VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Krigen er gått inn i en ny fase

av Haakon 7, ,
Til det norske folk på invasjonsdagen (D-dagen)
Radiotale

Landsmenn! Som ledd i den store strategiske plan, som tar sikte på frigjøring av Europas undertrykte folk, er krigen fra vest i dag gått inn i en ny fase. Denne meldingen har vi alle mottatt med en dyp følelse av glede og takknemlighet, fordi den innebærer vissheten om at de allierte styrker nå har ført oss et godt stykke lenger frem på veien mot seieren og friheten.

I gleden over denne utvikling må ikke vårt folk gå til noen forhastede og uoverlagte handlinger. Men i tiden fremover blir det av ennå større betydning enn før å legge fienden alle tenkelige hindringer i veien. Det må skje på en slik måte at man ikke ved uforsiktighet utleverer seg selv eller andre. Medlemmene av de organisasjoner som samarbeider med de alliertes militære autoriteter, står i en særstilling. De har fått sine bestemte oppgaver å løse, og de vil få nye ordrer. De vil utføre dem i full tillit til at når de trenger skjulested eller mat eller liknende hjelp, vil de alltid få den. Også på den måten kan mange i stillhet komme til å yte en meget verdifull innsats i frihetskampen.

Jeg og min regjering sender en varm hilsen til alle landsmenn som står rank på sin post, og som offervillig og tillitsfullt ser frem mot stadig mer krevende oppgaver. De allierte styrkers øverstkommanderende vil til enhver tid si fra om hva han venter av alle som står under hans kommando, og gjennom kringkastingen eller på annen måte vil vårt folk vedbli å stå i nær kontakt med sine konstitusjonelle myndigheter.

Vi hyller de styrker som nå er gått ut i kamp, og vi følger dem i tankene med de varmeste ønsker. Vi vet at de ikke vil svikte vår tillit, og vi lover at vi aldri vil svikte dem.

Landsmenn! Hold sammen og vær beredt! Leve De Forente Nasjoners sak! Leve friheten!

Kjelde: W. P. Sommerfeldt (red.): Hans Majestet Kong Haakon VII Taler 1905-1946. Oslo, 1947, s. 68-69.
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen