VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Israel ut av Gaza!

av Roar Flåthen, ,

Kjære fredsvenner!

Det som nå skjer i Gaza er forferdelig!

Krigføringen må opphøre straks!

Israel må ut av Gaza!

*

Så langt har Israels invasjon ført til over 600 drepte.

Flere tusen er sårede.

Gaza er en slagmark.

Strøm, vann, medisiner og mat mangler.

Folk lider.

Kvinner og barn dør.

Skoler under FN-flagg hvor folk trodde de var trygge, blir bombet.

Dette er grusomme krigshandlinger.

Konflikten i Midtøsten har nådd et punkt hvor vi må si:

Nå er det NOK !!

*

Krigen i Gaza gjør et voldsomt inntrykk på oss alle.

Jeg blir personlig sterkt berørt.

Alle mennesker har krav på et liv - uten frykt for å miste sine barn, sin familie og sine venner.

*

Det som skjer i Gaza er en tragedie.

Sårene etter krigen kan føre partene lengre fra hverandre.

Vi må huske Nelson Mandelas ord:

Fiender må kunne snakke sammen!

Bare dialog og gjensidig respekt kan skape fred.

*

Forutsetningen for våpenhvile, er at Israel trekker seg ut av Gaza.

Blokaden må oppheves.

Også rakettene fra Gaza mot Israel må opphøre.

Begge parter har krav på sikkerhet.

Det kan bare oppnås gjennom et sterkt internasjonalt press.

Den norske regjeringen må fortsette å presse Israel.

FN og det øvrige internasjonale samfunnet må gjøre det samme.

USA kan stoppe Israels krigføring og få partene til forhandlingsbordet.

Det er på tide at også USA forstår alvoret i konflikten.

*

Norsk Folkehjelp og andre gjør enn stor innsats i det palestinske området.

De står klar til å starte arbeidet med nødhjelp og gjenoppbygging straks de slipper til.

I dag synes jeg vi skal gi en applaus til to norske leger som nå gjør en kjempeinnsats på i Gaza: Mads Gilbert og Erik Fosse.

Kjære venner!

LO har i dag bevilget 200.000 kroner til Norsk Folkehjelps bistandsarbeid på Gaza.

Norge har allerede gitt humanitær bistand.

Det er LO glad for.

Men behovet er enormt.

Regjeringen må kanalisere flere midler gjennom norske humanitære organisasjoner.

Vi oppfordrer regjeringen til å gi løfter om mer hjelp og økonomisk støtte for en framtidig gjenoppbygging av området.

Som leder av giverlandsgruppen for palestinerne, har Norge en viktig rolle i dette arbeidet.

En gjenoppbygging er en oppgave for hele det internasjonale samfunnet.

Men Israel må pålegges et betydelig ansvar. 

*

Konflikten har pågått i 60 år.

Det er på tide å finne løsninger som gjør slutt på de enorme lidelsene for mennesker på begge sider i konflikten.

Det må likevel ikke herske tvil om at palestinerne er den tapende parten.

Det er de som er okkupert.

Jeg er personlig glad for at vi i dette fredsarrangementet klarer å samle oss på tvers av politiske og kulturelle skillelinjer.

I dag står vi samlet bak budskapet om fred.

Hvis det er noen som fortjener fred og forsoning, er det befolkningen i Midtøsten.

De har vår støtte!

Det viser vi i dag!

Kjelde: LOs informasjonskontor
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen