VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

De ædle høie maal

av Anna Rogstad,
Tale holdt ved fortsættelsesskolens aarsfest
Festtale | Fremtiden, Ungdom

Saa har jeg et ord at sige til dere unge som forlater os idag.

Vi sang netop den gamle pilgrimssang: Deilig er jorden.

Du er ung, du staar paa livets dørterskel, du eier ungdommen, og den er freidig og glad. Du kan sætte dig ædle høie maal og leve et rikt menneskeliv. Og tornene og tidslerne paa livets vei blir ikke længer saa giftige og stikkende. Jorden blir deilig; og rikerne fagre, men de ædle høie maal, idealerne, dem maa du aldrig slippe. De skal bære dig frem, helt indenfor paradisets porte.

I disse hjem, blandt slegt og venner og ute blandt arbeidskammerater - i din nærmeste omgivelse, i det store samfund, hvorav du skal være borger, der skal dit lys skinne, der skal du være til gavn og glæde. Ingen smaalighet, ingen trættekjærhet, ingen sladderagtighet, ingen ondskabsfuldhet, ingen giftig misundelse! Men frisk modig arbeidslyst, virketrang, i smaat som i stort.

Og glem aldrig dette: Ikke noget arbeide er simpelt naar det er ærlig: Du gaar i dit kjøkken, du steller dit hus, du arbeider paa verkstedet, i forretningen, i kontoret. Alt arbeide er like godt og like forædlende, det er bare dig selv det kommer an paa, det er du som adler dit arbeide.

Du har her i skolen hørt om saa mange dygtige og gode og ædle mennesker og deres arbeidsliv. Du har faat forbilleder og eksempler. Og du har set og hørt at netop de største og dygtigste og bedste mennesker har gjennemgaat meget ondt, og de har arbeidet tungt og strengt. Men de har underlagt sig jorden, de har fyldt sin opgave: Du skal herske over jorden, og jorden er blit deilig og rikerne fagre.

Men de ædle høie maal, hvem viser dig dem? - Jeg svarer saa trygt: Det kan alene livets kilde, idealernes ophav, din Herre og din Gud.

Han viser dig dem i dit arbeide, i dit hjem, hvor du færdes. Men det vil jeg sige dig: Du vil møte haan og spot. Og du vil ogsaa faa føle tvilen i dit eget hjerte. Men det er min bøn: La dig aldrig fravriste de ædle høie maal, som gjør jorden deilig og rikerne fagre.

Vore ønsker vort haab for dere vore unge venner, vil vi samle i dette ene som indeslutter alt: Vi siger til hver av dere: Gud velsigne dig.

Kjelde: Nylænde, tidsskrift, udg. af norsk kvindesagsforeing. 22. aarg. Kristiania, 15de april 1908, s. 124.
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen