VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

2005

59 talar er frå dette året


januar

Kjell Magne Bondevik
Nyttårstale
NRK radio og fjernsyn og TV2 fjernsyn, 1. januar 2005


Kristin Krohn Devold
Vilje til å endre - evne til å forsvare 1905 - 2005
Forsvarsministerens nyttårsforedrag
Oslo Militære Samfund, 10. januar 2005


Kjell Magne Bondevik
Maktesløshet og handlekraft
Tale under sørgegudstjeneste i Nidarosdomen
Trondheim, 15. januar 2005


Hilde Frafjord Johnsen
Bølgen
Innlegg på minnehøytidelighet i Oslo Rådhus
16. januar 2005


februar

Kjell Magne Bondevik
Biskop Gunnar Stålsett - 70 år
Oslo bispegård, 10. februar 2005


Karin Yrvin
Kvinnero
Landskvinnekonferansen, 12. februar 2005


Karita Bekkemellem
Likestillingskampen
Arbeiderpartiets landskvinnekonferanse
Oslo, 12. februar 2005


Berit Ås
Denne ulovlige angrepskrig er ikke vår krig!
Stiftingen av Fredsinitiativet 2005
Betong, Chateu Neuf i Oslo, 15. februar 2005


Knut Arild Hareide
Kyotoprotokollen - ei milestolpe!
Arrangement for å markere at Kyotoprotokollen trer i kraft
16. februar 2005


mars

Kristin Halvorsen
SV fra opposisjon til posisjon - hvis velgerne vil
SVs landsmøte
Kristiansand, 31. mars 2005


april

Karin Yrvin
Slipp kvinnene til!
Arbeiderpartiets Landsmøte
Folkets Hus, Oslo, april 2005


Øystein Djupedal
Vi må bygge flere katedraler
SVs landsmøte
Kristiansand, 1. april 2005


Jens Stoltenberg
Nytt flertall, ny solidaritet
Åpningstale på Arbeiderpartiets landsmøte, 7. april 2005


Jan Egeland
I natt mens vi sov
Arbeiderpartis landsmøte
Oslo, 8. april 2005


Hill-Marta Solberg
Vårt adelsmerke
DnAs landsmøte
Oslo, 8. april 2005


Martin Kolberg
Garantisten for folkemakten
Arbeiderpartiets landsmøte
Folkets Hus, Oslo, 9. april 2005


Dagfinn Høybråten
KrFs visjon
KrFs landsmøte
21. april 2005


Kjell Magne Bondevik
Sette nye gyldne spor i det norske samfunn
Tale til KrF's landsmøte
Tønsberg, 22. april 2005


Hilde Frafjord Johnsen
Solidaritet med de fattigste
24. april 2005


Edvard Hoem
Staden vi står på, verda som er vår heim
Åpning av arbeiderfestivalen i Hommelvik
Hommelvik, 27. april 2005


mai

Kjell Magne Bondevik
Etterspørsel etter godhet
Gjennestad gartnerskole, Stokke, 1. mai 2005


Erling Folkvord
Det er slutt på den tida da vi berre tier og tåler
Birkelunden, Oslo, 1. mai 2005


Liv Guldbrandsen
Klapp for opprør
LOs arrangement på Youngstorget
Oslo, 1. mai 2005


Gerd-Liv Valla
Arbeidsmiljøloven er vår lov
LO-kongressens markering utenfor Stortinget
Oslo, 11. mai 2005


Kjell Magne Bondevik
Et historisk sus
Eidsvollbygningen, 17. mai 2005


juni

Kåre Willoch
Oljerikdommen og tiden efter
Porsgrunn, 2. juni 2005


Kåre Willoch
Unionsoppløsningen
Drøbak, 4. juni 2005


Kjell Magne Bondevik
Vi er avhengige av hverandre!
Overrekkelse av Avhengighetserklæringen
Eidsvolds plass, Oslo, 7. juni 2005


Jørgen Kosmo
Frihet, selvbestemmelse og demokrati
Minnetale på 100-årsdagen for oppløsningen av unionen med Sverige
Stortinget, 7. juni 2005


Jan Petersen
"UD gjennom 100 år"
Åpning av utstillingen "UD gjennom 100 år"
Oslo, 7. juni 2005


Kjell Magne Bondevik
En kamp for menneskeverdet
Undertegning av nytt manifest mot mobbing
Haugen skole, Oslo, 8. juni 2005


Laila Dåvøy
100 år for familien. 100 år for likestilling
Likestillingsseminar
Paris, 9. juni 2005


Kjell Magne Bondevik
Nobelsamarbeidet
Tale ved åpningen av Nobels Fredssenter
Vestbanebygningen, Oslo, 11. juni 2005


Kjell Magne Bondevik
Fred og frihet
Kirkekaffe etter festgudstjeneste, Norges 100 årsmarkering
Fana kirke, Bergen, 12. juni 2005


Svein Ludvigsen
Landets selvstendighet
Norges 100 årsmarkering
Hillesøy Kirke, 12. juni 2005


Heming Olaussen
Nei til EU - Vi taper aldri!
Norges Bondelags årsmøte
Stjørdal, 16. juni 2005


Heikki Holmås
(Jeg er) Heikki
Stortingsdebatt om kommuneøkonomi
Stortinget, 16. juni 2005


august

Olav Rune Ekeland Bastrup
Vi er alle i samme båt!
Åpning av Solidaritetskongressen
Gjøvik, august 2005


Kjell Cordtsen
Ved Finn Gustavsens båre
Vestre krematorium, Oslo, 6. august 2005


Kjell Magne Bondevik
KrF leverer!
KrFs strategikonferanse
12. august 2005


Hilde Frafjord Johnsen
Gjør fattigdom til historie
Gjesteforelesning
Universitetet i Stavanger, 15. august 2005


Shabana Rehman
Kulturkonflikter stinker
Åpningen av filmfestivalen i Haugesund
Haugesund, 21. august 2005


Kristin Halvorsen
Ny utenrikspolitikk
Seminar hos Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)
Oslo, 23. august 2005


Shabana Rehman
Hjertets migrasjon
Bjørnsonsfestivalen
Molde, 24. august 2005


september

Erik S. Reinert
Liberale dilemmaer i en global økonomi
Skjervheim-seminaret
Stalheim hotell, 17. september 2005


Per Østvold
Skaper vi menneskeverd, skaper vi fred
Norsk Transportarbeiderforbunds landsmøte
Bergen, 18. september 2005


Carl Ivar Hagen
Drømmen i oppfyllelse
Stortingsvalg
NRK TV / Fremskrittspartiets valgvake, 19. september 2005


Kjell Magne Bondevik
Det gode demokratiet forplikter
Demokratikonferanse. Hundreårsjubileum for unionsoppløsningen
Värmlandsoperan, Karlstad, 23. september 2005


oktober

Jan Petersen
Vi kan ikke overlate kampen mot terrorisme til andre
Oslo Militære Samfund, 3. oktober 2005


Harald 5
Melding om rikets tilstand
Melding fra Kongen til stortinget om Norges rikes tilstand og styring i tida etter siste melding.
Stortinget, 11. oktober 2005


Harald 5
Trontale
Åpningen av det 150. storting
Stortinget, 11. oktober 2005


Jens Stoltenberg
Et Norge med mer fellesskap og rettferdighet
Tiltredelseserklæring fra regjeringen Stoltenberg II
Stortinget, 19. oktober 2005


november

Harald 5
Vårt særlig gode vennskap og de rike forbindelser
Tale ved lunsj på Fredensborg slott
Fredensborg, Danmark, 7. november 2005


Jonas Gahr Støre
Et hav av muligheter
Folkemøte
Universitetet i Tromsø, 10. november 2005


Harald 5
Hundre år
H.M. Kongens hilsen ved slottsballet i anledning 100-årsjublieet
Slottet, 27. november 2005


desember

Ole Danbolt Mjøs
Gjere slutt på menneskeslekta eller gje avkall på krigen
Tildeling av Nobels fredspris til Atomic Energy Agency (IAEA) og Mohamed ElBaradei
Oslo Rådhus, 10. desember 2005


Trond Giske
Vi er i rute med kulturløftet
Behandlingen av kulturbudsjettet 2006
Stortinget, 13. desember 2005


Trond Giske
Kirkens utfordringer
Stortingsdebatt om kirke og skole
Stortinget, 14. desember 2005


Harald 5
Nyttårstale
NRK, 31. desember 2005


Personar fødde eller døde i 2005