VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Uten byråkrati hadde ikke Norge fungert

av Erna Solberg, ,
Feiring av 200 år med regjering og departementer
Festtale | Grunnlovsjubileet

Deres Majestet, statsminister,  
tidligere statsministre, kjære alle dere som arbeider i regjeringsapparatet,

Gratulerer med dagen! Det er flott å se at så mange har tatt turen hit i dag.

19. mai 1814 ble statsrådet med grunnlag i den nye norske grunnloven opprettet, selv om departementene og regjeringen hadde vært i drift allerede fra mars.

I dag feirer vi våre første 200 år.

Dere som jobber i departementene er blant de fremste fagfolkene på deres felt.

Dere jobber i noen av landets beste kunnskapsorganisasjoner. Departementene forvalter en kunnskap, en kompetanse og en erfaring som er unik.

Sammen er vår oppgave å bidra til at landets regjering fatter beslutninger basert på grundig og faglig forsvarlig saksbehandling. Politikerne treffer selv sine beslutninger, men det er vår oppgave å bidra til at de faglige sidene ved en sak er grundig belyst.

Derfor finnes det knapt et mer spennende og utfordrende sted å jobbe.

Samfunnet hadde ikke fungert uten et byråkrati -- tuftet på verdier som nøytralitet, upartiskhet og rettssikkerhet. Jeg håper at både dagens statsminister og tidligere statsministre kjenner seg igjen i den beskrivelsen.

Det er naturlig nok attraktivt for politikere å komme i posisjon og å ha regjeringsmakt. Ved et regjeringsskifte skal en ny regjering vite at embetsverket står til disposisjon fra første time. Vi skal tilpasse oss enhver politisk ledelse, men vi skal alltid gi faglig baserte råd. Og vi skal bidra til at regjeringens vedtak gjennomføres.

200 år er lang tid.

Livet i regjeringskontorene er endret i takt med utviklingen, og vi har ikke lenger den tiden til ettertanke som våre forgjengere hadde. Gjennom flere år på 30-tallet pleide statsminister Johan Nygaardsvold og hans justisminister Trygve Lie å møtes til lunsj på Tostrupkjelleren. Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag møttes de til pils, kaffe og smørbrød. Det er vanskelig å tenke seg noe liknende i dag.

Tidspresset har kommet for å bli, både for politikere og embetsverk.

Selv har jeg hatt veldig mange år av mitt liv i sentralforvaltningen. I den tiden har det gledet meg å se alle de unge, dyktige og ambisiøse menneskene som kommer til departementene for å jobbe. Det viser at departementene er attraktive kunnskapsarbeidsplasser.

Et stadig mer komplekst samfunn stiller krav til hver og en av oss, og gjør det nødvendig at departementene er flinke til å samarbeide på tvers.

Departementene representerer et mangfold av ansatte, et mangfold av kunnskap og et mangfold av fagfelt. Det er dette mangfoldet som gjør regjeringskontorene til en høyst oppegående jubilant. Den jobben dere gjør er viktig for det norske demokratiet.

Jeg er sikker på at vi har den fleksibiliteten, den kunnskapen og den integriteten som skal til for de neste 200 år.

Vårt demokratiske system er basert på gjensidig tillit og åpenhet mellom embetsverk og politisk ledelse. Politikere og embetsverk har samarbeidet nært om alle nasjonens saker i disse tohundre årene til beste for landet.

I dag vil jeg derfor rette en takk til de politikerne som i dag står i den linjen som rekker 200 år tilbake i tid.

Til alle, takk for at dere står på hver eneste dag, og lykke til videre!

Kjelde: www.regjeringen.no
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen