VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

En ny retning for Norge, med muligheter for alle

av Erna Solberg,
Landsmøte
Landsmøtetale

Kjære Landsmøte

Barna vi nettopp så har ingen grenser for egne ambisjoner.

Barn har ingen grenser for hva de tillater seg å drømme.

Det er egentlig fantastisk å tenke på at de ikke begrenser seg selv.

Hvis jeg trenger motivasjon for hvorfor jeg driver med politikk minner jeg meg selv på nettopp det.

Hvilke muligheter vi skal gi den kommende generasjon - det er min motivasjon.

Høyres mål er et Norge hvor vi oppmuntrer til å drømme stort og å ha ambisjoner!

Høyres Norge begrenser ikke barns muligheter til å bli det de vil.

Vi gir dem en spennende og utfordrende skolegang.

Vi gir dem muligheten til å ta ansvar for selvstendige valg.

Høyres Norge lærer barn at det er lov å lykkes.

Men vi lærer dem også at de som lykkes har et ansvar for å ta vare på andre.

Vi gir dem tryggheten til å prøve, fordi de vet at hvis de snubler på veien får de nye sjanser og blir de hjulpet tilbake. De blir ikke stående utenfor.

Vi gir dem selvtilliten til å forsøke, fordi de har et samfunn rundt seg, som spenner fra familien til det offentlige, som tar vare på dem hvis de feiler.

Vårt Norge er et land med muligheter for alle!

-o-

For fem år siden valgte dere meg til å lede dette flotte partiet.

Til å føre videre Høyres uslåelige ideer om frihet og muligheter for alle.

Jeg stilte opp fordi jeg aldri har vært i tvil om at Høyre har ideene eller om at vi kraften til å gjøre en forskjell.

Det har vært fem tøffe år.

Et skuffende valg i 2005.

En krevende valgkamp i 2007. Men som til slutt viste at Høyre hadde de beste kandidatene og den beste politikken i kommunene.

Jeg har møtt tusenvis av tillitsvalgte.

Alle ivrige og fantastiske folk.

Uten dem, hadde ikke Høyre eksistert.

Mange av dem har gitt uttrykk for skuffelse.

Skuffelse over at våre ideer ikke har kommet bedre frem.

Skuffelse som er forståelig og som jeg deler.  

Det er vårt felles ansvar å gi våre ideer det gjennomslaget som de fortjener.

Men som leder, har jeg det største ansvaret.

Jeg har gjennom disse fem årene aldri mistet troen på verdien av det enkelte menneskes frihet.

Jeg har aldri mistet for øye målet om muligheter for alle.

Høyre er ikke et protestparti.

Høyre er et styringsparti.

Høyres leder må være beredt til å styre.

Den som skal styre Norge må vite hvor Norge skal og ikke vike fra kursen.

Den som skal styre Norge må gå offensivt inn i vanskelige saker og stå stødig i en storm.

Den som skal styre Norge må ha må kunnskap om samfunnet vårt og engasjement for sine medmennesker.

Kjære venner.

Jeg vet hvor Norge skal. Jeg har Høyres verdier i ryggmargen og er sta nok til å holde på kursen.

Jeg er ikke redd for å stå oppreist for vanskelige valg. Jeg gir meg ikke selv om det blåser.

Derfor pålegger jeg gjerne kommunene å spare penger, hvis det er det landet og arbeidsplassene trenger. Og jeg er ikke redd for å si det, heller.

Og jeg vet at dette partiet er i stand til å dra tunge lass.

Jeg kjenner dette landet, og menneskene, bedre enn de fleste. Og jeg har et hjerte som banker for de som har det vanskelig.

Kjære landsmøte.

Derfor gleder jeg meg til å kaste meg ut i valgkampen med pågangsmot, engasjement og glød!

-o-

Det er en grunn til at denne valgkampen vil engasjere både meg og resten av Høyre.

Norge, og verden, står midt oppe i den største økonomiske krisen siden 30-tallet.

Arbeidsledigheten griper om seg.

Hver måned blir nye fire fem tusen nordmenn kastet ut i arbeidsledighet.

Det er familie, venner og naboer som mister jobben.

Hvordan forklarer du et barn at mamma eller pappa har mistet jobben? At familien må flytte? At barnet kanskje må begynne på en annen skole?

Det spås at det kan bli over 150.000 arbeidsledige i Norge.

Det kommer til å bli verre før det blir bedre.

Det verste med det hele, er at det kommer til å bli verre enn nødvendig.

Den økonomiske krisen rammer bedriftene.

35 bedrifter legges ned om dagen - og tempoet øker.

50.000 små og mellomstore bedrifter står på kanten av konkurs.

Regjeringens bidrag er å dytte dem enda litt lenger ut på kanten.

De økte skattene for det private næringsliv med over 10 milliarder.

En giftpille for et næringsliv som trengte en vitamininnsprøytning.

Hvert eneste år har Kristin Halvorsen og Jens Stoltenberg med stort engasjement og skadefryd skjerpet skatten på norske bedrifter.

Hvert eneste år har de gjort arbeidsplassene mer sårbare, mindre konkurransedyktige og mindre trygge.

Hvert eneste år har de anklaget oss, som har vært opptatt av at skatter og avgifter ikke må svekke arbeidsplassene i bedriftene, for å mangle sosialt sinnelag.

Kjære venner,

De burde skamme seg og nå håper jeg at de angrer!

Da krisen rammet Norge hørte vi først at statsbudsjettet var kuren.

Selv om det var ferdig før krisen kom.

Men allerede før budsjettet var vedtatt, måtte regjering slå retrett og varsle en krisepakke.

Krisepakken, da den omsider kom, viste at regjeringen ikke tar krisen alvorlig.

Pakken inneholdt ingen forslag som ville merkes på arbeidsplassene utenom bygge- og anleggsnæringen.

Pakken innholdt økte bevilgninger til offentlig sektor, noe regjeringen holdt på med også før krisen.

Men krisen rammer ikke de ansatte i offentlig sektor.

Krisen rammer de ansatte i privat sektor.

De ble overlatt til seg selv.

Alle virkemidler kunne vært tatt i bruk for å redde arbeidsplassene deres.

Men regjeringen valgte å la halve verktøykassa bli liggende ubrukt.

Regjeringen valgte å la de ansatte i bedriftene i stikken.

Kjære venner,

Arbeiderpartiet er ikke lenger et parti for arbeid!

Det er bare på ett punkt Arbeiderpartiet går linjen helt ut, og det er når de skal skryte av seg selv.

Jens Stoltenberg har skrytt av at hele verden bør gjøre som den rødgrønne regjeringen.

Men mange klarer å redde langt flere jobber enn han.

Bare i Europa gjelder det Belgia, Nederland, Kroatia, Tyskland, Bulgaria, Finland, Slovenia, Portugal, Polen, Slovakia, Malta, Ungarn, Frankrike, Tjekkia, Luxemburg, Østerrike, Sverige og Kypros.

Dette er land uten oljefond.

Land som likevel har sett en mindre økning i arbeidsledighet enn Norge, fra august og frem til i dag.

Jeg tror ikke Jens Stoltenberg skal regne med at de banker på døren hans for å lære krisehåndtering med det første.

-o-

Det er mulig å bremse veksten i arbeidsledighet.

Det er det valget til høsten vil handle om.

Høyre kjenner næringslivet.

Ingen besøker så mange bedrifter som det Høyre-politikere gjør.

Høyre har erfaring med å snu pessimisme til optimisme. Vi har erfaring med å snu nedgang til oppgang.

Vi har erfaringen og vi har kunnskapen. Derfor er arbeidsplassene i bedriftene tryggere med Høyre enn med Arbeiderpartiet!

Solidaritet, samfunnsbygging - det dreier seg ikke om å få flest mulig på trygd, men å trygge arbeidsplasser, styrke bedrifter, skape en bærekraftig velferd!

Det er ikke tvil om budskapet vi møter.

Krisen er dypere enn fryktet.

Regjeringens krisepakker hjelper ikke næringslivet.

Hvis ikke inntektene går opp, eller kostnadene ned, så vil enda flere bli sagt opp.

Det må gjøres noe kraftfullt for å redde arbeidsplassene og det må gjøres nå.

Det aller viktigste ønsket fra bedriftene er en skikkelig reduksjon i arbeidsgiveravgiften.

Det må rett og slett koste mindre å ha folk ansatt.

Det rådet har vi lyttet til: Høyre vil redusere arbeidsgiveravgiften med 2,5 prosentpoeng - 11 milliarder kroner på årsbasis!

Det er å redde arbeidsplasser og det er å ta hele verktøykassa i bruk!

-o-

Det kommer en tid etter krisen også.

Når folk begynner å handle igjen, og bankene begynner å låne ut til næringslivet på normale vilkår, da må vi allerede være på vei ut fra startgropa.

Arbeidsledigheten vil bite seg fast i de land som ikke har en strategi for å komme styrket ut av krisen.

Arbeidsledigheten vil falle raskt i de land som klarer å omstille seg, være konkurransedyktige og tenker fremover.

Arbeidsledigheten vil falle raskere i land hvor nye bedrifter skapes.

Hvor private investorer satser.

Derfor må vi oppmuntre gründerskap og privat investeringslyst, ikke straffe det.

Nettopp derfor trengs Høyres politikk mer enn noensinne.

Vi kan komme styrket ut av krisen hvis vi bruker hele verktøykassa.

Tre stikkord:

Skatt.

Skole.

Samferdsel.

Skatt for å redde arbeidsplasser og skape nye.

Skole fordi den moderne økonomien krever medarbeidere som har mye kunnskap for å lage gode produkter og tjenester.

Samferdsel fordi det som produseres skal ut til dem som har kjøpt det, ikke bli stående i endeløs kø.

Som vi sier på Vestlandet: Ingen har det så travelt som en død laks.

Bedriftene skaper jobber, varer og produkter i privat sektor. Og bedriftene finansierer jobber og tjenester i offentlig sektor.

Skaperkraften i det private næringsliv er enorm, hvis den får rom til å utfolde seg.

Det får den ikke under den rødgrønne regjeringen.

Norge trenger en regjering som er for nye ideer.

Norge trenger en regjering som er for privat verdiskapning.

Kjære landsmøte,

Norge trenger en borgerlig regjering for å komme styrket ut av krisen!

-o-

Skattelette er et viktig virkemiddel for å hjelpe næringslivet å beholde og skape arbeidsplasser.

Men skattelette er ikke alt.

Flere beholder arbeidet hvis de har den nødvendige kompetansen.

Flere nye jobber skapes hvis vi forsker mer.

Politikere som tenker langsiktig må vise at de er villige til å satse på tiltak som gir effekt på lang sikt.

Høyere utdanning og forskning har lidd under regjeringens hvileskjær.

Mindre forskning betyr at vi utforsker færre muligheter.

Høyre vil bevilge mer penger til den offentlige forskningen og til universiteter og høyskoler.

Vi vil gi mer skattelette for forskning i privat sektor.

Vi lover at forskning og utdanning skal igjen bli et satsingsområde og ikke en salderingspost!

-o-

Hvis det er sant at kunnskap er makt, så er min ambisjon at Norge blir en supermakt.

Det er vi ikke i dag.

1 av 5 elever går ut av skolen uten å kunne lese og skrive skikkelig.

Norsk skole kom på 20 plass av 30 mulige i PISA-undersøkelsen om lesing.

Vi ble nr 23 i matematikk.

Bare seks land gjorde det dårligere enn Norge i naturfag.

Norge er snart det eneste landet i Europa hvor elevene ikke lærer mer enn ett fremmedspråk.

Kjære landsmøte

Høyre har høyere ambisjoner enn dette!

Barn har høye ambisjoner.

Vi skal ikke lenger ha lavere ambisjoner på barnas vegne enn de har for seg selv.

Vi skal stille flere krav.

Vi må slutte å bortforklare dårlige resultater.

Se for dere at det norske fotballandslaget har tapt 2-0 mot Moldova.

Drillo blir spurt om resultatet.

Han svarer: «Vi må huske at det er høy trivsel på landslagssamlingene og vi synger mye i garderoben før kampen».

Trivsel i skolen står ikke i motsetning til å ha gode resultater, tvert imot!

Jeg nekter å godta at Norge må ha dårlige resultater.

Barn får mindre å strekke seg etter hvis vi bagatelliserer det å gjøre det dårlig.

Det er et svik mot hvert enkelt barn når de ikke lærer det nødvendige, når de ikke får strekke seg lenger.

For noen barn kan det sviket være avgjørende.

Vi vet det er avgjørende for de 20 prosentene som går ut av skolen uten å kunne lese og skrive skikkelig.

En dårlig skolegang kan ødelegge et helt liv.

Derfor garanterer vi ny fremgang for skolen og bedre resultater med Høyre i regjering!

-o-

Når Høyre deler ut garantier følger vi opp med politiske virkemidler.

I Oslo har Høyre styrt i mange år, og Osloskolen gjør det best i landet.

Men pustes i nakken av andre Høyrestyrte byer viser vei.

I Bergen har de hevet kompetanse og kunnskapsnivået til lærerne betraktelig de siste årene.

Det viser at Høyres skolepolitikk fungerer i praksis.

Med Høyre i regjering skal vi igjen få fokus på kunnskap i skolen.

Frontene i skolepolitikken er fortsatt klare.

For mens Høyre vil ha mer kunnskap i skolen vil utdanningsministeren ha mer teater og dans.

Høyre vil at norske elever skal lære mer enn norsk og engelsk.

Utdanningsministeren lover nå et kaldt måltid.

Høyre vil utvide timeantallet i skolen for at elevene skal bruke mer tid på lesing, skriving og regning.

Regjeringen vil utvide skoletiden med lek.

Høyre vil at elevene skal få gode tilbakemeldinger gjennom eksamen og karakterer.

Utdanningsministeren vil fjerne begge deler.

Høyre vil ha åpenhet om resultatene i skolen fordi kunnskap i skolen krever kunnskap om skolen.

Regjeringen vil hemmeligholde resultatene.

Frontene i skolepolitikken er fortsatt klare.

Valget i høst står mellom regjeringens lekeskole og Høyres kunnskapsskole!.

De vil fortsette som før, de vil gjøre mer av det som ikke virker.

Vårt mål er like klart og tydelig som det alltid har vært: Vi skal ha mer kunnskap i skolen!

-o-

En professor fra New Zealand har over 15 år gått gjennom 50.000 undersøkelser som totalt omfatter 83 millioner skolebarn. Rapporten kalles undervisningens hellige gral.

Resultatet ble en liste på 136 faktorer som påvirker læringsresultatet positivt. Rangert fra topp til bunn.

Vet dere hva som havnet på topp?

Frukt og grønt i skolen.

Sang og musikk.

Neida, jeg ville bare se ansiktsuttrykkene deres når jeg sa det.

Det aller viktigste er læreren.

Det er heldigvis mange gode lærere i norsk skole.

Men vi trenger enda flere.

Derfor skal vi ha strengere krav for å bli, og forbli, lærer.

Lærerutdanningen bør bli et masterstudium, med ett års obligatorisk, men betalt, praksis.

Vi vil at man skal lære mer på tiden man studerer, og bli mer spesialisert.

Læringen stopper ikke der.

Lærerne skal ha en rett, og en plikt, til å etterutdanne seg hvert femte år.

Hvert tiende år skal de godkjennes som lærere på nytt.

Og til slutt, fordi jeg har lyst til å avslutte med en kraftig applaus fra Unge Høyre akkurat nå, så skal elevene få være med å gjøre lærerne bedre gjennom å evaluere undervisningen.

-o-

Veien til å komme styrket ut av krisen krever ikke bare bedre betingelser for næringslivet og kunnskap, men også mer vei.

De rødgrønne har lagt frem sin plan.

De vil gjøre mer av det som ikke virker.

Det er ingen nye tanker, ingen nye løsninger.

Mer av det som ikke virker er en dårlig løsning for Høyre.

Vi vil bevilge mer penger enn regjeringen til å bygge og vedlikehold vei, men det viktigste er at vi vil bruke pengene på nye løsninger.

Derfor vil vi bygge veier gjennom et samarbeid mellom det offentlige og det private.

Da bygges de på halve tiden og vedlikeholdes i 20 år.

Og vi gjør det fordi det ikke bare handler om å sitte i kø.

I 2008 mistet 259 mennesker livet i trafikken.

I fjor sommer besøkte jeg den ulykkesutsatte strekningen på E18 mellom Vestfold og Telemark.

Jeg snakket om viktigheten av å få på plass midtdelere og å få bygget ut 4-felts motorvei helt frem til Kristiansand.  
  
Jeg fikk mange reaksjoner. To av dem kommer jeg til å huske lenge.  
  
I Sandefjords Blad skrev Geirr Tangstad-Holdal, i organisasjonen «Nei til frontkollisjoner» at han satt med gledestårer da han leste om besøket.

Han mistet sin søster, sin svoger og sin niese på fem år i en ulykke på E39 - en stamvei uten fysiske midtdelere.

Geirr skrev: «Smerten har til tider vært kolossalt tøff å hanskes med, og smerten ved at ingenting virker å bli gjort med disse tragiske frontkollisjonene enda verre.»

«Tre tapte liv må få en mening,» avsluttet han.

Geirr har vært så vennlig å komme på landsmøtet i dag, noe jeg er svært takknemlig for.

Ditt innlegg gjorde et voldsomt inntrykk, og derfor ønsket jeg å ha deg i salen, for vi trenger å minnes på de menneskelige aspektene ved en politikk mange tror bare dreier seg om asfalt.  
  
Inntrykk gjorde også det jeg kunne lese i VG to dager senere.

«Hold kjeft, Erna Solberg!» var overskriften med krigstyper.

En av Arbeiderpartiets stortingsrepresentanter krevde at «Erna må bare holde kjeft om temaet norske veier.»

Vel. Ap-folkene må bare fortsette å være sure.  

 
Jeg kommer ikke til å holde kjeft om temaet norske veier, tvert imot! 

Med Høyre i regjering skal vi bygge flere, bedre og tryggere veier på kortere tid.

-o-

Høyre har en alternativ kurs for Norge.

En kurs som skal få Norge styrket ut av krisen.

Stikkordene er skatt, skole og samferdsel.

Vi kan bruke krisen til noe bra, vi kan bygge fremtiden.

Vi satser på skatt, skole og samferdsel for å komme styrket ut av krisen!

-o-

Valget vil domineres av hjemlige saker.

Vi må likevel huske at vi lever i en verden full av internasjonale utfordringer som løses i fellesskap.

Fattigdomsproblemer, klima- og finanskrisen løses ikke av ett land alene.

Derfor skal vi være pådrivere for nye WTO-forhandlinger.

Norge må bidra til å få i havn et godt resultat på klimamøtet i København.

Og vi må være en klar og tydelig stemme for at verden ikke trenger mindre frihandel og mer proteksjonisme som følge av finanskrisen.

Vi mener vår stemme må bli hørt i et av de mest avgjørende fora for hvordan verden skal utvikle seg, nemlig EU.

Vi ønsker et sterkt EU.

Og Høyre aldri gi opp å kjempe for norsk EU-medlemsskap!

Vi skal ikke glemme at deler av verden preges av ustabilitet og terror.

Det er både et moralsk ansvar, og i vår egeninteresse, å bidra til å skape mer stabilitet og mindre terror.

Våre bidrag må være humanitære, men og militære når det er nødvendig.

Jeg ble trist av Dagbladets oppslag med mødre til norske soldater som tjenestegjør i Afghanistan.

Mødre som kunne fortelle at de ikke møtte forståelse for hvilken viktig jobb deres sønner og døtre gjør.

Min hilsen til dem er at denne salen har den dypeste respekt og takknemlighet for den utrolig viktige innsatsen og det offeret norske soldater gjør i Afghanistan.

Deres arbeidsmåte er blitt et forbilde for hvordan NATO operer.

Deres tilstedeværelse gjør det mulig for jenter å gå på skolen.

Den gjør det mulig for humanitære organisasjoner å yte en innsats.

Uten et militært nærvær i Afghanistan vil Taliban vil på kort tid gjeninnføre sitt terrorstyre i hele landet og igjen gjøre Afghanistan til en frihavn for internasjonale terrorister.

Da må de norske styrkenes tilstedeværelse avgjøres ut fra behovene til NATO og den afghanske befolkningen, ikke ut fra hestehandler med SV.

Når SV til og med vil trekke ut alle norske styrker fra Afghanistan, da vil jeg stille Kristin Halvorsen et spørsmål:

Kan du se meg i øynene, eller viktigere, kan du se unge jenter i Afghanistan i øynene, og fortelle dem at du ikke lenger vil la norske soldater beskytte dem?

Det mangler ikke på ideer om hvilke andre konflikter vi skal sende norske soldater til.

Venstresiden opererer til enhver tid med en ganske omfattende liste over hvor de gjerne skulle sendt dem.

Men de vil ikke gi dem den beste utdannelsen og det beste utstyret for å forberede dem til deltakelsen.

Høyre mener vi må ta et internasjonalt ansvar, både humanitært og militært.

Vår forpliktelse overfor soldatene som sendes, men óg deres mødre, fedre og søsken, er at de har den beste treningen og det beste utstyret vi kan gi.

Derfor må forsvarets styrkes i årene fremover!

-o-

NATO gikk inn i Afghanistan for å bekjempe terror.

Da utenrikskomiteen var i USA i 2006 spurte en amerikansk forsker hvorfor Europa påført dem et terrorproblem.

Spørsmålet var retorisk, men det går til hjertet av innvandrings og integreringsdebatten.

For der USAs innvandrere blir en del av smeltedigelen kan mange europeiske land ikke si det samme.

De fleste integreres, men noen lever i en verden hvor kontakten med resten av samfunnet er tilnærmet ikke-eksisterende. - sånn er det og i Norge.

Jeg er ikke i tvil om at spørsmålet om hvordan vi håndterer det flerkulturelle og mangfoldige samfunnet er blant de viktigste politiske utfordringene alle europeiske land har på sikt.

Nøkkelordet er Tilhørighet.

Lykkes vi med å skape en følelse av tilhørighet til det norske samfunnet har vi løst innvandringens utfordring, og da blir norge et rikere samfunn.

Lykkes vi ikke går det galt.

Hvorfor går det bedre med integreringen i USA?

Ideen om det amerikanske samfunn bygger på den amerikanske drømmen.

Ideen om at med hardt nok arbeid så kan alle skape sin egen lykke.

Hva tilbyr Norge?

Et samfunn hvor det er lettere å få trygd enn arbeid?

Vi må tilby noe annet hvis vi skal skape tilhørighet.

Et samfunn må gi selvrespekt hvis det skal skape tilhørighet.

Et samfunn som fratar folk selvrespekt, skaper avmakt og fremmedgjøring.

I vårt samfunn er det noen viktige verdier.

Kvinnefrigjøring, valgfrihet og ytringsfrihet er blant kjerneverdiene for et samfunn som skal gi muligheter for alle.

Vi kan aldri overbevise om viktigheten av disse verdiene gjennom tvang, men vi kan overbevise om at våre verdier er verdt å velge.

Vi må overbevise om at muligheter for alle også gjelder innvandrerbefolkningen, og at de sentrale verdiene i vårt samfunn gjelder alle og må respekteres.

Vi må møte innvandrere med klare krav og forventninger.

Først og fremst at de kommer fordi de vil bli en del av vårt samfunn.

Å flytte fra ett land til et annet er mer enn en fysisk endring, også gjøre en krevende mental omstilling må gjøres.

Men den må skje - hvis ikke taper dine barn.

Hvis barnet ditt er født i Norge, og ikke snakker norsk når det begynner på skolen, da har du feilet som forelder.

Om du ikke lærer deg norsk kan du heller ikke oppfylle alle dine forpliktelser som forelder.

Uten å kunne norsk forstår man ikke samfunnet og kan ikke sette nødvendige grenser for barn.

Du har en plikt til å anstrenge deg for å få en jobb, for det finnes ingen bedre språk- og samfunnsfagsskole enn arbeidslivet.

Som nyankommen i Norge har man rettigheter, men også plikter.

For Høyre er det selvsagt at alle har et personlig ansvar - også innvandrere.

Men som deltager i det norske samfunn kan du óg kreve noe av oss:

Kreve at ditt barn skal få samme muligheter som andre.

Muligheten til skolegang.

Til jobb.

Ditt barn skal ha like stor mulighet til å lykkes gjennom hardt arbeid og pågangsmot som alle andre.

Du kan kreve at det ikke er hudfarge, religion eller familiebakgrunn som avgjør din plass i samfunnet, men den innsatsen og det arbeidet du yter.

Dette er kjernen i vår integreringspolitikk.

Jeg er ikke naiv.

Ikke snillistisk.

Men heller ikke fordomsfull.

De ytterpunktene er alle like ødeleggende for muligheten til å føre en god politikk.

Fordommer skaper ikke tilhørighet, men avstand til vårt samfunn.

God integreringspolitikk krever kontrollert innvandringspolitikk.

Vi må være konsekvente.

Man må ha kontroll for å føre en god politikk på dette området.

Regjeringens naive liberalisering har ført til at Regjeringen har mistet kontrollen.

Når grunnløse asylsøkere oversvømmer parker og turområder med dopsalg, da skal vi først sørge for at det blir færre grunnløse asylsøkere.

Dernest skal vi sørge for å sende ut dem som får avslag.

Vi skal gjøre det fordi det finnes asylsøkere som har kommet hit med god grunn.

De fortjener ikke å få sitt rykte ødelagt.

Høyre har vist vi kan gjøre noe med problemet. Vi har gjort det før.

Jeg vil hevde jeg har en viss erfaring med spørsmålet.

De velgerne som ønsker seg en restriktiv, men rettferdig innvandringspolitikk, en politikk som bygger på personlig ansvar og en integreringspolitikk som skaper tilhørighet til Norge bør gi sin stemme til Høyre.

-o-

Vi vedtar et omfattende program denne helgen. Det viser veien for et annet Norge.

I dag øker helsekøene, færre får behandling for sine rusproblemer og barnevernsbarn blir sendt rundt som pakkepost.

I Høyre er vi opptatt av at folk får behandling, ikke om det er staten som utfører behandlingen.

Det skal ikke lenger være slik at du har to alternativer: Statens alternativ, eller et privat alternativ du må betale for selv.

Høyre tilbyr en tredje vei hvor staten betaler for ikke-statlige tilbud.

Vi kan ikke tillate oss å nekte folk å hjelpe fordi de ikke jobber i det offentlige.

Høyre tror ikke hendene blir mindre myke, varme og omsorgsfulle fordi de ikke er ansatt i staten.

Vi skal styrke innsatsen på rehabilitering.

Sykehusene skal kvalitetssikres, og resultatene skal være åpne for pasientene.

Behandlingen skal skje nærmere pasientene enn i dag. Førstelinjetjenesten må styrkes.

Men aller først skal vi redusere helsekøene.

Og vi vet hvordan.

Da vi satt i regjering sank helsekøene med 70.000

Denne regjeringen har økt den med 65.000

Det vi gjorde var enkelt. Staten betalte for behandlinger ved ikke-statlige sykehus.

Vi har gjort den jobben regjeringen ikke vil gjøre, og sikkert ikke vil velgerne skal vite resultatet av.

Vi har undersøkt hvor mye ledig kapasitet det er ved ikke-statlige klinikker.

Svaret?

De kan raskt behandle 25000 pasienter per år!

Kanskje mer på sikt.

Det syns jeg er en god løsning.

Regjeringen syns det er en dårlig løsning.

Fordi regjeringen har sagt nei til å bruke ledig kapasitet hos ikke-statlige står nå 265.000 nordmenn i helsekø.

Aldri før har så mange kjøpt seg ut av den offentlige helsekøen.

De rødgrønne er i ferdt med å skape et klassedelt helsevesen.

De som står igjen i helsekøen er de som ikke har råd til å kjøpe seg ut av den.

Jeg syns det er en skam for velferds-Norge!

Stoltenberg bløffet velgerne i 2005.

Han fortalte dem vi må velge mellom velferd og skattelette.

Status er gjort opp.

Vi gav skattelette, og senket helsekøene!

Stoltenberg har økt skattene, og økt helsekøene.

For å bruke et språk du forstår Jens: Det er dobbelt usosialt.

Kjære venner,

Det er på tide å skifte regjering!

-o-

Programmet vi vedtar reflekterer at vi vet et godt samfunn aldri kan skapes av staten alene.

Det er fordi samfunnet består av så mye mer enn staten.

Samfunnet utgjøres av hvert enkelt individ, det består av idrettslag og frivillige organisasjoner, det består av næringslivet og det består også av staten.

Da skader det samfunnet at staten har privat allergi.

Når Arbeiderpartiet snakker om den norske modellen snakker de om staten alene.

Staten skal favne vidt og den skal favne bredt.

Det må den når de skal forsøke å løse samfunnets oppgaver gjennom staten alene.

Stoltenberg kaller det den norske modellen.

Landene rundt oss er også gode velferdssamfunn.

Men de har valgt mer fleksible løsninger, hvor alle de gode kreftene får være med og skape velferden i fellesskap.

Fellesnevneren er at staten har finansieringsansvaret.

Det er den nordiske modellen, og den modellen har jeg tro på.

I den nordiske modellen er vi mer opptatt av at du vil bidra til å skape et bedre velferdssamfunn enn at du er ansatt av staten.

I den nordiske modellen er vi for mangfold, ikke ensretting.

I den nordiske modellen anerkjenner vi din rett til å velge noe annerledes, fordi det statlige tilbudet kanskje ikke passer deg.

I den nordiske modellen tenker vi større enn bare staten.

I den nordiske modellen er du velkommen til å skape noe nytt, til å øke mangfoldet.

I Arbeiderpartiets norske modell er det staten, alene.

I den nordiske modellen er det alle de gode kreftene, sammen!

-o-

Stoltenberg har vært verdens heldigste statsminister i verdens heldigste regjering.

Han har hatt rekordhøye skatteinntekter og rekordhøy avkastning fra oljefondet.

Ingen har hatt så store muligheter til å gjøre noe med utfordringene i samfunnet.

Ingen har hatt så store muligheter til å innfri sine valgløfter.

Når perioden skal oppsummeres er det nok mange velgere som er skuffet.

Fattigdommen skulle utryddes. Vi har fortsatt fattige.

Bassengene skulle fylles. Det er fortsatt mange tomme bassenger.

Kommuneøkonomien skulle blomstre.

Den er verre enn noensinne.

Industrien skulle få billig kraft. Nå streiker LO mot at dette løftet er brutt.

Det skulle satses på fornybar energi. Det har heller ikke skjedd

Forskningsinnsatsen skulle opp til 3 % av BNP. Vi er milevis unna.

Listen er for lang til å nevne alt.

Det er likevel ikke min viktigste kritikk.

Hovedkritikken min mot regjeringen er at de tar landet i feil retning.

Skattene har økt for bedriftene og flere blir arbeidsledige.

Helsekøene vokser.

Skolen sender 1 av 5 elever ut av den uten at de kan lese og skrive skikkelig.

Forskning og høyere utdanning har blitt salderingsposter.

Vi bruker mindre andel av de tilgjengelige midlene på vei.

Flere innbyggere føler seg utrygge i sitt nærmiljø.

Barnevernet er i krise.

I fire år har de vist at rødgrønn politikk ikke virker.

Nå tilbyr de velgerne mer av det som ikke virker.

Jeg er sikker på at velgerne er klare til å bytte ut regjeringen.

Jeg er sikker på at velgerne er klar for nye løsninger.

Den 14. september kommer de rødgrønne til å miste flertallet!

-o-

Det vil få konsekvenser.

Martin Kolberg sa til Arbeiderpartiets landsmøte at «hvis de rødgrønne mister flertallet etter valget blir det en borgerlig regjering».

Det har han rett i!

Vi er klar til å gå i regjering med FrP.

Vi er klar til å gå i regjering med Venstre og KrF.

Det beste ville selvfølgelig vært om de også var klar til å gå i regjering med hverandre.

Vi har en plan; et borgerlig flertall skal gi en borgerlig regjering.

Vi blokkerer ikke for noen borgerlig regjering.

Høyre holder døren åpen for det alternativet som lar seg realisere når velgerne har bestemt.

-o-

Vår jobb er å fortelle velgerne hvorfor de skal stemme Høyre.

Vi skal fortelle dem at vi tilbyr et samfunn som aldri begrenser barns muligheter for å realisere sine drømmer og ambisjoner.

Vi skal fortelle dem at å komme styrket ut av krisen betyr å gjøre noe nytt, fremfor mer av det som ikke virker.

Hvis de ønsker seg kortere helsekøer, ikke lengre, så skal de stemme Høyre.

Hvis de ønsker seg mer veier og bedre tog, så skal de stemme Høyre.

Hvis de tror lavere skatter gir flere arbeidsplasser, ikke færre, så skal de stemme Høyre.

Hvis de tror det er viktig med mer kunnskap i skolen, ikke mindre, skal de stemme Høyre.

Hvis de vil ha mer politi og et tryggere samfunn skal de stemme Høyre.

Hvis de ikke tror løsningen er staten alene, men fellesskapet sammen, så skal de stemme Høyre.

Hvis de ønsker en ny retning for Norge, med muligheter for alle, ja da skal de stemme Høyre!

-o-

Kjære venner, 

Det er fem måneder til det norske folk skal velge hvilken politikk samfunnet skal styres etter. 

Jeg har forklart at det bør være Høyres politikk. 

Det er fem måneder til det norske folk skal velge hvem som skal være deres leder. 

Jeg har forklart dere hvor jeg mener det bør bli meg. 

Men kjære landsmøte, 

Jeg kan ikke gjøre det alene, jeg trenger dere. 

Den jobben skal vi gjøre sammen!

Kjelde:
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen