VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Gi oss brød - men gi oss også roser!

av Trond Giske, ,
Landsmøte
Kulturpolitikk

Kjære landsmøte.

Første nyttårsdag 1912 startet kvinnelige tekstilarbeidere i USA en historisk streik. 35.000

arbeidere streiket i 9 uker, for krav som likelønn, og at barn ikke skulle jobbe mer enn 54

timer i uka.

I et berømt demonstrasjonstog bar kvinnene en parole som skulle skrive denne streiken inn i

historien, som skulle forme vår bevegelse.

Der stod det: Bread and roses - Brød og roser!

Inspirert av dette skrev Oppenheim et dikt som ble den mest kjente arbeidersangen i USA;

«Our lives shall not be sweated - from birth until life closes

hearts starve as well as bodies - give us bread, but give us roses!»

Gi oss brød - men gi oss også roser!

Det er herfra, kjære partifeller, at vårt fantastiske symbol, den røde rosa, stammer..

Rødfargen: kampen mot sulten i kroppen, for rettferdighet, arbeid og brød.

Rosa: kampen mot sulten i hjertene, etter livskvalitet, fellesskap og kultur.

Dette har vært med oss hele historien

Derfor passet det så godt at da det historiske øyeblikket, første gang de rødgrønne partiene la

fram en felles plattform, var på kulturområdet, da vi laget Kulturløftet!

Kulturløftet er vårt prosjekt, og kjære landsmøte - vi har levert 100 prosent.

Arbeiderpartiet holder det vi lover!

Jeg kunne snakket mest om de store tallene, om at 2008 ble det største filmåret siden vi fikk

farge-TV. Om 2 milliarder økning av kulturbudsjettet, om at bare i 2009 er økningen dobbelt

så stor som Bondeviks økning på 4 år!

Men kanskje sees storheten i kulturløftet vårt best i det små.

I fantastiske historier som mange kan fortelle:

- Nils Henning Hontvedt i Horten om gledene fra den kulturelle spaserstokken.

- Arild Hausberg, Tove Karoline Knutsen som kan fortelle om hva rockehuset i Tromsø

betyr for ungdommen i Tromsø.

- Laila Thorsen og Tom Tvedt om det fantastiske idrettslaget Vard og hva de gjør for

inkludering av innvandrere

- Bjørn Inge Moe og Anne Marit Bjørnflaten om Riddu Riddu, om samisk stolthet og

deres glede over å få nasjonal status

- Dag Ole Teigen og mange andre om kulturkort for ungdommen,

- Herdis Bragelien omNorsk Skogfinsk museum

- Synnøve Klemetsrud og Espen Johnsen om oppussing av Bjørnsons gård i Aulestad.

- Tore Hagebakken og Anette Trettebergstuen om Skibladner

- Om Sonja Edvardsen og gleden over å få et operahus i Nordfjordeid

Lista over eksempler er så lang at jeg kunne holdt på hele kvelden. Det er dette som gjør det

fantastisk å gjennomføre kulturløftet.

Men poenget er følgende:

Det meste av dette hadde ikke skjedd uten oss.

Dette er det vi som har fått til.

Det er vi som har skapt dette.

Kjære landsmøtet: dette er samfunnsbygging av aller beste merke!

Men det har også skapt et problem. Kulturløftet som skulle vare til 2014 - det meste er

allerede gjennomført.

Derfor inviterer sentralstyret alle til å lage et nytt kulturløft fram til 2014 - et Kulturløftet 2.

Vi skal hente inn innspill fra hele landet gjennom samråd med lokalt kulturliv, og vi skal

jobbe sammen med SV og Senterpartiet før vi lanserer Kulturløftet 2.

Hvor vi skal sørge for en momsordning for frivilligheten, hvor vi skal love en fortsatt satsing

på kultur og frivillighet - og vi skal holde løftene nok en gang!

Landsmøte,

Kultur engasjerer oss, gleder og utfordrer.

Kultur er ikke bare avkobling.

Det er først og fremst tilkobling!

Til oss selv, til andre mennesker, til historien vår, til fellesskapet, til verden rundt oss.

Kultur, idrett og frivillighet har sin egenverdig. Absolutt. Men samtidig har det fantastisk

betydning for alle de andre politiske målene:

- Når vi skal sørge for reell inkludering av innvandrere og flyktninger - kan det da tenkes

bedre måte enn gjennom frivilligheten, og gjennom å skape kulturelle møteplasser

hvor vil lærer hverandre å kjenne?

- Når vi vil ha stedsutvikling, skape stolthet over arbeideplassen, tenk på hva kulturen

betyr

- Og hvordan skal Bjarne Håkon lykkes med å berge et sterkt helsevesen, hvis ikke

kulturen og idretten forebygger helseplager, psykiske plager og sykdommer.

- Når vi skal kjempe mot fattigdom - finnes det noe bedre enn å sørge for at det

fellesskapet som kulurlivet tilbyr - kulturskolen, korpset, teatergruppa, kan være for

alle. Og at ingen barn må stå igjen på perrongen når de andre drar av gårde.

Alle skal med, sier vi. Kjære landsmøte - på ingen områder er vår satsing mer kompromissløs

for å nå det målet: Kultur, idrett og frivillighet skal være for alle - Alle skal med!

En av de sterkeste opplevelsene jeg har hatt er da Bluesfestivalen i Notodden fikk nasjonal

knutepunktstatus.

Et fabelaktig kulturarrangement, som betyr mye i en gammel industriby.

Det sto voksne karer og gråt- ikke fordi det var pengene som var det avgjørende.

Det var det at endelig ble disse ildsjelene som hadde lagt ned en livslang innsats for den

musikkgenren som de satte pris på - endelig ble de sett.

Etter å ha vært nederst ved bordet i kulturpolitikken ble de endelig anerkjent.

Det handler om våre kjerneverdier: likeverd. Også i kulturlivet skal folk slippe å stå med lua i

hånda, og bli møtt med respekt.

Partifeller: Kulturløftet vårt har gitt den stoltheten til mange.

Kjære landsmøtet: Kulturløftet handler også om hvilke verdier samfunnet skal bygge på.

Kulturen, frivilligheten, idretten representerer de beste verdiene vi vil basere samfunnet på.

Fellesskap, det å stille opp for hverandre, aldri gi seg, tillit, å ta ansvar for nærmiljøet, gi alle

en sjanse til å bety noe.

Det handler, som Marit Breivik snakket om: om å være en del av et lag.

Kjære landsmøte.

Etter mitt syn er den finanskrisen vi er inne i, ikke er ikke bare en pengekrise en

konjunkturkrise eller en systemkrise.

Kanskje er det aller mest en verdikrise.

Jeg skal ikke kommentere konkrete næringslivssaker som dominerer i avisen.

Men det er en ting som slår meg:

Diskusjonen handler hele tiden om ting er lovlig.

Så lenge man er på riktig side av lovstreken er det fritt fram å karre til seg, berike seg selv.

Grådighetskulturen er blitt verdinormen.

Men kjære venner vi skal ikke ha et samfunn som bare handler om lovlig eller ikke lovlig.

Det må handle om hva som er riktig og hva som er galt.

Om trygghet framfor konkurranse

Om mennesker framfor grådighet

Om fellesskap framfor egoisme

Landsmøte, vår kamp er også en verdikamp - og den kampen skal vi vinne!

Som Reiulf Steen en gang sa - vi står på den siden der hjertet banker - den siden som gir liv -

på venstre side.

Marit Brevik sa at alle må være med å skape fellesskapet.

Kjære landsmøte. Det går en ubrutt linje fra stolte og streikende fabrikkarbeidere i Amerika til

vår satsing på kultur. Vårt kulturløft er en følge av vårt syn på samfunnet, på mennesket og de

verdiene vi bygger på.

Og kamerater- hver gang dere deler ut en rød rose på husbesøk eller stand, kan dere tenke på at denne røde rosen kunne verken Frp eller Høyre brukt.

Den er vår. Fordi visjonen om arbeid og brød til alle. Det er vår visjon.

Og fordi drømmen om livskvalitet, fellesskap og kultur. Det er vår drøm.

Kjelde: http://arbeiderpartiet.no
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen