VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Med Senterpartiet inn i en ny tid

av Ola Borten Moe, ,
Tale til Senterpartiets landsmøte
Landsmøtetale | Senterpartiet

God dag, godtfolk.

Det er godt å se så mange her i dag. Jeg tror vi har bruk for å være det akkurat nå: mange.

Og så har jeg lyst til å si, om det vi i dag legger bak oss: Jeg hadde ønsket at det var annerledes. Jeg har, som resten av ledelsen i partiet, min del av ansvaret. Og jeg tar det. Og la det heller ikke være noen tvil: Det som er sagt om meg, antydet om meg og skrevet om meg de siste månedene - går inn på meg. Og jeg tror også at vi alle tar lærdom av det.  
 
Jeg ønsker ny tillit. Tillit til å bidra med å ta Senterpartiet inn i en ny tid. Med landsmøtets tillatelse, ser jeg fram til å arbeide sammen med Trygve for å gyve løs på de store utfordringene som ligger foran oss. 
 
Det er intet motsetningsforhold mellom en bærekraftig utvikling og en aktiv forvaltning av våre naturressurser. Tvert i mot. Bærekraft forutsetter en aktiv forvaltning. Vi vet bedre enn det fleste at verdiene må skapes før de kan fordeles. 
 
Vi vet bedre enn de fleste at arbeid og innsats over tid er nødvendig om vi skal komme styrket ut og få resultat. Og vi vet at kunnskap er makt -- den som kan sakene sine vinner fram. Og vi vet at folk er mye, mye viktigere enn olje. 
 
Med det som utgangspunktet må Senterpartiet ta Norge framover. Vi må sikre vekst over hele landet, samtidig som vi vrir Norge i en stadig mer fornybar retning.

En større del av befolkningen er nødt til å komme inn i verdiskapende arbeide, både for sin egen del, sin egen sjølrespekt, for å få tatt i bruk egne ressurser, men også for samfunnets skyld. 
 
Og vi må kunne sakene våre, slik at det er vi som definerer virkeligheten. At det er vår forståelse som ligger til grunn for debatten. For når andre får definere debatten, når det er andre som setter premissene, da taper vi. Når rovdyr blir miljøvennlig er det lett å se hvor galt det bærer avsted. Når vern blir løsningen, når naturen skal betraktes, ikke forvaltes -- ja, da går det galt av gårde. Vi vet at det er annerledes -- sånn er det med mye.

Det handler også om mot, mot til å stå opp for det man tror på som parti -- og det at man vil noe. Så ikke la noen fortelle at Senterpartiet ikke er et grønt parti. Vår grønnfarge defineres derimot ikke av miljøbyråkratiet i Oslo og miljøorganisasjoner, som holder til på samme plass, men av folk som bor over hele landet.

 
Kjære landsmøte.

Seks måneder uten oss i regjering viser at vi trengs mer enn noen gang. Også på det opplagte: Å dra til Brüssel og love bort endringer i tollsystemet uten ryggdekning i Stortinget, er verken å forsvare norske interesser eller å vise frem hvordan man driver politikk i Norge. Å sende brev til kommunene om at norsk lov om prisregulering ikke gjelder, er intet mindre enn oppsiktsvekkende. At svaret på alt er «mer robuste enheter» og «profesjonalitet» avslører en tankevekkende mangel på respekt for den innsats svært mange legger ned over hele landet for å produsere et godt tjenestetilbud, og det faktum at vettet er rimelig likt fordelt over hele Norge. Vi trenger mindre byråkrati, ikke mer. 
 
Og til den som måtte lure: Jes synes det budskapet som jeg nå har fremført, ligner veldig på det budskapet Liv Signe hadde i sin tale.  
 
Senterpartiet skal være et åpent og et raust felleskap. Det trengs for å få folk til å bruke tiden sin i partiets tjeneste -- og det trengs for at vi skal kunne stille de riktige spørsmålene. Ta Norge inn i framtida. Vi har alle muligheter. Om vi blir fem, ti, femten eller tjue prosent -- det finske Senterpartiet klokker nå inn over 20%. Det er kun opp til oss selv.

Takk for oppmerksomheten.

Kjelde: www.senterpartiet.no
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen