VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Vi er ved målet for vår kamp

av Haakon 7, ,

Kjære landsmenn!

Jeg og min regjering sender i dag en varm hilsen til alle norske kvinner og menn. Gjennom en mørk og vanskelig tid har det norske folk opprettholdt en ubrytelig front mot de tyske undertrykkere og deres hjelpere. Sammen med våre alliertes beundringsverdige militære innsats har den offervilje og utholdenhet dere har vist ført ilt frigjøringen av vårt land. Nå er vi ved målet for vår kamp.

      De tyske okkupasjonsstyrker i Norge har overgitt seg. Ennå oppholder de seg i vårt land. Den krigstilstand som har hersket siden vi ble angrepet natten til den 9. april 1940, er ennå ikke opphevet, men våpenstillstand er inntrått.

      I den situasjon er det mer enn noensinne nødvendig at alle bevarer den ro og viser den verdige opptreden som har vært vårt folks styrke under hele okkupasjonstiden. De som skal handle har fått sine forholdsordrer og vil følge disse. De andre hjelper vår sak best ved å avholde seg fra enhver uoverlagt opptreden. Mange forhold er fremdeles uoversiktlige. Våre vanskeligheter er ikke forbi. Men når vi nå tar fatt igjen, vil det være i et fritt land, hvor vi sammen skal bygge Norges fremtid for oss selv og våre barn.

      Tiden som kommer vil stille store krav til hver enkelt. Det vil være av væsentlig betydning at alle lovlige myndigheter får den hjelp de ber om, og at alle retter seg etter de bestemmelser som må følges i overgangstiden. På mine og Regjeringens vegne vil alle nødvendige skritt bli tatt av de forskjellige myndigheter som er utpekt hjemme eller som vil komme utefra. De alminnelige retningslinjer vil allerede være kjent av dem som har deltatt i Hjemmefrontens arbeid.

      Den militære situasjon vil fortsatt i noen tid gjøre det vanskelig å føre inn sivile forsyninger i den utstrekning vil kunne ønske. Men tilførsler vil komme etter hvert. Vi vet at alle villig vil rette seg etter de restriksjoner som er nødvendige, og samtidig gjøre sitt ytterste for at den hjemlige produksjon kan fortsette.

      Landsmenn! Vi føler alle det samme på denne dag. La oss holde fast ved det samhold som har ført oss frem til seier. Og la oss i denne stund minnes dem som ofret livet i kampen for Norge. La oss samles i løftet Alt for Norge!

Kjelde: W. P. Sommerfeldt (red.): Hans Majestet Kong Haakon VII Taler 1905-1946. Oslo, 1947, s. 74.
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen