VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Jeg har en drøm

av Robert Eriksson, ,
Generalstreik til forsvar for Arbeidsmiljøloven
Appell | Arbeidsliv, Arbeidsmiljøloven

Jeg har en drøm. En drøm om at alle de som står utenfor arbeidslivet skal få den samme muligheten som dere til å være en del av det seriøse arbeidslivet. Skal få oppleve den samme frihet til å være selvforsørget med egen arbeidsinntekt. Derfor vil regjeringen, og jeg, skape ei bru, og et springbrett, for alle de som står utenfor. Skape en arena sånn at de får vist seg fram, med sine evner og anlegg, sine talent, for å få en fot innenfor arbeidslivet, fremfor å stå med begge føtta utenfor arbeidslivet.

Jeg er enig med fagbevegelsen i at i valget mellom en fast stilling og en midlertidig stilling, så er en fast stilling å foretrekke. Men jeg er også enig med Eddie Eidsvåg i Pøbelprosjektet, og mener at også midlertidig ansettelser, i en avgrensa tidsperiode, vil hjelpe mange unge mennesker inn arbeidsdøra.

Arbeid, samfunn og familieliv har endra seg siden 1977 når Arbeidsmiljøloven vart vedtatt for første gang. Derfor mener regjeringen at det er viktig å endre kartet etter terrenget, og ikke omvendt.

Vi ønsker et seriøst arbeidsliv. Derfor beholder vi vernebestemmelsene i dagens arbeidsmiljølov.

Derfor er jeg også glad for at Gerd Kristiansen, i TV-debatten på TV2 i dag tidlig, bekrefta at regjeringens forslag betyr

- ikke mer overtid, 
- ikke mer arbeidstid, 
- ikke mer søndagsarbeid,

men regjeringens forslag betyr

- bedre stillingsvern for eldre arbeidstakere, det betyr 
- strengere straffer for de som er kriminelle og bedriver alvorlig arbeidslivskriminalitet, det betyr 
- økt frihet for den enkelte arbeidstaker og den lokale tillitsvalgte, til å finne gode løsninger lokalt på hvordan arbeidstid, familieliv og arbeidsliv kan gå sammen -- hånd i hånd.  
- Og det betyr at vi kan få en nødvendig omstilling for å trygge arbeidsplassene i fremtiden.

Jeg vil takke fagbevegelsen for at jeg fikk muligheten til å dele denne talerstolen med dere.

Kjelde: Nedskrevet etter innslag på nrk.no
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen