjeringen arbeider for &aring; styrke v&aring;re alli

erte

og n&aelig;re partneres fokus p&aring; utfordringene i v&aring;re

n&aelig;romr&aring;der. Regjeringen vil videref&oslash;re arbeidet med et

forsterket nordisk, forsvarspolitisk samarbeid.<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:12.0pt;line-height:150%'><span

style='mso-bidi-font-size:8.5pt;line-height:150%'>Regjeringen vil fortset

te

&aring; styrke Norges evne til &aring; delta i utenlandsoperasjoner.

Afghanistan er fortsatt hovedinnsatsomr&aring;det. Sammen med de andre nord

iske

landene har Regjeringen satt i gang et arbeid for &aring; identifisere et n

ytt,

felles bidrag til en FN-operasjon i Afrika. <o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:12.0pt;line-height:150%'><span

style='mso-bidi-font-size:8.5pt;line-height:150%'>Regjeringen vil legge f

ram en

proposisjon for Stortinget om anskaffelse av nye kampfly.<o:p></o:p></span>

</p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:12.0pt;line-height:150%'><span

style='mso-bidi-font-size:8.5pt;line-height:150%'>Regjeringen vil

videref&oslash;re et aktivt engasjement i FN og NATO samt i det nordiske

utenriks- og sikkerhetspolitiske samarbeidet. Norge vektlegger fredelige mi

dler

for &aring; bilegge konflikter i Europa og tar avstand fra fors&oslash;k

p&aring; &aring; endre grenser ved hjelp av milit&aelig;r makt.<o:p></o:p><

/span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:12.0pt;line-height:150%'><span

style='mso-bidi-font-size:8.5pt;line-height:150%'>I nord vil Regjeringen

fortsette den brede, langsiktige satsingen i tr&aring;d med m&aring;lene i

nordomr&aring;destrategien. Kunnskap er navet i denne. Regjeringen vil

ogs&aring; satse p&aring; nordomr&aring;denes fortrinn innen reiseliv og

klimatilpassede teknologier for &aring; gi &oslash;kt landbasert verdiskapi

ng.

Samarbeidet med Russland vil ha h&oslash;y prioritet. Energi- og

klimasp&oslash;rsm&aring;l vil v&aelig;re sentralt i dialogen med andre lan

d og

i Arktisk r&aring;d. <o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:12.0pt;line-height:150%'><span

style='mso-bidi-font-size:8.5pt;line-height:150%'>Regjeringen vil legge f

ram en

stortingsmelding om utenrikspolitikken.<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:12.0pt;line-height:150%'><span

style='mso-bidi-font-size:8.5pt;line-height:150%'>Utviklingsfeltet er i

endring. Regjeringen vil legge fram en stortingsmelding om den samlede nors

ke

utviklingspolitikken. Meldingen vil g&aring; n&aelig;rmere inn p&aring;

betydningen av milj&oslash;sp&oslash;rsm&aring;l og klimaendringer samt kri

g og

konflikt som hindre for utvikling. <o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:12.0pt;line-height:150%'><span

style='mso-bidi-font-size:8.5pt;line-height:150%'>Regjeringen vil f&oslas

h;re

en offensiv europapolitikk som ivaretar norske interesser, i n&aelig;r kont

akt

med EUs institusjoner og medlemsland. Handlingsplanene p&aring;

E&Oslash;S-omr&aring;det, justisomr&aring;det og p&aring; det utenrikspolit

iske

feltet vil v&aelig;re Regjeringens styringsverkt&oslash;y i samarbeidet med

EU.<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:12.0pt;line-height:150%'><span

style='mso-bidi-font-size:8.5pt;line-height:150%'>Regjeringen vil

videref&oslash;re et aktivt engasjement i Verdens handelsorganisasjon (WTO),

hvor m&aring;let er &aring; kunne sluttf&oslash;re en <span class=GramE>a

vtale&nbsp;

som</span> ivaretar b&aring;de Norges og utviklingslandenes interesser.<o:p

></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:12.0pt;line-height:150%'><span

style='mso-bidi-font-size:8.5pt;line-height:150%'>I den siste tiden har d

et

v&aelig;rt stor uro i de internasjonale finansmarkedene, som i noen grad

ogs&aring; har f&aring;tt virkninger i Norge. Norge er godt rustet til &ari

ng;

takle slike situasjoner. Vi har lagt vekt p&aring; en god, moderne og

sammenhengende regulering av hele finanssektoren. Rammeverket for den

&oslash;konomiske politikken legger dessuten vekt p&aring; en stabil

&oslash;konomisk utvikling. Regjeringen vil f&oslash;lge den internasjonale

<span

class=SpellE>finansuroen</span> n&oslash;ye.<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:12.0pt;line-height:150%'><span

style='mso-bidi-font-size:8.5pt;line-height:150%'>Jeg ber Gud velsigne

Stortingets arbeid, og erkl&aelig;rer Norges 153. Storting for &aring;pnet.

<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:12.0pt;line-height:150%'><span

style='mso-bidi-font-size:8.5pt;line-height:150%'>Gitt p&aring; Oslo slot

t 26.

september 2008 <o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal style='margin-bottom:12.0pt;line-height:150%'><span

style='mso-bidi-font-size:8.5pt;line-height:150%'>Under V&aring;r h&aring

;nd og

rikets segl<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p>

</div>

</body>

</html>

Kjelde: www.regjeringen.no
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen