VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Tale til Gro sin 70-årsdag

av Anniken Huitfeldt, ,

Kjære Gro

Einar Gerhardsen sa at den største forskjellen Arbeiderpartiet hadde skapt var at vanlige arbeidsfolk ikke lenger måtte stå med lua i hånda

Den største forskjellen du har bidratt til er at vi som er kvinner slipper å velge bort enten arbeid eller barn. Vi kan velge begge deler.

Da du fikk barn var fødselspermisjonen seks uker før fødsel og seks uker etter, nå er den ett år.

Da du fikk barn fantes det ikke barnehager for de under tre.

Det du som innførte retten til å være hjemme med sykt barn. Og det var en stor på mange arbeidsplasser da fedre ikke kom på jobb fordi de var hjemme med sykt barn.

På mitt første landmøte, da du var leder, vedtok vi å starte SFO. Nå kan min egen sjuåring slippe å gå hjem alene med nøkkel rundt halsen når skoledagen er slutt, slik jeg gjorde, og dine unger gjorde.

Kjære Gro Du har forandra våre liv.

Det er på tide at du, som er kvinnekampens viktigste pioner, tildeles samme plass i arbeiderbevegelsen historie som klassekampens pionerer; som Gerhardsen og Tranmæl.

Så er vi en generasjon som er oppvokst med begrepet «nyttelast». Vi fikk høre at vi måtte gjøre som hos Gro, det betydde viss noen skulle fra stua til kjøkkenet, så måtte vi ta med brukte glass tilbake og fylle på drikke viss noen skulle ha. Senere har jeg fått høre av sønnen din Knut, at det var Arne Olav som innførte dette hjemme hos dere.

Vi har lett for å glemme hvilke stormer du egentlig sto i; Bli kvitt a het det i høyresidas kampanje mot deg.

Du fikk høre at kvinner som deltar i yrkeslivet bidrar til skilsmisser, kriminalitet og alle andre samfunnsproblemer: Nå har vi statistikk (og det vet jeg du liker) på det motsatte.

Likestilte menn og kvinner oppgir selv at de har høyere livskvalitet, de får flere barn og de skiller seg mindre. Likestilling bidrar til familieverdier. Norsk menn har blitt lykkeligere av å hente barn i barnehagen og ta oppvasken.

Kjære Gro. Jeg skal avslutte med en historie om min nevø på 20 år. På 90- tallet var han en liten gutt som så rundt seg på de vakre steinstrendene på Haramsøya på Sunnmøre og spurte sin mor, «Mamma, hvem er det som har laget alle disse steinene.»

«Nei, jeg vet ikke jeg sa moren hans.»

«Men mamma si hvem som har laget steinene?» spurte han utålmodig

«Ja, noen tror kanskje at det er Gud» sa moren han.

«Å ja, sa lille Jonas - lettet over å få svar, «Gud Harlem Brundtland»

Gratulerer med dagen.

Kjelde: www.arbeiderpartiet.no
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen