VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Skape og dele

av Roar Flåthen, ,
Arbeiderpartiets Landsmøte
Landsmøtetale | Arbeiderbevegelsen

Kjære landsmøte

Da de borgerlige overtok i Sverige, gikk det to år før den svenske LO-lederen snakket med statsministeren på telefon. 
I Norge møtes parti og fagbevegelse til faste møter i Samarbeidskomiteen. 
Jens, vi er glad for at du og Arbeiderpartiet forsvarer arbeidstakernes rettigheter!

 
Europa rammes av arbeidsledighet.

- Eldre arbeidstakere mister jobben 
- Unge gutter og jenter slipper ikke til 
- Innvandrere stenges ute

Dette gir grobunn for sosial uro.

***

I Norge har regjeringen arbeid til alle som jobb nummer en. 
LO og Arbeiderpartiet har stått sammen gjennom finanskrisen. 
Vi har oppnådd resultater. 
Siden 2005 har sysselsettingen økt med 250.000.

***

Kjære venner!

Men vi skal ikke glemme de som er arbeidsledige her hjemme. 
Arbeidsledighet må bekjempes med alle midler! 
La ingen være i tvil om at LO og Arbeiderpartiet har arbeid til alle jobb nummer 1!

Det er to ord som skiller Arbeiderpartiet fra de andre partiene: 
Skape og dele. 
Andre partier er som oftest opptatt av bare det ene. 
Vi har blitt en rik nasjon og et velferdssamfunn fordi:

- Vi har tatt i bruk våre naturressurser 
- Vi har trepartssamarbeid 
- Vi skaper verdier og fordeler rettferdig

Regjeringen gir nå Nord-Norge mulighet til å delta i oljeeventyret. 
Vi er fornøyd med forvaltningsplanen. 
Men fra vår side er det en klar forutsetning at områdene konsekvensutredes i tråd med petroleumsloven. 
Arbeiderpartiet må sikre at kunnskapen som innhentes tilfredsstiller dette kravet.

Det er pinlig at energinasjonen Norge ikke har kontroll på egen kraftsituasjon.

- Vi får strøm fra gamle atomkraftverk i Sverige 
- Vi får strøm fra forurensende kullkraftverk i Danmark 
- Og vi må importere strøm fra Europa produsert på norsk gass

Jeg er glad vi har fått et eget energiutvalg. 
Men nå må vi snart innse det resten av verden ser: 
Norsk miljøteknologi og norsk gass er en del av klimaløsningen!

***

Eierskapsmeldingen bidrar til et tydelig, aktivt og profesjonelt statlig eierskap. 
Det er veldig bra, Trond! 
Nå trenger vi en debatt om hvordan privat og statlig kapital sammen kan sikre et langsiktig eierskap. 
Og det bør bli bedre samsvar mellom investeringer ute og hjemme. 
Derfor bør vi også se på Folketrygdfondets rolle i en strategi for langsiktig eierskap og industriell utvikling.

***

Skal Norge forbli en sterk industrinasjon, må vi satse på kunnskap og forskning. 
De ansatte er vår viktigste ressurs. 
Vi må satse på kompetanseheving. 
Derfor må vi få på plass etter- og videreutdanningsreformen. 
Derfor må vi stoppe frafallet i videregående opplæring.

Kjære venner!

For noen er profitt det viktigste. 
Adecco-saken viser hvor galt det kan gå. 
Arbeidstakere utsettes for press hver dag:

- Innen hotell- og restaurant 
- Innen dagligvarehandelen 
- Innen transport 
- Innen helsevesenet 
- Ja, i alle deler av arbeidslivet

Vi forventer at bruken av vikarbyråer reduseres kraftig. 
Vi krever bedre styring og kontroll. 
Sosial dumping med våre skattepenger er fullstendig uakseptabelt!

***

For over 100 år siden gikk arbeidsfolk i demonstrasjonstog med krav om åtte timers arbeidsdag. 
Nå står høyrepolitikere i spaltekø for å angripe arbeidstakernes rettigheter. 
Nå vil de ha Nordsjøturnus på sykehjemmene. 
Ingen skal få meg til å tro at 13 timers arbeidsdager er det beste for de som trenger pleie og stell.

Vi skal ha et arbeidsliv for alle: 
Flest mulig skal kunne jobbe lengst mulig uten å knekke nakken! 
Men det er ikke bare nok å ha noe arbeid. 
Mange - spesielt kvinner - jobber ufrivillig deltid. 
Det skjer både i det privat og det offentlige. 
De slåss hver dag for å få nok vakter. 
De vet ikke hvor stor inntekt de har fra måned til måned. 
De får ikke lån i banken. 
Dette vår tids store likestillingsutfordring. 
Slik kan vi ikke ha det. 
Arbeiderpartiet og LO foreslår tiltak for å avskaffe ufrivillig deltid. 
Alles øyne er rettet mot oss. 
Nå må landsmøtet innfri!

***

Noen hevder at arbeidsmiljøloven er til hinder for dette.

Det er en bløff!

Arbeidsmiljøloven gir stort rom for fleksibilitet. 
Det lages turnuser som er tilpasset både brukernes og arbeidstakernes behov. 
Det gis dispensasjoner. 
Det er ikke hensynet til brukerne som ligger bak angrepene på fagforeningers innstillingsrett. 
Dette er et angrep på fagbevegelsen. 
Forslaget vil styrke arbeidsgiverne på bekostning av arbeidstakerne. 
Min klare melding til landsmøtet er: 
Forsvar innstillingsretten!

***

Husk at Arbeiderpartiet og de rødgrønne vant valget i 2005 på løfte om å stoppe angrepene på arbeidsmiljøloven. 
Den gangen ble forslagene låst ned i en skuff. 
Men Siv Jensen og Erna Solberg har båret nøkkelen rundt halsen. 
Nå har de tatt den fram igjen!

Hanne (Bjurstrøm) har rett: 
Arbeidsmiljøloven er vår viktigste folkehelselov. 
En slik forsikring må styrkes, ikke svekkes!

***

LO har flere forventninger til landsmøtet. 
En av dem er hvordan vi fortsatt skal sikre gode posttjenester i hele landet. 
Her har LO gitt et tydelig signal om å ikke innføre Postdirektivet. 
Situasjonen i helse-Norge engasjerer mange. 
Som enkeltpersoner har vi alle et lokalsykehus som vi er opptatt av og som vi kjemper for. 
Derfor må vi ha et sykehustilbud som gir både trygghet og som sikrer kvalitet. 
Det må Arbeiderpartiet være garantisten for!

Arbeiderpartiets ambisjon er at Norge skal være verdens mest inkluderende samfunn. 
Da må vi inkludere alle! 
Innvandrerbefolkningen er en ressurs. 
De har erfaring, kunnskap og kompetanse som vi må ta i bruk. 
Stenger vi enkeltpersoner ute  - da sløser vi bort en gullgruve! 
Mange ønsker å bidra og gjøre en innsats. 
La dem få lov - slipp dem til!

Etter valget i høst vil mange av dere bli kommunepolitikere. 
Det er en viktig rolle. 
Jeg vil utfordre dere: 
Vis at dere er arbeiderpartipolitikere også i kommunene!

- Bekjemp ufrivillig deltid 
- Bekjemp sosial dumping 
- Stopp konkurranseutsettingen og privatiseringen 
- Styrk arbeidsmiljøet i egen kommune 
- Gi de ansatte et kompetanseløft

De ansatte er kommunens viktigste ressurs. 
Husk at dere er arbeidsgivere for mange tusen. 
Kunnskapsrike, motiverte og engasjerte ansatte er den beste garantien for gode tjenester for innbyggerne. 
Ta arbeidsgiveransvaret på alvor!

Kjære venner!

Kommunevalget blir første etappe mot stortingsvalget i 2013. 
På meningsmålingene har de borgerlige flertall. 
Det må ikke bli valgresultatet. 
Høyresiden passer best i opposisjon - ikke i posisjon! 
Men det blir ingen rødgrønn regjering etter 2013 uten et sterkt Arbeiderparti. 
Kun Arbeiderpartiet har kraft nok til å demme opp for høyrepartiene.

Mitt råd til dette landsmøtet er:

- Ta styringen på det rødgrønne prosjektet 
- Gi velgerne svar på de spørsmål og utfordringer de har 
- Gjør Arbeiderpartiet til garantisten for en politikk for å skape og dele

Fortsett å være et arbeiderparti. 
Da har dere LO i ryggen. 
Det gir valgseier også i 2013!

Lykke til med landsmøtet!

Kjelde: www.arbeiderpartiet.no
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen