VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Denne ulovlige angrepskrig er ikke vår krig!

av Berit Ås, ,
Stiftingen av Fredsinitiativet 2005
Stiftelsestale | Terrorisme, Krig

Kjære venner!  
 
 
I dag dannes ny gruppe for debatt om utenrikspolitikk. Behovet har vært skrikende lenge.

Velkommen til et slikt initiativ!

Mobiliseringsordet er angrepskrig. Alle her vet at ordet ikke er entydig. Men vi har grenser for hva vi mener med ordet. Få mener i dag at angrep er det beste forsvar. Mange mente at den kalde krigs atomvåpenløp ikke var en langvarig forsikring mot kriger.

Vi mener at de fleste kriger er ressurskriger. Også krigen i Irak når banditten Bush to ganger i sine "taler til nasjonen" takker Norge for militær støtte og ingen norsk statsminister korrigerer ham, så betyr det at vår regjering hele tiden har ønsket å støtte militært, men 1øyet, har 1øyet for oss.

Vi vet videre at sannheten er den første som blir myrdet under enhver angrepskrig. Det har blitt illustrert fra utallige kilder. "Jeg kjenner ingen angrepskrig som ikke har blitt presentert som en humanistisk intervensjon," sier amerikaneren Noam Chomsky. Husker vi bombingen av Kososvo? Da hele det norske Storting, minus tre representanter alle gikk på limpinnen?

Uten å glemme alle tidligere angreps- og interveneringskriger i Asia, Latinamerika, Afrika og Midt-Østen, utført av andre statsmakter, er det nærliggende å bruke Irakkrigen med okkupasjon og falske begrunnelser som bakgrunn for vårt krav om å få norske tropper hjem "Den som juger stjeler også," sa ungene i min barndomsby, Fredrikstad. Krigen er dømt ulovlig i Haag. Men de forræderiske løgnene?

1: Saddam Hussein sto ikke bak 11. September. Men halvparten av den amerikanske befolkningen trodde det.

2. Ingen forbindelse ble påvist mellom Husseins regime og Al-Queda.

3. USA's "bevis" på at Saddam Hussein utviklet atomvåpen og bildene som ble vist i FN' s Sikkerhetsråd var fabrikkerte. Likedan løgnen om at regimet hadde kjøpt bombemateriale fra Nigeria. Men 1øgnen om at et angrep fra Irak kunne være nært forestående skremte det amerikanske folk fra vettet. For the New-Born Christian Bush junior kunne da umulig lyve om en så viktig sak!!

4. Bin Laden gjemte seg ikke i Irak.

(Med disse eksempler fra en supermakts fritar jeg selvsagt ikke Saddam Hussein som en grusom tyrann med tortur, lovløshet og menneskeforakt som varemerke!)

Er FRED et godt ord i våre hjerter? Hvordan ser VÅR fred ut?

For eksemplets skyld ser vi på USA slik de har praktisert fred i nær fortid og i dag. I resolusjon 661, 6 august 1990 var Norge med på FN-boikotten som etter UNICEF undersøkelsen i 1999 hadde ført til en for tidlig død for 300 000 barn.

"Selv i disse tider av massemord må ikke alvoret i disse tallene unnslippe vår oppmerksomhet" sier professor Mahod Mamdani, ved Columbia Universitet i USA. Han peker på at mens døden vandret i barnekamrene falt Irak på UNDP-indeksen fra nr. 96 til 129 Fra en halv til halvannen million døde. Selv det laveste tall er tre gange så høyt som de drepte japanerne under USAs atombombing.

Og mens den ene etter den andre av menneskerettighetsekspertene sa opp sine stillinger i Iran under boikotten står de for 1988-utsagnet til Dennis Haliday: "Vi er i en prosess der vi ødelegger et helt samfunn. Så enkelt er det: Illegalt og umoralsk."

USAs FRED i Irak trenger et eget studium helt fra 1969 da den amerikanske hær trente 19 irakiske offiserer i offensiv og defensiv bruk av kjemiske, biologiske og radiologiske våpen. For slik er USAs fred.

Da kjemiske våpen gasset kurderne i May 1987 blokkerte USA spørsmålet i FNs Sikkerhetsråd. Slik er USAs Fred.

Da konvolutter med et hvitt pulver, oppgitt å være miltbrannbakterier, ble verdensnyheter etter 11. september, hadde USA allerede mellom l978 og 1988 sendt 7 slag av anthrax til Irak. De visste hvordan de skulle brukes siden de under Koreakrigen fra et offisersfly hadde drysset miltbrannbakteriene over en utbombet sivilbefolkning.

USA har 300 medisinske, militære, og industrielle laboratorier, som utvikler såkalte "Non-Lethal Weapons" Et våpen som USA ønsker å ta i bruk er et våpen som får huden på folk til å koke i løpet av kort tid og påfører enorme smerter" (Kl.k. 14/2). Slik er USAs oppskrift på Fred.

Dette våpen er bare et av hundre av "ikke-dødelige våpen " som USA under har utviklet. "Non-Lethal", eller ikke-dødelig betyr ikke det vi tror. Det defineres i forskningskretser som et som dreper ca 20 % av befolkningen straks, mens resten sakte sykner hen og dør.

Programmet startet under Kissingers "Avfolkningsprogram" fra 1969. Under Irak - Iran- krigen så var Nobels fredsprismottaker Kissinger. "Jeg håper de dreper hverandre." Det blir i framtiden bare "genocide-wars" sa mine forskerkollegaer ved Hiroshima fredsforskningsinstitutt i 2002.

Bruken av DU-våpen vil antakelig ha denne planlagte "ikke dødelige" virkningen på norske soldater som skal tjene direkte under USA-kommando.

Kjære venner: Avslør løgnene! Stopp våpenforskningen og våpensmiene i FREDENS navn! Få våre norske soldater hjem straks! Ikke i kister og urner. Denne ulovlige angrepskrig er ikke vår krig!

Kjelde: http://ingenkrig.no
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen