VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Bærekraftig og livskraftig

av Trygve Slagsvold Vedum, ,
Nyvalgt leder Trygve Slagsvold Vedums tale til landsmøtet
Landsmøtetale | Senterpartiet

Kjære landsmøte  
  
Jeg er full av takknemlighet, ansvarsfølelse og ikke minst kampvilje.  
  
Takk for tilliten til å lede Senterpartiet, senterbevegelsen. Dere representerer tusener av Senterpartimedlemmer i hele landet. Det er stort å få deres tillit.  
  
Vi har vært gjennom noen tøffe runder, det har vært mange sterke ord.  
Noen er lei seg for ord de har fått.  
Andre er lei seg for ord de har sagt.  
Vi har bak oss en vanskelig prosess. En prosess hvor mange har fokusert på det som skiller oss.  
  
Jeg har lyst til å snakke om det som samler oss -- om det jeg opplever som vårt historiske oppdrag. Om det som min bestefar lærte meg var viktigst: Å ta ansvaret for de kommende generasjoner -- for verdiene som ikke har andre talsmenn.  
  
Det er mange som mener at vi er et parti som har gått ut på dato -- som står for gårsdagens løsninger. De mener de har de nye tankene og de nye løsningene.  
  
Til de vil jeg si at det ikke er umoderne å tenke på at generasjonene etter oss skal ha tilgang på mat.  
  
Å sørge for at matjord eksisterer også for de som kommer etter oss er ikke noe som hører fortida til.  
  
Det er ikke umoderne å ta ansvar for at generasjonene etter oss skal arve en natur som ikke er ødelagt.  
  
Det er ikke umoderne å arbeide for et samfunn med små forskjeller.  
  
Det er ikke umoderne å mene at folk flest skal få delta aktivt i utformingen av samfunnet.  
  
Det er ikke umoderne å mene at ikke alt blir bedre bare det blir stort. Noen lever i den villfarelse at bare vi overfører all makt til Brussel, bare vi får kommuner med over 20.000 innbyggere, bare vi fjerner lokalpolitiet, bare vi får gigantiske selskaper -- så vil alt bli «så meget bedre». Det er feil. Vi trenger noen som forteller at keiserens klær er borte. Stort er sjeldent svaret på alt.  
  
Vi skal vaksinere landet mot den sammenslåingssyken som nå rir oss.  
  
Det er ikke umoderne å skulle så før man kan høste. Verdier må skapes først -- og deretter fordeles.  
  
Det er ikke umoderne å sette tæring etter næring -- å ikke forbruke alt i en generasjon. Jeg vil legge grunnlaget for at de som kommer etter oss har et bedre utgangspunkt enn oss. Vi deltar ikke i norgesmesterskapet om å bruke opp mest mulig penger raskest mulig.  
  
Det er ikke umoderne å ville ha en verden hvor ikke en uhemmet markedsliberalisme -- eller feilslått planøkonomi -- får lov til å ødelegge for mennesker som ønsker velferd, arbeid og framtid for barna sine.  
  
Disse grunnleggende verdiene er det ingen andre partier som har i ryggmargen slik som oss. De skiller oss fra alle de andre partiene.  
  
Vi har med oss dette i arven vi har fra våre forfedre -- og vi skal ta ansvaret for dette på vegne av våre barn og barnebarn.  
  
Vi er kontrasten til kvartalsøkonomene som måler all verdi i nåverdi og vil forbruke mest mulig raskest mulig -- og vi er motsetningen til de som har glemt at verdier må skapes før de kan forbrukes.  
  
Vi trengs -- kan ikke erstattes -- og har framtida på vår side.  
  
Det er mange som mener vi ikke er grønne nok.  
  
De forsøker å monopolisere miljøbegrepet og tror at miljøvern handler om å isolere mennesket fra naturen.  
  
Vi kommer fra en tradisjon som har levd av, med og i naturen til alle tider.  
  
Vi vet at sant miljøvern betyr at mennesket lever i og tar naturen i bruk.  
  
Vi tror ikke på å sette en osteklokke over naturen og verne oss i hjel. Vi er det grønne partiet. Vernefundamentalistene forstår ikke at mennesket er en del av naturen. Det bare er ved å ta naturen i bruk og være en del av den at vi tar vare på den.  
  
Det er langsiktig forvaltning som er svaret. Ikke ensidig vern. Mitt motto har stått malt over kjøkkenbordet i generasjoner: Du skal behandle jorda som om du skulle leve evig.  
  
Det er mange som mener Senterpartiet dør ut med stadig færre bønder -- at vi ikke har nok kraft i oss til å gå videre  
  
Landsmøte,  
Vi er stolte av vår arv. Vi er stolte av å være bøndenes fremste forsvarer.  
  
Vi mener at det er i alles interesse at hele landet er i bruk.  
  
Enhver som lurer på om byfolk gir blaffen i norsk mattradisjon bør ta turen til Mathallen i Oslo, til Michelin-restauranten Maemo i Oslo som baserer seg på økologisk norskprodusert mat -- og tenke på hvorfor Felleskjøpets reklame om bønder i byen vant Gullruten i byen.  
  
Vi vil ha et samfunn i balanse -- et samfunn med virksomhet i hele landet og hvor folk bor, lever og deltar i samfunnet både i bygd og by.  
  
Vi bryr oss om en by som er i harmoni med seg selv. Som ikke drepes av stadig økende tilflyttingspress -- og som fremmedgjør flest mulig. Vi ønsker oss samfunn hvor mennesker vil bry seg og ta ansvar for hverandre. At folk vil bli sett, se andre og bry seg er vårt perspektiv. Det er det desentraliserte samfunnssynet som vi står for i kontrast til både høyre- og venstresiden.

Landsmøte,  
Det er mange som mener at vi er et lite støtteparti som bare kan henge i skjørtekantene på større partier.  
  
Vi eksisterer ikke for å gi andre makt. Senterpartiet eksisterer fordi vi tror på våre ideer -- og fordi vi har et oppdrag for våre barnebarn.  
  
Ingen stemmer på oss fordi vi samarbeider med noen definerte partier -- de stemmer på oss fordi de identifiserer seg med oss, tror på våre ideer og har tillit til at vi kan styre.  
  
  
Vi skal vise oss tilliten verdig.  
  
Vi har større muligheter enn på lenge.  
  
Våre ideer er mer utfordret enn på lenge.  
  
Vi trengs mer enn på lenge.  
  
  
Mange har vært bekymret for det vi har vært gjennom i paritet frem mot dette landsmøtet. Jeg skal innrømme at jeg synes det har vært tungt. Men partiet vårt er bærekraftig og livskraftig. Ryktene om vår død er betydelig overdrevet.  
  
Nå landsmøte, starter vi på et nytt kapittel -- et kapittel med enorme muligheter. Handlingsrommet vårt er stort.  
  
Kjære Senterpartivenner - jeg vil gjerne si til dere;  
  
Vi trenger dere alle -- og vi vil lykkes sammen!  
  
Vi overlever alt bråket -- fordi ideene våre er skapt for framtida.  
  
Vi er ikke for mange -- vi er for få.  
  
Vi er ikke motstandere -- vi er allierte.  
  
  
Senterpartiet tilhører ikke fortida -- Senterpartiet tilhører framtida  
  
  
Jeg lover dere at jeg skal gjøre mitt aller ytterste for at ideene våre skal prege morgendagens Norge.  
  
Mitt mål er klart: Det er våre ideer som skal være dominerende når det blir lagt fram en ny regjeringserklæring høsten 2017. Da skal Senterpartiet igjen være et regjeringsparti.   
  
Landsmøte,  
Igjen: Takk for tilliten - velkommen til dugnaden for grønne byer, levende distrikt og små forskjeller.  
  
Vi er et stort lag.  
  
Jeg klarer ikke dette alene -- men vi skal klare det sammen.

Kjelde: www.senterpartiet.no
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen