VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Vi skal bygge opp de knuste kontorene

av Eva Hildrum, ,
Nasjonal minnesmarkering for 22.7.2011
Minnetale, Appell | Terrorisme, Demokrati, 22. juli, Rettssikkerhet

Deres Majesteter, kjære alle sammen,

Både vi som arbeider i regjeringskvartalet og dere ungdommer som var på Utøya denne sommeren har demokratiske verdier som et grunnlag for viktige valg vi har tatt i livet.

Vi valgte regjeringskvartalet som arbeidsplass. Dere valgte å bruke unge år på politisk arbeid. Vi har til nå kunnet arbeide uten å frykte for vår sikkerhet.

Så ble vi angrepet.

Jeg er fremdeles redd når jeg låser meg inn på kontoret mitt. Jeg holder persiennene nede slik at jeg slipper å se de ødelagte bygningene rett over gaten, og slipper å huske hva jeg så på plassen utenfor.

Vi som arbeider i departementene har som vår fremste oppgave å arbeide for at den politikken som regjeringen har gått til valg på blir gjennomført på en god måte. Vi er ikke politikere. Vi gjør jobben vår for den regjeringen folket velger.

Alle unge som deltar i politiske ungdomsorganisasjoner forbereder seg til en gang å ta politisk ansvar for styring av landet vårt - og dermed også ansvaret for styring av departementene, som er våre arbeidsplasser.  
Jeg har hatt gleden av å arbeide for mange flotte statsråder som har startet sitt politiske virke som ungdommer.

Arbeidet i departementene er helt avgjørende for det demokratiet som ungdommene på Utøya ga livet sitt for. Vi sørger over å ha mistet gode kolleger, og over kolleger som er alvorlig skadde. Vi sørger over de unge.

I dag er jeg stolt over å kunne stå her og si at alle departementene var i full virksomhet gjennom hele krisen. I denne alvorlige situasjonen viste byråkratiet sin styrke. Hver enkelt ansatt og systemene som er bygd opp for å sikre demokratiet bestod den vanskeligste prøven Norge har vært utsatt for i fredstid. 

Vi lot oss ikke bryte ned av terror. Det skal vi aldri gjøre.

Vår forvaltning bygger på stolte verdier: demokrati, likeverd og rettssikkerhet er bærebjelker for oss.

Det skal de også være i den viktige tiden som nå ligger foran oss. Vi skal bygge opp de knuste kontorene våre. Vi skal kunne føle oss trygge når vi går på jobb. Vi skal fortsatt arbeide for å bevare og styrke forvaltningen til beste for demokratiet og alle i Norge.

Kjelde: www.regjeringen.no
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen