VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Tenk om et parti ...

av Bent Høie, ,
Debatt om ny utlendingslov

Jeg hadde i utgangspunktet ikke tenkt igjen å ta ordet i debatten, men innlegget fra representanten Tybring-Gjedde fikk meg til å gjøre det.

Jeg forstår det slik at Fremskrittspartiet i debatten har følt at noen av deres meninger har blitt trukket til det ytterste, og at ting har blitt sauset sammen. Det tror jeg nok at Fremskrittspartiet kanskje må ta ansvaret for selv. Men enkelte av påstandene fra regjeringspartiene er jeg helt enig i har vært et sammensurium av ulike standpunkter som Fremskrittspartiet har.

Når representanten Tybring-Gjedde går opp og holder sitt innlegg, kan en selvfølgelig velge bare å sitte i ro, høre på det og tenke at ja, ja, det var det - og ikke ta til motmæle. Men den type innlegg framført fra Stortingets talerstol kan ikke bli stående uimotsagt:

Tenk om vi i Norge hadde en stortingsrepresentant som delvis brukte ordet «liberalistisk» i beskrivelsen av sin politikk, og som samtidig plasserte alle som tilhører samme religion, i én gruppe!

Tenk om en som kaller seg liberalist, samtidig satte likhetstegn mellom alle individene i denne gruppen og individene med de mest ytterliggående standpunktene!

Tenk om en representant som bruker ordet «liberalistisk», samtidig setter likhetstegn mellom alle i en etnisk gruppe med samme kulturelle bakgrunn og dem som er arbeidsskye og kriminelle!

Tenk om et parti foreslår å sende individer tilbake til dødsstraff!

Tenk om et parti foreslår å sperre individer inne på ubestemt tid og uten dom!

Tenk om et parti foreslår å sende individer tilbake igjen til et land de ikke kommer fra, og som de ikke ønsker å bli sendt tilbake til!

Tenk om et parti foreslår at etnisitet skal være avgjørende og skal kunne føre til at en får avslag på søknad om opphold på humanitært grunnlag, selv om en ellers tilfredsstiller kriteriene!

Tenk om en representant som av og til bruker ordet «liberalist» om seg selv, samtidig bruker frykten for det ukjente for å få oppslutning!

Tenk om en representant for et parti som forsvarer ytringsfriheten, samtidig blir fryktelig fornærmet når andre partier tar opp hans partis standpunkter - og belyser hva de faktisk innebærer!

Kjelde: Stortingstidende 2008
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen