VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

1945

52 talar er frå dette året


Kristen Skjeseth
Nå må vi bli normale
Julepreken
1945


Kristen Skjeseth
Ordet og krigen - freden og atombomben
Fauske kirke , 1945


januar

Vidkun Quisling
Ved terskelen til det avgjørende år
Nyttårstale
NRK, 1. januar 1945


Johan Nygaardsvold
Nå lysner det over Norges vei
Nyttårstale
BBC London, 1. januar 1945


mars

Arne Ording
Sluttoffensiven mot Tyskland
London radio, 27. mars 1945


mai

Vidkun Quisling
Hitler er død
NRK, 5. mai 1945


Toralv Øksnevad
Seier i luften
Stockholm, 6. mai 1945


Haakon 7
Vi er ved målet for vår kamp
London Radio, 8. mai 1945


Kristen Skjeseth
Fredsgudstjeneste
Vågan kirke, 8. mai 1945


Paal Berg
Vi har seiret
NRK radio, 9. mai 1945


Francis Bull
Norge i rødt, hvitt og blått
Tale ved gjenåpningen av Nathionalteatret
Oslo, 15. mai 1945


Jørgen Fredrik Ording
Å ville det umulige
Lunds domkirke, 16. mai 1945


Arnulf Øverland
Vår frihetsdag
Djurgården, Stockholm, 17. mai 1945


Johan Scharffenberg
Kampen om menneskerettighetene
Rådhuset, Oslo, 17. mai 1945


Haakon 7
Takk til det norske folk
London Radio, 17. mai 1945


Johan Falkberget
Norske mann i hus og hytte -
Røros kirke, 17. mai 1945


Toralv Øksnevad
En hilsen til hver især
London Radio, 17. mai 1945


Frede Castberg
Frihetsdagen
Skansen i Stockholm, 17. mai 1945


Eivind Berggrav
Guds overraskelse
Gudstjeneste på Akershus festningsplass
Oslo, 17. mai 1945


Einar Gerhardsen
... men folket er sterkere og rikere
Rådhusplassen i Oslo, 17. mai 1945


juni

Gunnar Ousland
Fagorganisasjonens problemstilling i dag
Innledning på LOs representantskapsmøte
Oslo, juni 1945


Ole Hallesby
Et overraskende tilbakeblikk
NRK radio, 3. juni 1945


Einar Gerhardsen
Kongens hjemkomst
Oslo, 7. juni 1945


Ole Hallesby
Da kongen kom
Storsalen, Oslo, 7. juni 1945


Haakon 7
Sammen om de store ting
Ved ankomsten til Oslo
7. juni 1945


Johan Scharffenberg
Tale til Kong Haakon
Slottsbakken, Oslo, 9. juni 1945


Gunnar Jahn
Krigen og Norges økonomi
Foredrag i Statsøkonomisk Forening
22. juni 1945


Haakon 7
Til de forente nasjoners styrker i Oslo
Oslo, 30. juni 1945


juli

Haakon 7
Til de norske sjøfolkene
8. juli 1945


Jacob Stenersen Worm-Müller
En siste hilsen
Radiotale
London, 22. juli 1945


august

Johan Falkberget
Gud bevare Sverige og det svenske broderfolk!
Tale i Bergstadens kirke på det svensk-norske stevnet
13. august 1945


H. O. Christophersen
Hva er demokrati?
NRK radio, 21. august 1945


Haakon 7
Fremfor gjennoppbyggingen
Torget i Trondheim, 24. august 1945


Haakon 7
Kjærligheten til fedrelandet
Torgalmenningen i Bergen, 27. august 1945


september

Vidkun Quisling
Forsvarstale i lagmannsretten - første dag
6. september 1945


Vidkun Quisling
Forsvarstale i lagmannsretten - annen dag
7. september 1945


Einar Gerhardsen
Vi er så få - og vi hadde ingen å miste
Tale på de falnes dag
Universitetets aula, Oslo, 16. september 1945


oktober

Ragnar Vold
Å bli etterkommerne verdig
Valgmøte for Venstre
Bøndernes Hus, Oslo, 4. oktober 1945


Wilhelm Thagaard
Tillitsfullt samvirke mellom næringsliv og stat
Valgmøte for Venstre
Bøndernes Hus, Oslo, 4. oktober 1945


Kirsten Hansteen
Velkommen hjem
Tale til nordmenn som kommer hjem fra japanske fangeleirer
NRK Radio, 30. oktober 1945


desember

Gunnar Jahn
Broderkjærlighetens ånd
Tildeling av Nobels fredspris for 1944 til Den Internasjonale Rød Kors Komité
Oslo, 10. desember 1945


Gunnar Jahn
De Forente Nasjoners far
Tildeling av Nobels fredspris til Cordell Hull
Oslo, 10. desember 1945


Einar Gerhardsen
Regjeringens erklæring
Stortinget , 11. desember 1945


Christian Fredrik Monsen
Felles kamp, felles vilje
Stortingspresidentens ord ved åpning av det nye storting
Stortinget, 11. desember 1945


Einar Gerhardsen
Bredest mulig samarbeid om gjenreisningsoppgavene
Debatt om trontalen og regjeringserklæringen (6)
Stortinget, 14. desember 1945


Jacob Friis
Revolusjon ved samtykke
Debatt om trontalen og regjeringserklæringen (7)
Stortinget, 14. desember 1945


Nils Lavik
Fienden er slått, men freden er ikkje vunnen
Debatt om trontalen og regjeringserklæringen (5)
Stortinget, 14. desember 1945


Emil Løvlien
En ny tid er brutt inn over landet
Debatt om trontalen og regjeringserklæringen (2)
Stortinget, 14. desember 1945


Carl Joachim Hambro
Fri offentlig kritikk renser kildene
Debatt om trontalen og regjeringserklæringen (1)
Stortinget, 14. desember 1945


Nils Trædal
Jamvekta mellom fridom og autoritet
Debatt om trontalen og regjeringserklæringen (4)
Stortinget, 14. desember 1945


Gustav Natvig-Pedersen
Kampen om det økonomiske demokratiet
Debatt om tronalen og regjeringserklæringen (3)
Stortinget, 14. desember 1945


Haakon 7
Nyttårstale
I Kringkastingen fra Skaugum, 31. desember 1945


Personar fødde eller døde i 1945