VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Hua skal være på hauet - ikke i handa!

av Gerd Kristiansen, ,
Generalstreik til forsvar for Arbeidsmiljøloven
Appell | Arbeidsliv, Arbeidsmiljøloven

Det er fantastisk å se at vi er så mange her i dag!

En samlet arbeidstakerside står opp for arbeidstakernes rettigheter. 
Akkurat nå er titusenvis av mennesker samlet på nærmere 200 arrangementer på gater og torg i hele landet. 
Vi protesterer mot en svekkelse av Arbeidsmiljøloven!

Jeg vil sende en hilsen også til de som ikke har nådd fram til en markering i vårt langstrakte land, som er i streik enkeltvis eller sammen med noen få kollegaer.  Eller som må gjøre en innsats for at streiken gjennomføres på en ansvarlig måte, uten at liv og helse rammes. Takk skal dere ha!

En ekstra takk til alle våre kamerater i kollektivtrafikken som jeg vet ivret for å være med på markeringene, men som har måttet gjøre en spesiell innsats for å få alle dokker fram til markeringene. Tusen takk for innsatsen!

Godtfolk!

På plakatene her og over hele landet står det «Forsvar arbeidsmiljøloven». 
Det kan sies mye om hva vi er i mot i de forslagene som Stortinget nå har til behandling.

Jeg synes det er viktigere å si hva vi kjemper for!

- Vi kjemper for verdighet, sikkerhet, frihet og anstendighet i arbeidslivet. 
- Vi kjemper for fritid, forutsigbarhet og trygghet i hverdagen og familielivet til folk. 
 
Avhengige mennesker er ufrie mennesker.

Gode venner -- det er vi som står for frihet!

- Har du ikke rett til fast jobb, blir økonomien din avhengig av sjefens velvilje! 
- Våger du annet enn å si ja til overtid og søndagsarbeid, selv om det går ut over ungene dine? 
- Tør du si fra om sikkerhetsbrudd på arbeidsplassen? 
- Vil du si fra hvis arbeidspresset blir for stort?

Den virkelige virkningen av regjeringens forslag er allmakt for sjefen og avmakt for vanlige ansatte!

Den norske modellen bygger på et sterkt trepartssamarbeid i det organiserte arbeidslivet. Å svekke den ene parten undergraver den norske modellen. Det er et gigantisk eksperiment med arbeidstakernes trygghet og frihet! Vår samfunnsmodell er kjempet fram av fagbevegelsen. Vi som står her! Men ikke minst generasjonene før oss. De har gitt oss en arv.

Gode venner -- den arven gir vi aldri fra oss!

Samfunnet vi overtok er bygd opp av mange kloke vedtak i denne bygningen -- nemlig Stortinget. Men politiske vedtak kan også endre samfunnet i negativ retning. Dessverre ligger det slike forslag til behandling her inne nå.

Stortinget har et ansvar for å spørre seg: Ønsker velgerne våre det løsarbeidersamfunnet som regjeringen nå vil by oss?

Vi er velgere, og vi er samlet her for å gi dem svaret.

Gode venner --

Æ si nei!  
Ka si dokker!

Vi vet at regjeringens forslag rammer kvinner og unge mest. Jeg -- og mange med meg -- vet hva det vil si å jakte vakter. Vet hva det vil si å ikke vite om du kan betale husleia. Det er altfor mange som godt skjønner hva jeg snakker om, som har følt det på kroppen.

Kjære Storting -- et slikt arbeidsliv vil vi ikke hva.

Fagbevegelsens viktigste bidrag til det norske samfunnet har vært at folk i dette landet ikke må stå med lua i handa på sjefens kontor.

Nesten to millioner mennesker står sammen med oss når vi sier:

Hua skal være på hauet -- ikke i handa!

Kjære venner -- Vi sender ei sterk oppfordring til Stortinget.

Det er ingen skam å snu! 

Kjelde: www.lo.no
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen