VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

En krig uten regler med krigere uten moral

av Erna Solberg, ,
Demonstrasjon mot Den islamske staten og Profetens Ummah
Appell | Islam, Irak, Høyreekstremisme, Syria, IS

Kjære alle sammen!

Det varmer å se så mange mennesker her. Jeg ser et mangfold av kulturer, religioner og etnisiteter. Kvinner og menn. Yngre og eldre.

Men i dag handler det ikke om hvilken bakgrunn hver enkelt av oss har. I dag handler det om hva hver enkelt av oss tror på. Vi tror på ytringsfrihet. Vi tror på demokrati. Vi tror på religionsfrihet. Og vi er samlet her for å protestere mot ekstremisme, vold og drap!

Kjære venner,

Situasjonen i Syria og Irak er fryktelig. Ord er utilstrekkelige når vi skal beskrive bildene vi har sett. Yezidier har måttet søke tilflukt opp i fjellene uten mat, drikke og strøm. Kristne i Mosul -- som i det religiøse mangfoldets navn har fått avholde gudstjenester i snart 1600 år -- er nå drevet på flukt. Landsbyer raides. Mennesker drepes. Og forrige uke ble vi på nytt målløse vitner til en inhuman henrettelse. Journalisten James Foley -- som dro til Syria for å rapportere om lidelsene blant sivilbefolkningen -- ble selv offer for ISILs endeløse brutalitet.

Vi ser en krig uten regler med krigere uten moral. Verdenssamfunnet er nødt til å handle. Norge skal delta i en humanitær operasjon og har stilt et Hercules-fly til disposisjon. Men like viktig er det at vi er samlet her i dag. Jeg er glad for at denne markeringen kom som et initiativ fra muslimer på tvers av etnisitet og bakgrunn. Målet er å vise at den store majoriteten av norske muslimer tar avstand fra ISIL. Og det skal dere vite: Det har jeg aldri vært i tvil om. Det er kun noen få som slutter seg til ekstremistene. Men det er avgjørende viktig at vi sender et kraftfullt signal til nordmenn som har reist til Syria for å krige; At vi sender et kraftig signal til dem som vurderer å reise; og at vi sender et kraftig signal til ungdom som lar seg friste av ekstreme miljøer.

Hele det norske samfunnet er samlet her i dag for å vise at vi står sammen mot handlinger som ikke er utført med støtte fra en gud -- de er utført med pur ondskap. Sammen skal vi møte ekstremistenes ytringer og handlinger med motargumenter. Ingen religion rettferdiggjør de barbariske drapene vi har sett i Syria og Irak. Et godt samfunn bygges ikke ved å straffe dem som er annerledes. Et godt samfunn bygges ved å akseptere mangfold -- ved å la stemmene til hver enkelt bli hørt. Og et godt samfunn bygges ved å si fra når vi er uenige og viser avsky --slik vi i dag gjør mot ISIL. Skal vi hindre at norsk ungdom rekrutteres inn i ekstreme miljøer, så må vi stå sammen også i dagene, månedene og årene fremover -- for da vil vi vinne kampen mot ekstremisme og vold!

La meg avslutte med et sitat -- «en hadith» -- fra Profeten som er brukt i mobiliseringen til i dag: «Den av dere som ser noe ondt, må gjøre noe med det med sine hender. Hvis han ikke kan, så må han bruke tungen. Hvis han ikke kan, så må han ta avstand fra det i sitt hjerte. Dette vil være det minste tegn på troen».

Kjære venner,

Vi har sett noe ondt. I dag har vi tatt avstand. Med våre stemmer, og med våre hjerter. Og vi står sammen!

Takk for oppmerksomheten.

Kjelde: Nedskrevet etter innslag på nrk.no
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen