VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Israel har rett til å forsvare seg

av Siv Jensen,
Støttedemonstrasjon foran Stortinget

Kjære alle sammen

 
FrP har anmodet den israelske ambassaden om at hjelpearbeidere, humanitære organisasjoner og presse må få komme til og gjøre jobben sin på Gaza.

La meg slå fast først som sist: Krig er det verste som er. Det vet mange nordmenn, nordmenn som ennå kan huske siste gang dette landet var rammet av ufred. Det å bli angrepet i eget land, akkurat slik situasjonen har vært for Israel: De seneste fem årene er 9000 raketter og granater avfyrt fra palestinsk side - mot Israel. Nå svarer landet gjennom sin rett til å forsvare seg. Det er brutalt. Selvfølgelig er det det. Situasjonen i Midtøsten er brutal.  For alle.

Ville vi ikke alle gjort nettopp det? Forsvart oss, når noe eller noen angriper familien vår, hjemmet vårt, landet vårt? La meg gjøre Barack Obamas ord til mine. Han sa at "hvis raketter ble skutt mot mitt hjem, hvor mine to døtre sover, ville jeg gjøre alt i min makt for å hindre det." 
 
Det er det Israel nå gjør. Forsvarer seg, med ett eneste mål for øyet: Uskadeliggjøre Hamas gjennom å ødelegge deres utskytningsramper og sikre kontroll i området slik at man hindrer våpenforsyninger til nye angrep fra en terroristorganisasjon som Norge - som ett av få land i Europa ikke har satt på terrorlisten.

I fjor fikk jeg oppleve Hamas' angrep mot sivile på nært hold. Jeg besøkte den lille israelske grensebyen Sderot. Jeg møtte byens ordfører og fikk høre hans historie. Det var en historie om fortvilte - men stolte mennesker. Nesten daglig i flere år har disse menneskene fått raketter skutt mot seg fra Gaza. Flere tusen raketter. Raketter som kan treffe hvor som helst, hvem som helst, når som helst. Er det noen som kan forestille seg hvordan det er å leve slik? Jeg fikk se bilder av ofrene for disse rakettene og jeg ble fortalt hvem ofrene var.

Selvsagt er det grusomt å se bilder av skadede og drepte mennesker som rammes av denne konflikten, og jeg gråter innvendig når jeg ser sivile palestinere og sivile israelere blir drept. Det er derfor rått, brutalt og hensynløst når Hamas bruker palestinske kvinner og barn som skjold ved å plassere våpen og ammunisjon i skoler, sykehus og moskeer. Da blir sivile rammet av israelske raketter ment for å ramme våpenlagre og baser til en organisasjon finansiert av Iran, der begge synes å ha samme mål; nemlig en utslettelse av staten Israel. Dessverre har verdenssamfunnet oversett Irans støtte til Hamas, til Hezbollah og til andre terrororganisasjoner som opererer i Midtøsten og andre steder.

Det fremstilles i media som om Fremskrittspartiet og jeg støtter opp om massiv bruk av krigsmaskineriet i Israels kamp. Selvsagt gjør vi ikke det. Selvsagt ønsker vi fred for både israelere og palestinere. Jeg forsvarer ikke overdreven bruk av militær makt. Det jeg imidlertid forsvarer, er Israels rett til å eksistere som et fritt land, og til å forsvare seg og til å sikre sine innbyggere.

Noen viser til at Hamas ble demokratisk valgt og at de dermed må få spille en legitim politisk rolle. Til det har jeg én eneste ting å si: Demokrati er mer enn frie valg. Det "Palestinske Senteret for Menneskerettigheter" sier i en rapport at Hamas gjorde seg skyldig i både krigsforbrytelser og brudd på grunnleggende menneskerettigheter under kuppet i Gaza i 2007. Palestinske medier, som er styrt og kontrollert av Fatah og Hamas, har i en årrekke publisert anti-israelsk og antisemittisk propaganda rettet mot små barn. Slikt skaper ikke akkurat fred og forsoning.

Hamas oppfordrer i sitt politiske program til folkemord på jødene, og organisasjonen har hardnakket nektet å anerkjenne Israels rett til å eksistere. Det er krevende å forhandle med noen som ikke anerkjenner den andres rett til å eksistere. Det er vanskelig å være tolerant med de intolerante.

Situasjonen på Gaza-stripen er urovekkende. Det må begge parter ta ansvar for, så den som mener seg helt uskyldig må gjerne kaste den første stein. Men jeg kan forsikre om at Fremskrittspartiet står samlet i håpet om at konflikten blir kortvarig, at ofrene blir færrest mulig - og at det ut av dette vil kunne legges en grunnstein for varig fred mellom palestinere og israelere i to stater - side om side.

I kveld blir det arrangert fakkeltog mange steder i Norge til støtte for krigsofrene i Midtøsten. Her i Oslo går dette fakkeltoget fra Youngstorget klokken 1900. Fremskrittspartiets støtter dette initiativet fordi det er et fakkeltog til støtte for krigsofrene i Midtøsten, til støtte for en våpenhvile og for en fredelig løsning. Vi ønsker alle en fredelig løsning i Midtøsten.

Vi ønsker alle slutt på krigshandlingene. Vi ønsker alle slutt på lidelser og død. Og vi ønsker alle at Israel skal leve i fredelig sameksistens med sine naboer - og at nabolandene vil leve i fredelig sameksistens med Israel.  Dette krever gjensidig anerkjennelse og respekt fra alle land og organisasjoner både i Midtøsten og resten av verden, også her i Norge.

Jeg oppfordrer alle her til å slutte seg til fakkeltoget på Youngstorget.

Kjelde: www.frp.no
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen