VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

12. februar

15 talar er haldne denne datoen


2022

Jonas Gahr Støre
Avstand mellom oss er ikke lenger nødvendig
Pressekonferanse om koronasitiasjonen
Marmorhallen, Oslo, 12. februar 2022


Ingvild Kjerkol
Vi skal finne tilbake til kvarann - og til kvardagen
Pressekonferanse om koronasituasjonen
Marmorhallen, Oslo, 12. februar 2022


2015

Øystein Olsen
Fra særstilling til omstilling
Sentralbanksjefens årstale
Grand Hotel, 12. februar 2015


2013

Espen Barth Eide
Brytningstid og maktforskyvninger
Utenrikspolitisk redegjørelse
Stortinget, 12. februar 2013


2009

Svein Gjedrem
Vi rår selv over hvordan vi møter omslaget
Sentralbanksjefens årstale
Grand Hotel, Oslo, 12. februar 2009


2008

Thorbjørn Jagland
Grunnloven - et politisk instrument for et moderne samfunn?
Juridisk fakultet, Universitetet i Bergen, 12. februar 2008


Thorbjørn Jagland
Grunnloven - et politisk instrument for et moderne samfunn?
Universitet i Bergen, 12. februar 2008


2005

Karita Bekkemellem
Likestillingskampen
Arbeiderpartiets landskvinnekonferanse
Oslo, 12. februar 2005


Karin Yrvin
Kvinnero
Landskvinnekonferansen, 12. februar 2005


1972

Rune Slagstad
Hvorfor Stalin ikke var en stor revolusjonær
Det Norske Studentersamfunn, 12. februar 1972


Sverre Knutsen
Stalin - en stor revolusjonær
Det Norske Studentersamfunn, 12. februar 1972


1909

Wollert Konow (SB)
Valgprogrammerne og Aarets Stortingsvalg
Logen, Bergen, 12. februar 1909


1830

Jonas Anton Hielm
Publicitets-Principet i vores Statsforfatning
Stortinget , 12. februar 1830


Ludvig Mariboe
Offentlighed er Aanden af vor Constitution
Stortinget, 12. februar 1830


1821

Ole Olsen Aaset
Pengetrangens Afhjælpelse
Stortinget, 12. februar 1821