VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

En viktig milepel i vår kirkes historie

av Rigmor Aasrud, ,
Innsettelse av Helga Haugland Byfuglien som preses i Den norske kirke
Innsettelsestale

Deres majestet, Fylkesmann, ordførere, gjester, 
Kjære biskop Helga Haugland Byfuglien
.

Tidligere i år har vi feiret 50-års jubileet for Ingrid Bjerkås som første kvinnelige prest i Den norske kirke. Den gangen nektet over halvparten av biskopene å forholde seg til ordinasjonen. I dag feirer vi innsettelsen av en kvinne til det første embetet som preses i Bispemøtet i Den norske kirke. Bak deg, Helga, står et samlet bispekollegium, og du har også bred støtte i resten av kirken. Det har skjedd mye på 50 år og dagen i dag er derfor en viktig milepel i vår kirkes historie.

Du har gode evner til å virke samlende og du står fram med ro og verdighet. Det har du vist gjennom årene som biskop i Borg. Og du bekreftet det på en god og tydelig måte i dagene og ukene etter terrorhandlingene den 22. juli. Da hadde vi som land og folk behov for lederskap som kunne gi oss hjelp og trøst gjennom tunge dager. Her bidro du på en forbilledlig måte.

I dagene og ukene som har gått, har kirken demonstrert at den er en folkekirke i ordets rette forstand. Den har åpnet sine rom for et folk i sorg og framstått som samlende og støttende, med den kunnskap og verdighet som situasjonen har krevd.

Men kirken har også klart å fylle denne rollen fordi du som talsperson har stått fram med kunnskap og verdighet. Din klokskap, erfaring og medlevelse har vist at du ikke bare er en leder for kirkens ledere. Du har fylt presesrollen med noe mer og stått fram som en leder for folkekirken.

Denne kirken har sitt grunnlag i en tusenårig kristen historie i landet vårt - en historie som har Nidaros og Nidarosdomen som viktige, nasjonale symboler. Her har pilegrimer fra fjern og nær kommet opp gjennom århundrene. Her har de søkt trøst og kraft, mot og inspirasjon til å klare de oppgavene som lå foran. Inn i denne tradisjonen går du nå. Under det høyeste kirkehvelvet i hele landet, skal du hente fortsatt styrke til dine lederoppgaver i kirke og samfunn.

Terrorhandlingene den 22.juli var et angrep på det flerreligiøse og multikulturelle Norge. Angrepene har på en brutal måte minnet oss om hvor grunnleggende viktig det er at vi er i dialog med vår egen samtid.  Vårt samfunn er ikke lenger preget av en kristen enhetskultur. Å være kirke i Norge i dag, handler om å være et trossamfunn blant flere ulike tros- og livssynssamfunn.

Den norske kirke er en del av et flerreligiøst og flerkulturelt samfunn. Og kirken er en del av den verdensvide kirke. Å være kirke og kirkeleder i dag handler om å leve i dialog både med egne medlemmer og med mennesker med ulik tro eller ingen tro.

Som samfunn trenger vi ledere som kan hjelpe oss inn i denne dialogen på en konstruktiv måte. Vi har behov for at religion kan være en positiv kraft både i enkeltmenneskers liv og i samfunnet.  Jeg kan ikke tenke meg en person som kan gå inn i disse oppgavene på en bedre måte enn deg! Her er også ditt verv som visepresident i Det lutherske verdensforbund en viktig erfaring som du bringer med deg inn i ditt lederskap.

Kjære Helga, 
Du er den første heltids-preses. Og du er den første kvinnelige preses. Det gjør meg glad og stolt å få være med ved denne milepelen i kirkens historie. Du står i en posisjon der du skal videreutvikle din lederrolle i kirke og samfunn. Du må velge din vei. Så langt lover alt godt! Derfor er jeg sikker på at din innsettelse i dag vil bli en velsignelse for Den norske kirke. Takk for det gode lederskap du allerede har vist oss og lykke til videre!

Kjelde: www.regjeringen.no
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen