VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Frihet og demokrati kan aldri tas for gitt

av Jens Stoltenberg, ,
Markering av frigjøringsdagen og nasjonal veterandag
Andre verdenskrig, Frigjøring

Deres Majestet, 
Veteraner, 
Soldater, 
Kjære alle sammen!

8. mai vil for alltid være en stolt dag i vårt lille lands historie.

Symbolet på frihet. 
Et fritt folk. 
Et åpent demokrati.

I 1945 kom freden endelig tilbake til Europa. 
Seks års mørke var over. 
Ufattelige lidelser brakt til ende.

Landet vårt var okkupert. 
Nordmenn gikk besluttsomt inn i kampen for demokrati hjemme og ute. 
Ofrene var store. 
Det var lett å tape motet. 
Heldigvis hadde vi kong Haakon VII og kronprins Olav. 
Symbolene på folkets vilje og soldatenes mot.

En av dem som har vært med helt siden krigsutbruddet i 1940 er Gunnar Sønsteby.

Sønsteby viet sitt liv til demokratiet.

Under krigen med en vilje til frihet som sprengte grenser. 
Etter krigen med en evne til forsoning som rører hjertene.

Som første nordmann fikk han nylig Forsvarets Hederskors. 
Krigskorset med tre sverd har han båret siden 1946.

Flere generasjoner nordmenn har lyttet til Gunnar Sønstebys trygge og stolte fortelling. 
Om menneskeverd og mot. 
Om frihetens pris.

Motstandshelten har reist varder som for alltid vil lyse vei mot ekte fred.

La oss i dag takke og hylle Gunnar Sønsteby.

Våre eldste veteraner tjenestegjorde under andre verdenskrig. 
Våre yngste veteraner hindret i fjor et varslet folkemord i Libya.

I dag står dere her skulder ved skulder. 
To tidsepoker 
Høyst ulike våpen. 
Men samme krevende oppdrag.

Dere har lojalt tjent Konge, folk og fedreland. 
Dere har skapt frihet og fred. 
Det er den ubrutte linjen i veteranenes ærerike historie.

I dag samles vi her i Oslo og over hele landet.

Vi samles for å vise vår takknemlighet. 
Overfor dere veteraner, deres familie og alle pårørende.

Samtidig markerer vi at fellesskapet fra 8. mai 1945 ikke er glemt. 
Veteraner, samfunnsborgere, folkevalgte og regjering: 
Vi slutter rekkene når Hans Majestet Kongen i dag bekranser Nasjonalmonumentet her på Akershus festning.

Verden endrer seg. 
Det gjør også Forsvarets oppgaver.

Ett forblir likevel uendret: 
Vår felles visjon om en tryggere verden.

Bare en bedre organisert verden kan sikre varig fred.

Det var derfor norske soldater deltok i gjenoppbyggingen av Tyskland etter andre verdenskrig.

Det er derfor mange av dere har tjenestegjort i FN-ledede operasjoner. 
Og det er derfor vi er i Afghanistan. 

Vi er der på oppdrag for verdenssamfunnet. 
Våre soldater har sagt ja til en betydelig personlig risiko for å skape et bedre liv for andre.

Noen mer alvorlig oppgave finnes knapt.

Bak våre soldaters innsats ligger grundige forberedelser.

Heller ikke øvelser er uten risiko.

15. mars i år mistet vi fem soldater under trening. 
Forsvaret mistet fem fremragende ambassadører.

Vi minnes dem i respekt og takknemlighet.

Vi minnes i dag alle som har falt i tjeneste for Norge. 
I operasjoner i utlandet eller i øvelse her hjemme.

De har gitt det mest dyrebare av alt: 
Sine egne liv.

Våre tanker går også til dem som sliter med senskader.

Vi tenker på dere som natt etter natt blir hjemsøkt av vonde opplevelser. 
Dere fortjener å bli tatt vare på når oppdraget er utført. 
Vi som satt trygt hjemme skal ta det ansvaret.

Vårt ansvar er også å sørge for at veteranenes innsats blir anerkjent. 
At dere får den respekt dere fortjener.

Å vise interesse er å vise anerkjennelse. 
I dag gjør vi ære på dere veteraner.

Soldat er en hedersbetegnelse. 
Veteran er en hedersbetegnelse.

Dere skaper en tryggere framtid for våre barn. 
Det takker vi dere for i dag.

22. juli i fjor ble vi brutalt minnet om hvor sårbar tryggheten er.

I skyggen fra udåden trer 8. mai-dagens budskap fram:

Frihet og demokrati kan aldri tas for gitt.

Vi må hver dag verne om våre felles verdier.

Takk for oppmerksomheten!

Kjelde: www.arbeiderpartiet.no
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen